Helgi Seljan: ræður


Ræður

Almannatryggingar

lagafrumvarp

Innlend lyfjaframleiðsla

þingsályktunartillaga

Sjónvarp

fyrirspurn

Fræðsla og þáttur fjölmiðla í áfengisvörnum

fyrirspurn

Aðstoð Þjóðleikhússins við áhugaleikfélögin

fyrirspurn

Sérfræðiþjónusta á heilsugæslustöðvum

þingsályktunartillaga

Stjórnarskipunarlög

lagafrumvarp

Eignarráð yfir landinu

lagafrumvarp

Söluskattur

lagafrumvarp

Tónmenntafræðsla í grunnskóla

þingsályktunartillaga

Sjósamgöngur við Vestfirði

fyrirspurn

Þjóðaratkvæðagreiðsla um hvort heimila skuli framleiðslu og sölu áfengs öls

þingsályktunartillaga

Leiklistarlög

lagafrumvarp

Umræður utan dagskrár

Fjárlög 1978

lagafrumvarp

Áfengislög

lagafrumvarp

Matvælarannsóknir ríkisins

lagafrumvarp

Verðlagsmál landbúnaðarins

þingsályktunartillaga

Fjáröflun til vegagerðar

lagafrumvarp

Almannatryggingar

lagafrumvarp

Fjárlög 1978

lagafrumvarp

Könnun vegna fæðingarorlofs

fyrirspurn

Starfsemi Húsnæðismálastofnunar ríkisins

fyrirspurn

Réttindi grunnskólakennara

fyrirspurn

Þjóðaratkvæði um prestkosningar

þingsályktunartillaga

Vegáætlun 1977-1980

þingsályktunartillaga

Þjóðaratkvæði um prestkosningar

þingsályktunartillaga

Viðskiptabankar

lagafrumvarp

Þjóðleikhús

lagafrumvarp

Framhaldsskólanám á Norðurlandi vestra

þingsályktunartillaga

Kennaraháskóli Íslands

lagafrumvarp

Stofnlánasjóður atvinnubifreiða og vinnuvéla

fyrirspurn

Uppbygging strandferðaþjónustunnar

þingsályktunartillaga

Veðdeild Búnaðarbankans

fyrirspurn

Orkumál á Austurlandi

fyrirspurn

Rafmagnseftirlit ríkisins

fyrirspurn

Lyfjalög

lagafrumvarp

Þroskaþjálfar

lagafrumvarp

Áfengislög

lagafrumvarp

Lausaskuldir bænda

fyrirspurn

Hafnaáætlun 1977-1980

þingsályktunartillaga

Þjónustu- og úrvinnsluiðnaður í sveitum

þingsályktunartillaga

Sala notaðra lausafjármuna

lagafrumvarp

Stjórnarskipunarlög

lagafrumvarp

Lagning aðflutningslínu milli Grímsárvirkjunar og Hornafjarðar

þingsályktunartillaga

Innkaupastofnun ríkisins

lagafrumvarp

Framkvæmd grunnskólalaga

skýrsla

Samkeppni í verðmyndun og samruni fyrirtækja

lagafrumvarp

Ljósmæðralög

fyrirspurn

Vegáætlun 1977-1980

þingsályktunartillaga

Húsnæðismál

þingsályktunartillaga

Verðlag, samkeppnishömlur og óréttmætir viðskiptahættir

lagafrumvarp

Orlof húsmæðra

lagafrumvarp

Stofnlánadeild landbúnaðarins

lagafrumvarp

Sérfræðiþjónusta á heilsugæslustöðvum

þingsályktunartillaga

Vátryggingarstarfsemi

lagafrumvarp

Grunnskólar

lagafrumvarp

Lyfjalög

lagafrumvarp

Heyrnleysingjaskóli

lagafrumvarp

Umræður utan dagskrár

Heilbrigðisþjónusta

lagafrumvarp

Stofnlánadeild landbúnaðarins

lagafrumvarp

Heilbrigðisþjónusta

lagafrumvarp

Tollskrá o.fl.

lagafrumvarp

Almannatryggingar

lagafrumvarp