Helgi Seljan: ræður


Ræður

Fjármálaráðstafanir til verndar lífskjörum

lagafrumvarp

Framkvæmd byggðastefnu

þingsályktunartillaga

Orkulög

lagafrumvarp

Málefni El Salvador á vettvangi Sameinuðu þjóðanna

fyrirspurn

Innlend lánsfjáröflun ríkissjóðs

lagafrumvarp

Stéttarfélög og vinnudeilur

lagafrumvarp

Fræðsla varðandi kynlíf og barneignir

fyrirspurn

Starfsemi endurhæfingarráðs

fyrirspurn

Verðlagsmál

lagafrumvarp

Vistunarvandi öryrkja

þingsályktunartillaga

Gistiþjónusta á landsbyggðinni

þingsályktunartillaga

Umferðarlög

lagafrumvarp

Endurskoðun laga um sjálfræðissviptingu

fyrirspurn

Fjármálaráðstafanir til verndar lífskjörum

lagafrumvarp

Launamál

lagafrumvarp

Jarðgöng um Ólafsfjarðarmúla

þingsályktunartillaga

Frestun á greiðslum vegna verðtryggðra íbúðalána

lagafrumvarp

Lögræðislög

lagafrumvarp

Starfsmannaráðningar ríkisins

lagafrumvarp

Launamál

lagafrumvarp

Átak gegn útbreiðslu ávana- og fíkniefna

fyrirspurn

Nýting ríkisjarða í þágu aldraðra

þingsályktunartillaga

Gjaldeyris- og viðskiptamál

lagafrumvarp

Lánsfjárlög 1984

lagafrumvarp

Lántaka vegna flugstöðvar á Keflavíkurflugvelli

lagafrumvarp

Skattur á verslunar- og skrifstofuhúsnæði

lagafrumvarp

Um þingsköp

um fundarstjórn

Tekjustofnar sveitarfélaga

lagafrumvarp

Gjaldeyris- og viðskiptamál

lagafrumvarp

Skattur á verslunar- og skrifstofuhúsnæði

lagafrumvarp

Tekjustofnar sveitarfélaga

lagafrumvarp

Lántaka vegna flugstöðvar á Keflavíkurflugvelli

lagafrumvarp

Málefni aldraðra

lagafrumvarp

Tímabundið vörugjald

lagafrumvarp

Málefni aldraðra

lagafrumvarp

Heildarstefna í áfengismálum

fyrirspurn

Útgáfa sérkennslugagna

fyrirspurn

Rekstrargrundvöllur sláturhúsa

þingsályktunartillaga

Þingsköp

um fundarstjórn

Fæðingarorlof

lagafrumvarp

Námsvistargjöld

fyrirspurn

Staða heilsugæslulæknis á Eskifirði

fyrirspurn

Stuðningur við íþróttahreyfinguna

þingsályktunartillaga

Fjarskipti

lagafrumvarp

Lausaskuldir bænda

lagafrumvarp

Stéttarfélög og vinnudeilur

lagafrumvarp

Lausaskuldir bænda

lagafrumvarp

Söluskattur

lagafrumvarp

Staða íþrótta í landinu

þingsályktunartillaga

Menntaskólar

lagafrumvarp

Ljósmæðraskóli Íslands

lagafrumvarp

Vaxtakjör viðskiptabankanna

fyrirspurn

Sala jarðarinnar Bæjarstæðis í Seyðisfjarðarhreppi

lagafrumvarp

Lífeyrisréttindi húsmæðra

þingsályktunartillaga

Búnaðarbanki Íslands

lagafrumvarp

Tollskrá

lagafrumvarp

Jöfnun hitunarkostnaðar

lagafrumvarp

Vistunarvandi öryrkja

þingsályktunartillaga

Búnaðarbanki Íslands

lagafrumvarp

Varamenn taka sæti

varamenn taka þingsæti

Drengskaparheit unnið

Tóbaksvarnir

lagafrumvarp

Um þingsköp

um fundarstjórn

Kísilmálmverksmiðja á Reyðarfirði

þingsályktunartillaga

Sjúkra- og iðjuþjálfun í heilsugæslunni

þingsályktunartillaga

Hollustuhættir og heilbrigðiseftirlit

lagafrumvarp

Lögræðislög

lagafrumvarp

Erfðafjárskattur

lagafrumvarp

Jarðalög

lagafrumvarp

Umræður utan dagskrár

Lyfjalög

lagafrumvarp

Áfengislög

lagafrumvarp

Lögræðislög

lagafrumvarp

Landflutningasjóður

lagafrumvarp

Húsnæðisstofnun ríkisins

lagafrumvarp

Lífeyrissjóður bænda

lagafrumvarp

Vegáætlun 1983--1986

þingsályktunartillaga

Húsnæðisstofnun ríkisins

lagafrumvarp

Um þingsköp

um fundarstjórn

Um þingsköp

um fundarstjórn

Framleiðsluráð landbúnaðarins

lagafrumvarp

Almannatryggingar

lagafrumvarp

Tekjustofnar sveitarfélaga

lagafrumvarp

Áfengislög

lagafrumvarp