Helgi Seljan: ræður


Ræður

Leiklistarlög

lagafrumvarp

Útvarpslög

lagafrumvarp

Tollskrá

lagafrumvarp

Opinberar fjársafnanir

lagafrumvarp

Vegalög

lagafrumvarp

Grunnskólar

lagafrumvarp

Dagvistarheimili fyrir börn

lagafrumvarp

Grunnskólar

lagafrumvarp

Eignarráð yfir landinu

lagafrumvarp

Kennaraskortur á grunnskólastigi

fyrirspurn

Málefni vangefinna og fjölfatlaðra

fyrirspurn

Geðdeild Landsspítalans

fyrirspurn

Rannsókn á reki gúmbjörgunarbáta

fyrirspurn

Kennaraskortur á grunnskólastigi

fyrirspurn

Málefni vangefinna og fjölfatlaðra

fyrirspurn

Geðdeild Landsspítalans

fyrirspurn

Rannsókn á reki gúmbjörgunarbáta

fyrirspurn

Geðdeild Landsspítalans

fyrirspurn

Stofnlánasjóður vegna stórra atvinnubifreiða og stórvirkra vinnuvéla

fyrirspurn

Aðgerðir vegna langvarandi neyðarástands í atvinnumálum á Bíldudal

fyrirspurn

Styrktarsjóður vangefinna

fyrirspurn

Fiskvinnsluverksmiðja

fyrirspurn

Úrbætur í atvinnumálu á Snæfellsnesi

fyrirspurn

Styrktarsjóður vangefinna

fyrirspurn

Fiskvinnsluverksmiðja

fyrirspurn

Úrbætur í atvinnumálu á Snæfellsnesi

fyrirspurn

Greiðslufyrirkomulag úr Fiskveiðasjóði vegna smíða fiskiskipa

fyrirspurn

Vandi landshlutasamtakanna við að fjármagna rekstur fræðsluskrifstofa

fyrirspurn

Vegalög

lagafrumvarp

Fjárlög 1977

lagafrumvarp

Tekjustofnar sveitarfélaga

lagafrumvarp

Bjargráðasjóður

lagafrumvarp

Almannatryggingar

lagafrumvarp

Söluskattur

lagafrumvarp

Almannatryggingar

lagafrumvarp

Vörugjald

lagafrumvarp

Uppbygging þjóðvega í snjóahéruðum

þingsályktunartillaga

Fávitastofnanir

lagafrumvarp

Áhrif olíuverðhækkana á hitunarkostnað íbúða

lagafrumvarp

Dreifikerfi sjónvarps

þingsályktunartillaga

Varnir gegn óréttmætum verslunarháttum

þingsályktunartillaga

Áfengislög

lagafrumvarp

Jöfnun símgjalda

fyrirspurn

Vetrarvegur um Breiðadalsheiði

fyrirspurn

Jöfnun símgjalda

fyrirspurn

Vetrarvegur um Breiðadalsheiði

fyrirspurn

Fræðsla og þáttur fjölmiðla í þágu áfengisvarna

þingsályktunartillaga

Póst- og símamál

lagafrumvarp

Vegáætlun 1977-1980

þingsályktunartillaga

Áhrif olíuverðhækkana á hitunarkostnað íbúða

lagafrumvarp

Flutningur ríkisstofnana

fyrirspurn

Atvinnumál aldraðra

fyrirspurn

Síldarverksmiðjur ríkisins

fyrirspurn

Flutningur ríkisstofnana

fyrirspurn

Atvinnumál aldraðra

fyrirspurn

Síldarverksmiðjur ríkisins

fyrirspurn

Flutningur ríkisstofnana

fyrirspurn

Atvinnumál aldraðra

fyrirspurn

Síldarverksmiðjur ríkisins

fyrirspurn

Atvinnumál öryrkja

þingsályktunartillaga

Opinberar fjársafnanir

lagafrumvarp

Sérfræðiþjónusta á heilsugæslustöðvum

þingsályktunartillaga

Virkjun Hvítár í Borgarfirði

lagafrumvarp

Byggingarþróun heilbrigðisstofnana 1970-1976 og ýmsar upplýsingar um heilbrigðismál

skýrsla

Vegáætlun 1977-1980

þingsályktunartillaga

Veiting prestakalla

þingsályktunartillaga

Skálholtsskóli

lagafrumvarp

Innlend lyfjaframleiðsla

þingsályktunartillaga

Útgjöld vísitölufjölskyldunnar

fyrirspurn

Deildaskipting Skipaútgerðar ríkisins

þingsályktunartillaga

Póst- og símamál

lagafrumvarp

Kennaraháskóli Íslands

lagafrumvarp

Atvinnuleysistryggingar

lagafrumvarp

Ráðstafanir til að draga úr tóbaksreykingum

lagafrumvarp

Byggingarlög

lagafrumvarp

Leiklistarlög

lagafrumvarp

Málefni þroskaheftra

þingsályktunartillaga

Atvinnuleysistryggingar

lagafrumvarp

Söluskattur

lagafrumvarp

Atvinnuleysistryggingar

lagafrumvarp

Umræður utan dagskrár

Samvinnufélög

lagafrumvarp

Stofnlánadeild landbúnaðarins

fyrirspurn

Skipulagsskrá fyrir Þjóðhátíðarsjóð

þingsályktunartillaga

Atvinnumál öryrkja

þingsályktunartillaga

Samvinnufélög

lagafrumvarp

Tónmenntafræðsla í grunnskóla

þingsályktunartillaga