Hjálmar Árnason: ræður


Ræður

Veiðileyfagjald

þingsályktunartillaga

Skýrsla forsætisráðherra um Byggðastofnun 1995

skýrsla ráðherra

Einelti í skólum

umræður utan dagskrár

Atvinnuleysistryggingar

(heildarlög)
lagafrumvarp

Fjárfestingar sölusamtaka í sjávarútvegi erlendis

umræður utan dagskrár

Niðurstöður alþjóðlegrar könnunar um raungreinamenntun íslenskra skólabarna

umræður utan dagskrár

Kennsla í iðjuþjálfun á háskólastigi

umræður utan dagskrár

Evrópuráðsþingið 1996

skýrsla

Magnesíumverksmiðja

fyrirspurn

Landsvirkjun

(arðgreiðslur, skipun stjórnar o.fl.)
lagafrumvarp

Samanburður á launakjörum iðnaðarmanna

fyrirspurn

Aðgangur nemenda að tölvum og tölvutæku námsefni

þingsályktunartillaga

Fræðsla til að búa nemendur í framhaldsskóla undir þátttöku í samfélaginu

þingsályktunartillaga

Staða drengja í grunnskólum

þingsályktunartillaga

Menningarráð Íslands

þingsályktunartillaga

Rafknúin farartæki á Íslandi

þingsályktunartillaga

Menntun, mannauður og hagvöxtur

umræður utan dagskrár

Starfsemi og nám í stýrimannaskólum

fyrirspurn

Meirapróf ökutækja

fyrirspurnir til ráðherra skv. 7. mgr. 49. gr. þingskapa

Efling íþróttastarfs

þingsályktunartillaga

Strand flutningaskipsins Víkartinds

umræður utan dagskrár

Efling iðnaðar sem nýtir ál við framleiðslu sína

þingsályktunartillaga

Lánasjóður íslenskra námsmanna

(endurgreiðsla o.fl.)
lagafrumvarp

Lögverndun á starfsheiti grunnskólakennara

(heildarlög)
lagafrumvarp

Íþróttalög

(heildarlög)
lagafrumvarp

Endurskoðun kennsluhátta

þingsályktunartillaga

Einangrunarstöðin í Hrísey

fyrirspurnir til ráðherra skv. 7. mgr. 49. gr. þingskapa

Helgidagafriður

(heildarlög)
lagafrumvarp

Rekstur Áburðarverksmiðjunnar

umræður utan dagskrár

Rekstur Fríhafnarinnar í Leifsstöð

umræður utan dagskrár

Lögræðislög

(heildarlög)
lagafrumvarp

Framkvæmd samræmdra prófa í grunnskóla

umræður utan dagskrár

Lánasjóður íslenskra námsmanna

(endurgreiðsla o.fl.)
lagafrumvarp

Samningsveð

lagafrumvarp

Yfirlit yfir ræðutíma og fjölda

Ræðutegund Fjöldi Mínútur
Ræða 30 184,12
Flutningsræða 6 46,03
Andsvar 21 30,18
Grein fyrir atkvæði 3 2,75
Samtals 60 263,08
4,4 klst.