Hjálmar Árnason: ræður


Ræður

Staða heilbrigðismála

umræður utan dagskrár

Samþjöppun veiðiheimilda í sjávarútvegi

umræður utan dagskrár

Rannsóknir á nýjum orkugjöfum

fyrirspurn

Staða löggæslumála frá Höfn til Keflavíkur

umræður utan dagskrár

Staða heilsugæslunnar

umræður utan dagskrár

Stjórn fiskveiða

(flutningur aflaheimilda milli ára)
lagafrumvarp

Viðræður við Alcoa um álver á Reyðarfirði

athugasemdir um störf þingsins

Fjármálafyrirtæki

(heildarlög)
lagafrumvarp

Áhrif af skattstefnu ríkisstjórnarinnar

umræður utan dagskrár

Norðlingaölduveita og Þjórsárver

athugasemdir um störf þingsins

Samþykkt Alþjóðasambands lækna um notkun gagnagrunna á heilbrigðissviði

athugasemdir um störf þingsins

Fjöldatakmarkanir í Háskóla Íslands

fyrirspurn

Fjarnám í fámennum byggðum

fyrirspurn

Samkeppnisstaða íslenskrar mjólkurframleiðslu

fyrirspurn

Samgöngur milli lands og Vestmannaeyja

fyrirspurn

Akstur ferðamanna á malarvegum

fyrirspurn

GSM-dreifikerfið

fyrirspurn

Framkvæmd laga um þjóðlendur

fyrirspurnir til ráðherra skv. 7. mgr. 49. gr. þingskapa

Matsskýrsla um umhverfisáhrif Norðlingaölduveitu

athugasemdir um störf þingsins

Virðisaukaskattur á tæki og búnað til háskóla og rannsóknastofa

fyrirspurn

Nýsköpunarsjóður atvinnulífsins

(tryggingardeild útflutnings)
lagafrumvarp

Löggilding starfsheita sérfræðinga í tækni- og hönnunargreinum

(tölvunarfræðingar o.fl.)
lagafrumvarp

Félagamerki

(heildarlög, EES-reglur)
lagafrumvarp

Íslenskt táknmál

fyrirspurn

Réttarstaða bifreiðastjóra sem aka eftir vegöxlum

fyrirspurn

Flugvallarskattar á Keflavíkurflugvelli

fyrirspurn

Staðan í samningaviðræðum um Kárahnjúkavirkjun

umræður utan dagskrár

Stofnun hlutafélags um Norðurorku

lagafrumvarp

Mótvægisaðgerðir vegna stóriðjuframkvæmda á Austurlandi

umræður utan dagskrár

Vísinda- og tækniráð

lagafrumvarp

Atvinnuástandið

umræður utan dagskrár

Úthlutun á byggðakvóta

umræður utan dagskrár

Færeyska fiskveiðistjórnarkerfið

þingsályktunartillaga

Ferðasjóður íþróttafélaga

þingsályktunartillaga

Styrktarsjóður námsmanna

lagafrumvarp

Áfallahjálp í sveitarfélögum

þingsályktunartillaga

Sjómannalög

(bótaréttur)
lagafrumvarp

Varnir gegn mengun sjávar

(förgun skipa og loftfara)
lagafrumvarp

Upplýsingaskylda stjórna hlutafélaga um starfslokasamninga og fleiri sambærilega samninga

umræður utan dagskrár

Álverksmiðja í Reyðarfirði

lagafrumvarp

Hækkun á leyfilegum heildarafla fiskveiðiárið 2002/2003

umræður utan dagskrár

Samgönguáætlun fyrir árin 2003--2006

þingsályktunartillaga

Umferðarlög

(hægri beygja á móti rauðu ljósi)
lagafrumvarp

Skráning skipa

(þurrleiguskráning fiskiskipa)
lagafrumvarp

Tækni- og iðnmenntun

umræður utan dagskrár

Ákvörðun ríkisstjórnarinnar um opinberar framkvæmdir

umræður utan dagskrár

Umræða um flugvallarskatta

um fundarstjórn

Flugvallarskattar

umræður utan dagskrár

Sérhæfing fjölbrautaskóla

fyrirspurn

Álverksmiðja í Reyðarfirði

lagafrumvarp

Álbræðsla á Grundartanga

(stækkun, skattlagning)
lagafrumvarp

Stofnun hlutafélags um Norðurorku

(biðlaunaréttur starfsmanna)
lagafrumvarp

Staðlar og Staðlaráð Íslands

(heildarlög)
lagafrumvarp

Neysluvatn

þingsályktunartillaga

Eftirlit með skipum

(heildarlög, EES-reglur)
lagafrumvarp

Vinnutími sjómanna

(EES-reglur)
lagafrumvarp

Álbræðsla á Grundartanga

(stækkun, skattlagning)
lagafrumvarp

Raforkuver

(Norðlingaölduveita, Nesjavallavirkjun og Hitaveita Suðurnesja)
lagafrumvarp

Raforkulög

(heildarlög, EES-reglur)
lagafrumvarp

Álbræðsla á Grundartanga

(stækkun, skattlagning)
lagafrumvarp

Orkustofnun

(heildarlög)
lagafrumvarp

Stofnun hlutafélags um Sementsverksmiðju ríkisins

(sala á eignarhluta ríkissjóðs)
lagafrumvarp

Orkustofnun

(heildarlög)
lagafrumvarp

Raforkuver

(Norðlingaölduveita, Nesjavallavirkjun og Hitaveita Suðurnesja)
lagafrumvarp

Raforkulög

(heildarlög, EES-reglur)
lagafrumvarp

Yfirlit yfir ræðutíma og fjölda

Ræðutegund Fjöldi Mínútur
Flutningsræða 29 150,03
Andsvar 56 94,2
Ræða 37 92,83
Um atkvæðagreiðslu 3 4,12
Ber af sér sakir 1 1,52
Grein fyrir atkvæði 1 0,78
Samtals 127 343,48
5,7 klst.