Hjálmar Árnason: ræður


Ræður

Stefnuræða forsætisráðherra og umræða um hana

Dreifð eignaraðild að viðskiptabönkum og öðrum lánastofnunum

(breyting ýmissa laga)
lagafrumvarp

Samstarf atvinnulífs og skóla á landsbyggðinni

fyrirspurn

Aðgerðir til að vinna gegn áhrifum loftslagsbreytinga

fyrirspurn

Grunnskólar

(einsetning, samræmd lokapróf)
lagafrumvarp

Setning siðareglna í viðskiptum á fjármálamarkaði

þingsályktunartillaga

Notkun nagladekkja

fyrirspurnir til ráðherra skv. 7. mgr. 49. gr. þingskapa

Staðlar fyrir mannafla á lögreglustöðvum

fyrirspurn

Staðlar fyrir lögreglubifreiðir

fyrirspurn

Afnám gjalds á menn utan trúfélaga

lagafrumvarp

Fjarskipti

(heildarlög)
lagafrumvarp

Rekstur almenningssamgöngukerfis í Eyjafirði

þingsályktunartillaga

Framhald framkvæmda við Fljótsdalsvirkjun

þingsályktunartillaga

Innganga í Alþjóðahvalveiðiráðið

fyrirspurn

Framhald framkvæmda við Fljótsdalsvirkjun

þingsályktunartillaga

Tillaga Samfylkingarinnar um opna nefndarfundi

athugasemdir um störf þingsins

Vinna umhvn. við skýrslu Landsvirkjunar og yfirlýsing Norsk Hydro

athugasemdir um störf þingsins

Byggðastofnun

(heildarlög)
lagafrumvarp

Ósk um viðræður við fulltrúa Norsk Hydro

athugasemdir um störf þingsins

Íslenska velferðarkerfið

umræður utan dagskrár

Reglugerð um nýtingu afla og aukaafurða

fyrirspurn

Samstarf á sviði rannsókna og nýsköpunar

fyrirspurn

Fjarskipti

(heildarlög)
lagafrumvarp

Framhald framkvæmda við Fljótsdalsvirkjun

þingsályktunartillaga

Gagnrýni formanns iðnn. á skipulagsstjóra ríkisins

athugasemdir um störf þingsins

Framhald framkvæmda við Fljótsdalsvirkjun

þingsályktunartillaga

Iðnaðarlög

(meistarabréf, útgáfa sveinsbréfa o.fl.)
lagafrumvarp

Starfsleyfi fyrir gagnagrunni á heilbrigðissviði

umræður utan dagskrár

Stærð álvers við Reyðarfjörð og orkuöflun til þess

umræður utan dagskrár

Landsvirkjun

(aðild að fjarskiptafyrirtækjum)
lagafrumvarp

Framtíð Rafmagnsveitna ríkisins (Rarik)

umræður utan dagskrár

Skólagjöld í framhaldsnámi í viðskipta- og hagfræði við Háskóla Íslands

umræður utan dagskrár

Starfsheiti landslagshönnuða

(landslagsarkitektar)
lagafrumvarp

Vegáætlun fyrir árin 2000 - 2004

þingsályktunartillaga

Fjármögnun á tvöföldun Reykjanesbrautar

fyrirspurnir til ráðherra skv. 7. mgr. 49. gr. þingskapa

Fyrirhugaður niðurskurður á þjónustu við geðsjúka

umræður utan dagskrár

Hætta af völdum bensín- og olíuflutninga um Reykjanesbraut

þingsályktunartillaga

Ferskt vatn í Flugstöð Leifs Eiríkssonar

fyrirspurn

Vörugjald af ökutækjum

(metangas- eða rafmagnsbílar)
lagafrumvarp

Atvinnuleysi á landsbyggðinni

umræður utan dagskrár

Úthlutun listamannalauna

fyrirspurnir til ráðherra skv. 7. mgr. 49. gr. þingskapa

Hætta af völdum bensín- og olíuflutninga um Reykjanesbraut

þingsályktunartillaga

Starfsréttindi tannsmiða

lagafrumvarp

Markaðssetning vistvænna og lífrænna afurða

(ríkisframlag)
lagafrumvarp

Kvótaþing, Verðlagsstofa skiptaverðs og takmörkun á flutningi aflamarks

skýrsla

Rannsókn á mengun við Keflavíkurflugvöll

þingsályktunartillaga

Breytt staða í álvers- og virkjanamálum

umræður utan dagskrár

Álbræðsla á Grundartanga

(fasteignaskattur)
lagafrumvarp

Landsvirkjun

(aðild að fjarskiptafyrirtækjum)
lagafrumvarp

Notkun íslenskra veðurhugtaka hjá Veðurstofu Íslands

þingsályktunartillaga

Stjórn fiskveiða

umræður utan dagskrár

Endurmat á verðmæti Landssímans og ríkisstuðningur

umræður utan dagskrár

Skyldutrygging lífeyrisréttinda og starfsemi lífeyrissjóða

(fjárfestingarheimildir lífeyrissjóða)
lagafrumvarp

Öryggi á miðhálendi Íslands

þingsályktunartillaga

Starfsréttindi tannsmiða

lagafrumvarp

Eignarréttur íslenska ríkisins að auðlindum hafsbotnsins

(gjaldtökuheimild o.fl.)
lagafrumvarp

Einkaframkvæmd við byggingu og rekstur hjúkrunarheimilis í Sóltúni

umræður utan dagskrár

Yfirlit yfir ræðutíma og fjölda

Ræðutegund Fjöldi Mínútur
Ræða 47 198,1
Flutningsræða 16 135,93
Andsvar 69 97,58
Um fundarstjórn 3 4,63
Um atkvæðagreiðslu 2 3,13
Ber af sér sakir 1 2,02
Grein fyrir atkvæði 2 1,4
Samtals 140 442,79
7,4 klst.