Helgi Seljan: ræður


Ræður

Kosning forseta og skrifara

kosningar

Flutningsráð ríkisstofnana

lagafrumvarp

Skipulag loðnulöndunar

fyrirspurn

Lækkun gjalda á bifreiðum fyrir öryrkja

fyrirspurn

Skipulag loðnulöndunar

fyrirspurn

Lækkun gjalda á bifreiðum fyrir öryrkja

fyrirspurn

Útflutningsuppbætur á landbúnaðarafurðir

fyrirspurn

Varamenn taka sæti

varamenn taka þingsæti

Nýting ríkisjarða í þágu aldraðra

þingsályktunartillaga

Varnir vegna hættu af snjóflóðum og skriðuföllum

þingsályktunartillaga

Félagsbú

þingsályktunartillaga

Björgunarnet

þingsályktunartillaga

Opinber stefna í áfengismálum

þingsályktunartillaga

Sveigjanlegur vinnutími hjá ríkisfyrirtækjum

þingsályktunartillaga

Varaflugvöllur fyrir millilandaflug

fyrirspurn

Jöfnun og lækkun hitunarkostnaðar

fyrirspurn

Lífeyrissjóður bænda

lagafrumvarp

Heilbrigðisþjónusta

lagafrumvarp

Ráðgjöf og fræðsla varðandi fóstureyðingar

lagafrumvarp

Áfengisauglýsingar

fyrirspurn

Lántaka 1980 og 1981 og ábyrgðarheimildir

lagafrumvarp

Þinglausnir

þingfrestun

Framtíðarskipan lífeyrismála

þingsályktunartillaga

Framhaldsfundir eftir þingfrestun

Geðheilbrigðismál

þingsályktunartillaga

Nýting kolmunna og vinnslustöð á Austurlandi

þingsályktunartillaga

Heilbrigðisþjónusta

lagafrumvarp

Einangrun húsa

þingsályktunartillaga

Snjómokstursreglur á þjóðvegum

fyrirspurn

Lánskjör Fiskveiðasjóðs

fyrirspurn

Símamál

fyrirspurn

Flugvellir í Austurlandskjördæmi

þingsályktunartillaga

Stefnumörkun í landbúnaði

þingsályktunartillaga

Graskögglaverksmiðja

þingsályktunartillaga

Eiturefni og hættuleg efni

lagafrumvarp

Innlendur lyfjaiðnaður

þingsályktunartillaga

Vegarstæði milli Vopnafjarðar og Fljótsdalshéraðs

þingsályktunartillaga

Varamaður tekur þingsæti

um fundarstjórn

Jöfnun raforkukostnaðar

fyrirspurn

Vínveitingar á vegum ríkisins

þingsályktunartillaga

Innlent fóður

þingsályktunartillaga

Lán til íbúðabygginga

fyrirspurn

Menntun fangavarða

þingsályktunartillaga

Ný orkuver

lagafrumvarp

Varnir vegna hættu af snjóflóðum og skriðuföllum

þingsályktunartillaga

Lagning sjálfvirks síma

lagafrumvarp

Söluskattur

lagafrumvarp

Umræður utan dagskrár

Söluskattur

lagafrumvarp

Fiskvinnsluskóli

lagafrumvarp

Tilhögun þingfunda

tilkynning frá forseta

Varamenn taka sæti

varamenn taka þingsæti

Meðferð mála vegna rangrar notkunar stöðureita

lagafrumvarp

Tekjuskattur og eignarskattur

lagafrumvarp

Umferðarlög

lagafrumvarp

Landakaupasjóður kaupstaða og kauptúna

lagafrumvarp

Starfslok efri deildar

þingfrestun