Helgi Seljan: ræður


Ræður

Framleiðsluráð landbúnaðarins

lagafrumvarp

Athvarf fyrir unga fíkniefnaneytendur

þingsályktunartillaga

Almannatryggingar

lagafrumvarp

Einingahús

fyrirspurn

Þjónusta vegna tannréttinga

þingsályktunartillaga

Aukin sjúkra- og iðjuþjálfun

þingsályktunartillaga

Endurmat á störfum kennara

þingsályktunartillaga

Umferðarlög

lagafrumvarp

Löggæsla á Reyðarfirði

fyrirspurn

Vantraust á ríkisstjórnina

vantraust

Heildarendurskoðun stjórnarskrárinnar

fyrirspurn

Stuðningur við ungmenna- og íþróttahreyfinguna

þingsályktunartillaga

Lækkun á gjaldtöku fyrir lyfja- og lækniskostnað

þingsályktunartillaga

Varamenn taka sæti

varamenn taka þingsæti

Drengskaparheit unnið

Tekjuskattur og eignarskattur

lagafrumvarp

Umræður utan dagskrár

Álbræðsla við Straumsvík

lagafrumvarp

Sláturafurðir

lagafrumvarp

Húsnæðisstofnun ríkisins

lagafrumvarp

Heilbrigðisþjónusta

lagafrumvarp

Fjárframlög til níunda bekkjar grunnskóla

þingsályktunartillaga

Útboð Vegagerðar ríkisins

fyrirspurn

Átak í byggingu leiguhúsnæðis

þingsályktunartillaga

Sala Landssmiðjunnar

lagafrumvarp

Málefni aldraðra

lagafrumvarp

Eftirlaun til aldraðra

lagafrumvarp

Almannatryggingar

lagafrumvarp

Málefni aldraðra

lagafrumvarp

Atvinnumál fatlaðra

fyrirspurn

Fæðingarorlof

lagafrumvarp

Verðjöfnunargjald af raforkusölu

lagafrumvarp

Atvinnuleit og atvinnumiðlun fatlaðra

fyrirspurn

Innlendur lyfjaiðnaður

þingsályktunartillaga

Virðisaukaskattur

lagafrumvarp

Greiningar- og ráðgjafarstöð ríkisins

þingsályktunartillaga

Umræður utan dagskrár

Starfsemi húsmæðraskóla

fyrirspurn

Vistunarvandi öryrkja

fyrirspurn

Heimaöflun í landbúnaði

þingsályktunartillaga

Veðurstofa Íslands

lagafrumvarp

Lánsfjárlög 1985

lagafrumvarp

Rekstrargrundvöllur sláturhúsa

þingsályktunartillaga

Saga íslenskra búnaðarhátta

þingsályktunartillaga

Lánsfjárlög 1985

lagafrumvarp

Könnun á launum og lífskjörum

þingsályktunartillaga

Atvinnuleysistryggingar

lagafrumvarp

Umferðarlög

lagafrumvarp

Kjör og starfsaðstaða framhaldskólakennara

fyrirspurn

Innheimta erfðafjárskatts

fyrirspurn

Skattaívilnun vegna ættleiðingar

þingsályktunartillaga

Námskeið fyrir fatlaða í tölvufræðum

þingsályktunartillaga

Hagnýting Seðlabankahúss

þingsályktunartillaga

Langtímaáætlun um jarðgangagerð

þingsályktunartillaga

Framkvæmdadeild Innkaupastofnunar ríkisins

þingsályktunartillaga

Iðnþróunarsjóðir landshluta

lagafrumvarp

Lán frá Húsnæðisstofnun ríkisins

fyrirspurn

Viðmiðunargrunnur verðtryggingar langtímalána

þingsályktunartillaga

Breytingar á húsnæði fyrir hreyfihamlaða

fyrirspurn

Sóknargjöld

lagafrumvarp

Jöfnun og lækkun hitunarkostnaðar

lagafrumvarp

Náttúruvernd

lagafrumvarp

Kísilmálmverksmiðja á Reyðarfirði

fyrirspurn

Vegáætlun 1985--1988

þingsályktunartillaga

Réttarstaða heimavinnandi fólks

þingsályktunartillaga

Lánsfjárlög 1985

lagafrumvarp

Þingsköp Alþingis

lagafrumvarp

Sala jarðarinnar Víðiness í Beruneshreppi

lagafrumvarp

Sýningar Þjóðleikhússins

fyrirspurn

Lánsfjárlög 1985

lagafrumvarp

Varnir gegn snjóflóðum og skriðuföllum

lagafrumvarp

Veitinga- og gististaðir

lagafrumvarp

Framleiðslustyrkir til kartöfluverksmiðja

fyrirspurn

Jöfnun og lækkun hitunarkostnaðar

lagafrumvarp

Þingsköp Alþingis

lagafrumvarp

Þroskaþjálfaskóli Íslands

lagafrumvarp

Varamenn taka sæti

varamenn taka þingsæti

Greiningar- og ráðgjafarstöð ríkisins

þingsályktunartillaga

Könnun á hagkvæmni útboða

þingsályktunartillaga

Starfsheiti og starfsréttindi heilbrigðisstétta

lagafrumvarp

Tannlækningar

lagafrumvarp

Þroskaþjálfaskóli Íslands

lagafrumvarp

Varnir gegn snjóflóðum og skriðuföllum

lagafrumvarp

Launakjör bankastjóra og ráðherra

lagafrumvarp

Rafmagnseftirlit ríkisins

fyrirspurn

Námaleyfi Kísiliðjunnar

fyrirspurn

Kirkjusóknir

lagafrumvarp

Stjórn efnahagsmála

lagafrumvarp

Sjóðir atvinnuveganna

lagafrumvarp

Vegáætlun 1985--1988

þingsályktunartillaga

Ferðaþjónusta

þingsályktunartillaga

Gjöld af tóbaksvörum

lagafrumvarp

Sjóðir atvinnuveganna

lagafrumvarp

Áfengislög

lagafrumvarp

Erfðalög

lagafrumvarp

Tónlistarskólar

lagafrumvarp

Fjölgun vínveitingaleyfa

fyrirspurn

Námskeið fyrir fatlaða í tölvufræðum

þingsályktunartillaga

Afgreiðsla þingmála í efri deild

umræður utan dagskrár

Húsnæðissparnaðarreikningar

lagafrumvarp

Jarðræktarlög

lagafrumvarp

Þroskaþjálfaskóli Íslands

lagafrumvarp

Afréttamálefni

lagafrumvarp

Jarðræktarlög

lagafrumvarp

Rétt skil afurðasölufyrirtækja til bænda

þingsályktunartillaga

Fjáröflun vegna húnsæðismála á árunum 1985 og 1986

lagafrumvarp

Áfengislög

lagafrumvarp

Útvarpslög

lagafrumvarp

Byggðastofnun

lagafrumvarp

Almannatryggingar

lagafrumvarp

Umræður utan dagskrár

Framleiðsla og sala á búvörum o.fl.

lagafrumvarp

Viðskiptabankar

lagafrumvarp

Grunnskólar

lagafrumvarp