Helgi Seljan: ræður


Ræður

Vistheimili fyrir vangefna

þingsályktunartillaga

Síldarverksmiðjur ríkisins

fyrirspurn

Aukinn húsakostur sjúkrahúss á Akureyri

fyrirspurn

Síldarverksmiðjur ríkisins

fyrirspurn

Aukinn húsakostur sjúkrahúss á Akureyri

fyrirspurn

Söngkennsla í skólum

fyrirspurn

Afnám vínveitinga á vegum ríkisins

þingsályktunartillaga

Bætt aðstaða nemenda landsbyggðar sem sækja sérskóla á höfuðborgarsvæðinu

þingsályktunartillaga

Orlof

lagafrumvarp

Dómari og rannsóknardeild í ávana- og fíkniefnamálum

lagafrumvarp

Almannatryggingar

lagafrumvarp

Veggjald af hraðbrautum

þingsályktunartillaga

Félagsheimili

þingsályktunartillaga

Umræður utan dagskrár

Fjöldi og ráðstöfun ríkisjarða

fyrirspurn

Vistheimili fyrir vangefna

þingsályktunartillaga

Endurvarpsstöðin á Gagnheiði

fyrirspurn

Menningarsjóður félagsheimila

fyrirspurn

Endurvarpsstöðin á Gagnheiði

fyrirspurn

Menningarsjóður félagsheimila

fyrirspurn

Menningarsjóður félagsheimila

fyrirspurn

Endurskoðun fræðslulaga

þingsályktunartillaga

Eiturefni og hættuleg efni

lagafrumvarp

Dvalarheimili aldraðra

lagafrumvarp

Vátryggingarstarfsemi

lagafrumvarp

Jafnlaunaráð

lagafrumvarp

Almennar stjórnmálaumræður

stefnuræða forsætisráðherra

Heilbrigðisþjónusta

lagafrumvarp

Tekjustofnar sveitarfélaga

lagafrumvarp