Helgi Seljan: ræður


Ræður

Almannatryggingar

lagafrumvarp

Umræður utan dagskrár

Staða félagsheimilasjóðs

fyrirspurn

Fiskveiðasjóður Íslands

lagafrumvarp

Farmiðagjald og söluskattur

lagafrumvarp

Þyrlukaup

þingsályktunartillaga

Launajöfnunarbætur

lagafrumvarp

Húsnæðismálastofnun ríkisins

lagafrumvarp

Eftirlit með raforkuvirkjun

fyrirspurn

Endurvarpsstöðvar sjónvarps á Austurlandi

fyrirspurn

Fullorðinsfræðsla

lagafrumvarp

Afnám vínveitinga á vegum ríkisins

þingsályktunartillaga

Varanleg gatnagerð í þéttbýli

þingsályktunartillaga

Atvinnumál aldraðra

þingsályktunartillaga

Útvarpslög

lagafrumvarp

Kaup á farþegaskipi er sigli milli Íslands, Færeyja, Noregs, Svíþjóðar og Danmerkur

þingsályktunartillaga

Vegalög

lagafrumvarp

Sjóður til aðstoðar við drykkjusjúka

lagafrumvarp

Útvarpslög

lagafrumvarp

Fjárlög 1975

lagafrumvarp

Veiting íbúðarhúsalána

fyrirspurn

Útvarpslög

lagafrumvarp

Happdrættislán ríkissjóðs vegna Norðurvegar og Austurvegar

lagafrumvarp

Opinberar fjársafnanir

lagafrumvarp

Virkjun Bessastaðaár í Fljótsdal

lagafrumvarp

Almannatryggingar

lagafrumvarp

Framleiðslueftirlit sjávarafurða

lagafrumvarp

Fjárlög 1975

lagafrumvarp

Stofnlánasjóður vegna stórra atvinnubifreiða

þingsályktunartillaga

Skipan opinberra framkvæmda

þingsályktunartillaga

Járnblendiverksmiðja í Hvalfirði

lagafrumvarp

Umræður utan dagskrár

Útvarpslög

lagafrumvarp

Áhrif olíuverðhækkana á hitunarkostnað íbúða

lagafrumvarp

Ráðstafanir vegna snjóflóða í Norðfirði

lagafrumvarp

Vegalög

lagafrumvarp

Húsnæðismálastofnun ríkisins

fyrirspurn

Veiting íbúðarhúsalána

fyrirspurn

Nefndarskipan um áfengismál

þingsályktunartillaga

Vetrarsamgöngur á Austurlandi

fyrirspurn

Sjónvarpsmál á Austurlandi

fyrirspurn

Innheimta afnotagjalda hljóðvarps og sjónvarps

fyrirspurn

Vanskil á stofnlánum hjá Fiskveiðasjóði Íslands og Byggðasjóði

fyrirspurn

Vegalög

lagafrumvarp

Kennaraháskóli Íslands

fyrirspurn

Járnblendiverksmiðja í Hvalfirði

lagafrumvarp

Skólaskipan á framhaldsskólastigi

þingsályktunartillaga

Eignarráð þjóðarinnnar á landinu

þingsályktunartillaga

Áburðarverksmiðja á Norðausturlandi

þingsályktunartillaga

Varnir gegn óréttmætum verslunarháttum

þingsályktunartillaga

Tekjuskattur og eignarskattur

lagafrumvarp

Endurskoðun laga um ljósmæðranám

fyrirspurn

Menntun í hjúkrunarfræðum

fyrirspurn

Endurskoðun laga um ljósmæðranám

fyrirspurn

Menntun í hjúkrunarfræðum

fyrirspurn

Endurskoðun laga um ljósmæðranám

fyrirspurn

Tónlistarskólar

lagafrumvarp

Almannatryggingar

lagafrumvarp

Fóstureyðingar

lagafrumvarp

Innheimta afnotagjalda sjónvarps og hljóðvarps

fyrirspurn

Flutningur sjónvarps á leikhúsverkum

fyrirspurn

Eftirstöðvar olíustyrks

fyrirspurn

Innheimta afnotagjalda sjónvarps og hljóðvarps

fyrirspurn

Flutningur sjónvarps á leikhúsverkum

fyrirspurn

Eftirstöðvar olíustyrks

fyrirspurn

Flutningur sjónvarps á leikhúsverkum

fyrirspurn

Uppsögn fastráðins starfsfólks

þingsályktunartillaga

Viðlagatrygging Íslands

lagafrumvarp

Hússtjórnarskólar

lagafrumvarp

Sjóður til aðstoðar við drykkjusjúka

lagafrumvarp

Fóstureyðingar

lagafrumvarp

Viðlagatrygging Íslands

lagafrumvarp

Gatnagerðargjöld

lagafrumvarp

Ljósmæðralög

lagafrumvarp

Uppsögn fastráðins starfsfólks

þingsályktunartillaga

Sérkennslumál

þingsályktunartillaga

Húsnæðismálastofnun ríkisins

lagafrumvarp

Leiklistarskóli Íslands

lagafrumvarp

Fljótsdalsvirkjun

þingsályktunartillaga

Ráðstöfun gengismunar í þágu sjávarútvegsins

lagafrumvarp

Atvinnuleysistryggingar

lagafrumvarp

Happdrættislán ríkissjóðs vegna Norðurvegar og Austurvegar

lagafrumvarp

Vegáætlun 1974-1977

þingsályktunartillaga

Happdrættislán ríkissjóðs vegna Norðurvegar og Austurvegar

lagafrumvarp

Fjarskipti

lagafrumvarp

Atvinnuleysistryggingar

lagafrumvarp