Helgi Bergs: ræður


Ræður

Hlutverk Seðlabankans að tryggja atvinnuvegunum lánsfé

þingsályktunartillaga

Vegalög

lagafrumvarp

Framleiðnilánadeild við Framkvæmdasjóð Íslands

lagafrumvarp

Jarðakaup ríkisins

þingsályktunartillaga

Rafvæðing Vestur-Skaftafellssýslu

lagafrumvarp

Fjárlög 1967

lagafrumvarp

Iðnlánasjóður

(hagræðingarlán)
lagafrumvarp

Verðstöðvun

lagafrumvarp

Rekstrarvandamál báta

fyrirspurn

Ráðstafanir vegna sjávarútvegsins

lagafrumvarp

Stýrimannaskóli í Vestmannaeyjum

lagafrumvarp

Ráðstafanir vegna sjávarútvegsins

lagafrumvarp

Stýrimannaskóli í Vestmannaeyjum

lagafrumvarp

Framkvæmda- og fjáröflunaráætlun 1967

skýrsla ráðherra

Bátaábyrgðarfélög

lagafrumvarp

Samábyrgð Íslands á fiskiskipum

lagafrumvarp

Lántaka vegna framkvæmdaáætlunar fyrir árið 1967

lagafrumvarp

Iðnlánasjóður

lagafrumvarp

Orkulög

lagafrumvarp

Vegáætlun fyrir árin 1967 og 1968

þingsályktunartillaga