Hjálmar Árnason: ræður


Ræður

Kjör aldraðra og öryrkja

umræður utan dagskrár

Kjaramál framhaldsskólakennara

umræður utan dagskrár

Átak gegn fíkniefnaneyslu

fyrirspurn

Ferjuaðstaða við Bakkafjöru undan Vestmannaeyjum

þingsályktunartillaga

Heilsuvernd í framhaldsskólum

þingsályktunartillaga

Einangrunarstöð gæludýra í Hrísey

fyrirspurn

Staðan á fiskimjölsmörkuðum í Evrópu

umræður utan dagskrár

Losun gróðurhúsalofttegunda

umræður utan dagskrár

Tvöföldun Reykjanesbrautar

fyrirspurnir til ráðherra skv. 7. mgr. 49. gr. þingskapa

Staðan í viðræðum um sameiningu Landsbanka og Búnaðarbanka

umræður utan dagskrár

Atvinnuleysistryggingar

(fræðslusjóðir)
lagafrumvarp

Endurgreiðslur vegna kvikmyndagerðar á Íslandi

(skilyrði endurgreiðslu)
lagafrumvarp

Innflutningur dýra

(rekstur sóttvarna- og einangrunarstöðva)
lagafrumvarp

Sameining Landsbanka og Búnaðarbanka

umræður utan dagskrár

Kjaradeila framhaldsskólakennara

umræður utan dagskrár

Neytendavernd og innflutningur á írskum nautalundum

umræður utan dagskrár

Aðgengi að úrlausnum samræmdra prófa

fyrirspurnir til ráðherra skv. 7. mgr. 49. gr. þingskapa

Útboð á kennslu grunnskólabarna

umræður utan dagskrár

Ríkisútvarpið

(framkvæmdasjóður)
lagafrumvarp

Lögleiðing ólympískra hnefaleika

lagafrumvarp

Leit, rannsóknir og vinnsla kolvetnis

lagafrumvarp

Staða almenningsþjónustu á landsbyggðinni

umræður utan dagskrár

Stofnun hlutafélags um Hitaveitu Suðurnesja

lagafrumvarp

Viðskiptabankar og sparisjóðir

(breyting sparisjóðs í hlutafélag)
lagafrumvarp

Vændi á Íslandi

umræður utan dagskrár

Kísilgúrverksmiðja við Mývatn

(sala á eignarhlut ríkisins)
lagafrumvarp

Afstaða ríkisstjórnarinnar til Kyoto-bókunarinnar

umræður utan dagskrár

Áhafnir íslenskra farþegaskipa og flutningaskipa

(heildarlög)
lagafrumvarp

Hönnun

(heildarlög)
lagafrumvarp

Sala ríkissjóðs á hlutafé í Landssíma Íslands hf.

lagafrumvarp

Efnahagsmál og gengisþróun krónunnar

umræður utan dagskrár

Kjaramál fiskimanna og fleira

(breyting ýmissa laga)
lagafrumvarp

Frumvarp um kjaramál fiskimanna

athugasemdir um störf þingsins

Orkusjóður

(dreifikerfi hitaveitna)
lagafrumvarp

Þróun sjálfbærs samfélags í Hrísey

þingsályktunartillaga

Tilraunir með brennsluhvata

þingsályktunartillaga

Kjaramál fiskimanna og fleira

(breyting ýmissa laga)
lagafrumvarp

Sala ríkissjóðs á hlutafé í Landssíma Íslands hf.

lagafrumvarp

Orð forseta um Samkeppnisstofnun

athugasemdir um störf þingsins

Orkulög

(arðgreiðslur raf- og hitaveitna)
lagafrumvarp

Veiðar smábáta

umræður utan dagskrár

Yfirlit yfir ræðutíma og fjölda

Ræðutegund Fjöldi Mínútur
Ræða 32 162,02
Andsvar 43 61,95
Flutningsræða 9 32,02
Grein fyrir atkvæði 1 0,62
Samtals 85 256,61
4,3 klst.