Helgi Jónasson: ræður


Ræður

Skipun læknishéraða

lagafrumvarp

Samgöngubætur frá Reykjavík austur í Ölfus

þingsályktunartillaga

Suðurlandsbraut um Krýsuvík

þingsályktunartillaga

Launauppbót til embættis- og starfsmanna ríkisins vegna barna á framfærslualdri

þingsályktunartillaga

Skipun læknishéraða

lagafrumvarp

Virkjun Fljótsár

þingsályktunartillaga

Læknishéruð

þingsályktunartillaga

Endurbygging Ölfusárbrúarinnar o.fl.

þingsályktunartillaga

Lækningaleyfi til handa dr. Karl Kroner

lagafrumvarp

Áburðarverksmiðja

lagafrumvarp

Flugvellir

lagafrumvarp

Fjárlög 1945

lagafrumvarp

Bændaskóli

lagafrumvarp

Sjúkrahús o.fl.

lagafrumvarp

Bændaskóli

lagafrumvarp

Fjárlög 1945

lagafrumvarp

Skipakaup ríkisins

lagafrumvarp

Prófessorsembætti í heilbrigðisfræði

lagafrumvarp

Rafveitulán fyrir Sauðárkrókshrepp

þingsályktunartillaga

Vinnuhæli berklasjúklinga

þingsályktunartillaga

Raforkuveita Reyðarfjarðarhrepps

þingsályktunartillaga

Flutningur hengibrúar frá Selfossi að Iðu

þingsályktunartillaga

Rafveitur í Árnes- og Rangárvallasýslum

þingsályktunartillaga

Vinnuhæli berklasjúklinga

þingsályktunartillaga

Laun starfsmanna ríkisins

lagafrumvarp

Virkjun Fljótaár

þingsályktunartillaga

Kaup Þórustaða í Ölvusi

þingsályktunartillaga