Helgi Seljan: ræður


Ræður

Grunnskólar

lagafrumvarp

Skólaskipan á framhaldsskólastigi

þingsályktunartillaga

Sveitavegir á Austurlandi

þingsályktunartillaga

Húsnæðismál

fyrirspurn

Virkjunarrannsóknir á Fljótsdalsheiði

fyrirspurn

Hæli fyrir drykkjusjúka á Vífilsstöðum

fyrirspurn

Þátttaka ríkissjóðs í greiðslum til löggæslumanna

fyrirspurn

Kvikmyndasjóður

fyrirspurn

Virkjunarrannsóknir á Fljótsdalsheiði

fyrirspurn

Almannatryggingar

lagafrumvarp

Söluskattur

lagafrumvarp

Skipan opinberra framkvæmda

lagafrumvarp

Hæli fyrir drykkjusjúka á Vífilsstöðum

fyrirspurn

Staða Félagsheimilasjóðs

fyrirspurn

Vinnuálag í skólum

fyrirspurn

Samstarf við erlenda aðila um virkjanir og stóriðju á Austurlandi

fyrirspurn

Húsnæðismálastofnun ríkisins

lagafrumvarp

Tekjuskattur og eignarskattur

lagafrumvarp

Kvikmyndasjóður

fyrirspurn

Eignarráð á landinu

(gögnum þess og gæðum)
þingsályktunartillaga

Umræður utan dagskrár

Samkomulag við Sambandslýðveldið Þýskaland um veiðar þýskra togara

þingsályktunartillaga

Húsnæðismálastofnun ríkisins

lagafrumvarp

Skemmtanaskattur

lagafrumvarp

Húsnæðismálastofnun ríkisins

lagafrumvarp

Endurskoðun laga um skipan opinberra framkvæmda

fyrirspurn

Milliþinganefnd í byggðamálum

fyrirspurn

Útvarpslög

lagafrumvarp

Húsnæðismálastofnun ríkisins

lagafrumvarp

Eignarnámsheimild Ness í Norðfirði

lagafrumvarp

Tekjuskattur og eignarskattur

lagafrumvarp

Snjóflóð á Norðfirði og fjáröflun til Viðlagasjóðs

lagafrumvarp

Almannatryggingar

lagafrumvarp

Fjárlög 1976

lagafrumvarp

Ráðstafanir til að draga úr áhrifum olíuverðhækkana á hitunarkostnað íbúða

lagafrumvarp

Verkefni sveitarfélaga

lagafrumvarp

Almannatryggingar

lagafrumvarp

Verkefni sveitarfélaga

lagafrumvarp

Fjárlög 1976

lagafrumvarp

Uppbyggingaráætlun fyrir Skeggjastaðahrepp

þingsályktunartillaga

Málefni vangefinna

þingsályktunartillaga

Jöfnun símgjalda

fyrirspurn

Atvinnumál aldraðra

fyrirspurn

Jöfnun símgjalda

fyrirspurn

Atvinnumál aldraðra

fyrirspurn

Sjónvarp á sveitabæi

þingsályktunartillaga

Fæðingarorlof bændakvenna

þingsályktunartillaga

Vasapeningar vangefinna

fyrirspurn

Fullorðinsfræðsla

lagafrumvarp

Ráðstafanir til að draga úr áhrifum olíuverðhækkana á hitunarkostnað íbúða

lagafrumvarp

Útvarpslög

lagafrumvarp

Veiting prestakalla

þingsályktunartillaga

Stofnlánasjóður vegna stórra atvinnubifreiða

þingsályktunartillaga

Iðnfræðsla

lagafrumvarp

Fjölbrautaskólar

lagafrumvarp

Hönnun bygginga á vegum ríkisins

þingsályktunartillaga

Búnaðarbanki Íslands

lagafrumvarp

Stofnlánasjóður vegna stórra atvinnubifreiða

þingsályktunartillaga

Opinberar fjársafnanir

lagafrumvarp

Sálfræðingar

lagafrumvarp

Þjóðarbókhlaða

fyrirspurn

Húsnæðismálastofnun ríkisins

lagafrumvarp

Tilraunaveiðar á úthafsrækju

þingsályktunartillaga

Leiklistarlög

lagafrumvarp

Ferðamál

lagafrumvarp

Húsnæðismálastofnun ríkisins

lagafrumvarp

Lánamál landbúnaðarins

fyrirspurn

Rafdreifikerfi í sveitum

fyrirspurn

Hámarkslaun

þingsályktunartillaga

Orlof

lagafrumvarp

Húsnæðismálastofnun ríkisins

lagafrumvarp

Jarðalög

lagafrumvarp

Lyfsölulög

lagafrumvarp

Áfengislög

lagafrumvarp

Fjáröflun til landhelgisgæslu, ríkisfjármál o.fl.

lagafrumvarp

Biskupsembætti

lagafrumvarp

Leiguíbúðir á vegum sveitarfélaga

fyrirspurn

Skattfrelsi bókmennta- og tónlistarverðlauna Norðurlandaráðs

lagafrumvarp

Jarðalög

lagafrumvarp

Byggingarsjóður ríkisins

þingsályktunartillaga

Kjarasamningar Bandalags starfsmanna ríkis og bæja

lagafrumvarp

Stofnlánasjóður vörubifreiða

lagafrumvarp

Búfjárræktarlög

lagafrumvarp

Gatnagerðargjald á Akureyri

lagafrumvarp

Almenningsbókasöfn

lagafrumvarp

Opinberar fjársafnanir

lagafrumvarp

Framleiðsluráð landbúnaðarins

lagafrumvarp

Ábúðarlög

lagafrumvarp