Helgi Seljan: ræður


Ræður

Lánsfjárlög 1987

lagafrumvarp

Lágmarkslaun

lagafrumvarp

Heilbrigðisþjónusta

(læknisþjónusta í H1-stöðvum)
lagafrumvarp

Almannatryggingar

(tryggingaráð)
lagafrumvarp

Opinberar fjársafnanir

fyrirspurn

Vistunarvandi öryrkja

fyrirspurn

Álagning tímabundinna skatta og gjalda 1987

lagafrumvarp

Sveitarstjórnarlög

(almenn atkvæðagreiðsla)
lagafrumvarp

Erfðafjárskattur

fyrirspurn

Nýting heimavistarhúsnæðis í þágu aldraðra

þingsályktunartillaga

Bann við geimvopnum

þingsályktunartillaga

Bifreiðakaup öryrkja

þingsályktunartillaga

Framhaldsskólar

(heildarlög)
lagafrumvarp

Lífeyrissjóður allra landsmanna

þingsályktunartillaga

Sveitarstjórnarlög

(sameining sveitarfélaga)
lagafrumvarp

Hagkvæmni útboða

þingsályktunartillaga

Umferðarlög

(heildarlög)
lagafrumvarp

Opinber innkaup

lagafrumvarp

Iðntæknistofnun Íslands

(aðild að þróunarfyrirtækjum)
lagafrumvarp

Kosningar til Alþingis

(röð frambjóðenda á lista)
lagafrumvarp

Afnám einokunar ríkisins á innflutningi áfengis

þingsályktunartillaga

Samfélagsþjónusta

þingsályktunartillaga

Útboð opinberra rekstrarverkefna

þingsályktunartillaga

Sjúkra- og iðjuþjálfun

þingsályktunartillaga

Fræðsla um kynferðismál

þingsályktunartillaga

Tannlæknaþjónusta í héraði

þingsályktunartillaga

Almannatryggingar

(mæðralaun)
lagafrumvarp

Útbýting mála í deildum

um fundarstjórn

Fjárlög 1987

lagafrumvarp

Lánsfjárlög 1987

lagafrumvarp

Heilbrigðisþjónusta

(heilsuverndarstarf í Reykjavík og Garðabæ)
lagafrumvarp

Málefni aldraðra

(gjald í Framkvæmdasjóð aldraðra)
lagafrumvarp

Lánsfjárlög 1987

lagafrumvarp

Fjárlög 1987

lagafrumvarp

Framhaldsfundir eftir þingfrestun

framhaldsfundir Alþingis

Minning látinna manna

Sturla Böðvarsson sveitarstjóri fyrir ÓE 9 LA

rannsókn kjörbréfs

Fjarvistir þingmanna

um fundarstjórn

Áfengissölubúðir

fyrirspurn

Nauðungaruppboð

(þriðja uppboð á fasteign)
lagafrumvarp

Kjarnorkuvopnalaust svæði á Norðurlöndum

þingsályktunartillaga

Snjómokstursreglur

fyrirspurn

Sálfræðiþjónusta á Austurlandi

fyrirspurn

Flugmálaáætlun

lagafrumvarp

Egilsstaðaflugvöllur

þingsályktunartillaga

Síldarsamningar Norðmanna og Sovétmanna

umræður utan dagskrár

Stjórnstöð vegna leitar og björgunar

þingsályktunartillaga

Veiting sterkra drykkja á vegum ríkisins

þingsályktunartillaga

Skriðuklaustur

fyrirspurn

Löggæslumál á Reyðarfirði

fyrirspurn

Iðnráðgjöf

lagafrumvarp

Vegáætlun 1987-1990

þingsályktunartillaga

Kosningar til Alþingis

(úthlutun þingsæta o.fl.)
lagafrumvarp

Veiting prestakalla

(heildarlög)
lagafrumvarp

Öryrkjabifreiðir

fyrirspurn

Einangrun húsa

fyrirspurn

Geðheilbrigðismál

fyrirspurn

Stefnumörkun í áfengismálum

fyrirspurn

Fangelsismál

(úrbætur)
fyrirspurn

Skógrækt ríkisins

(aðsetur)
þingsályktunartillaga

Fæðingarorlof

(heildarlög)
lagafrumvarp

Málefni aldraðra

(gildistími)
lagafrumvarp

Tekjustofnar sveitarfélaga

(álagning útsvara og innheimta)
lagafrumvarp

Lögreglumenn

(skaðabætur)
lagafrumvarp

Fangelsi og fangavist

(heildarlög)
lagafrumvarp

Byggingarsjóður aldraðs fólks

(afnám laga)
lagafrumvarp

Hollustuhættir og heilbrigðiseftirlit

(heildarendurskoðun)
lagafrumvarp

Almannatryggingar

(tryggingaráð)
lagafrumvarp

Læknalög

(heildarlög)
lagafrumvarp

Almannatryggingar

(fæðingarstyrkur og dagpeningar)
lagafrumvarp

Húsnæðisstofnun ríkisins

(lánsréttur o.fl.)
lagafrumvarp

Vegáætlun 1987-1990

þingsályktunartillaga

Húsnæðisstofnun ríkisins

(lánsréttur o.fl.)
lagafrumvarp

Fíkniefnamál

beiðni um skýrslu

Almannatryggingar

(bifreiðakaup fatlaðra)
lagafrumvarp

Umferðarlög

(heildarlög)
lagafrumvarp