Hjálmar Árnason: ræður


Ræður

Málefni Lánasjóðs íslenskra námsmanna

umræður utan dagskrár

Fjarkennsla

þingsályktunartillaga

Tekjuskattur og eignarskattur

(tekjutenging bótaliða)
lagafrumvarp

Grunnskólinn og kjaramál kennara

umræður utan dagskrár

Áburðarverksmiðjan hf.

fyrirspurn

Stefnan í málefnum Ríkisútvarpsins

umræður utan dagskrár

Skýrsla forsætisráðherra um Byggðastofnun 1996

skýrsla ráðherra

Förgun mómoldar og húsdýraáburðar

fyrirspurn

Losun koldíoxíðs í andrúmsloft

fyrirspurn

Reiðvegir fyrir hestafólk

fyrirspurn

Rekstrargrundvöllur landvinnslu í samkeppni við sjóvinnslu um borð í frystiskipum

umræður utan dagskrár

Breytingar á skattalögum

fyrirspurn

Breiðband Pósts og síma hf.

umræður utan dagskrár

Vörugjald af ökutækjum

(dráttarbifreiðar, mengunarlaus ökutæki)
lagafrumvarp

Háskólar

lagafrumvarp

Skýrsla umhverfisráðherra um rammasamning Sameinuðu þjóðanna um loftslagsbreytingar og Kyoto-bókunina

skýrsla ráðherra

Starfsumhverfi og framtíðarmöguleikar fiskvinnslunnar

fyrirspurn

Háskólar

lagafrumvarp

Kennaraháskóli Íslands

lagafrumvarp

Agi í skólum landsins

þingsályktunartillaga

Styrktarsjóður námsmanna

þingsályktunartillaga

Kjaradeila sjómanna og útvegsmanna

umræður utan dagskrár

Heimsmet Völu Flosadóttur

fyrirspurnir til ráðherra skv. 7. mgr. 49. gr. þingskapa

Samskipti dómsmálaráðuneytisins og lögregluyfirvalda

umræður utan dagskrár

Skipan opinberrar nefndar um auðlindagjald

þingsályktunartillaga

Framhaldsskólar

(ráðningartími aðstoðarstjórnenda)
lagafrumvarp

Skólakerfið í ljósi TIMSS-skýrslna

umræður utan dagskrár

Innlend metangasframleiðsla

þingsályktunartillaga

Afnám greiðslu þungaskatts á umhverfisvæn ökutæki

(breyting ýmissa laga)
lagafrumvarp

Hægri beygja á móti rauðu ljósi

þingsályktunartillaga

Útboð á hafrannsóknaskipi

fyrirspurn

Tilboð í smíði rannsóknaskips fyrir Hafrannsóknastofnun

fyrirspurn

Afnám greiðslu þungaskatts á umhverfisvæn ökutæki

(breyting ýmissa laga)
lagafrumvarp

Kjör og staða fólks er stundar nám fjarri heimabyggð

fyrirspurn

Fjarkennsla Verkmenntaskólans á Akureyri

fyrirspurn

Kjaramál fiskimanna

lagafrumvarp

Vistun ungra afbrotamanna

umræður utan dagskrár

Prófun á vímuefnaneyslu nemenda í skólum

fyrirspurn

Skýrsla viðskiptaráðherra um málefni Landsbanka Íslands

skýrsla ráðherra

Aðgerðir vegna starfsþjálfunar

fyrirspurn

Rannsóknir og nýting á auðlindum í jörðu

lagafrumvarp

Málefni LÍN

umræður utan dagskrár

Heilbrigðismál

umræður utan dagskrár

Almennar stjórnmálaumræður (útvarpsumræður)

Skipun rannsóknarnefndar um málefni Landsbanka Íslands hf.

þingsályktunartillaga

Yfirlit yfir ræðutíma og fjölda

Ræðutegund Fjöldi Mínútur
Ræða 40 195,32
Flutningsræða 14 82,95
Andsvar 13 21,7
Grein fyrir atkvæði 3 2,07
Samtals 70 302,04
5 klst.