Hjálmar Árnason: ræður


Ræður

Stefnuræða forsætisráðherra og umræða um hana

Ummæli dómsmálaráðherra á heimasíðu sinni

athugasemdir um störf þingsins

Staða loðnustofnsins

umræður utan dagskrár

Beiðni um utandagskrárumræðu

athugasemdir um störf þingsins

Aflaheimildir frá Vestfjörðum

umræður utan dagskrár

Ferðasjóður íþróttafélaga

þingsályktunartillaga

Málefni Listdansskóla Íslands

umræður utan dagskrár

Breytt skipan lögreglumála

umræður utan dagskrár

Vandi á leikskólum vegna manneklu

umræður utan dagskrár

Ummæli forsætisráðherra um öryggis- og varnarmál

athugasemdir um störf þingsins

Skólagjöld við opinbera háskóla

umræður utan dagskrár

Aðstoð við fórnarlömb náttúruhamfaranna í Pakistan

athugasemdir um störf þingsins

Framlagning stjórnarfrumvarpa

athugasemdir um störf þingsins

Kötlugos

fyrirspurn

Breikkun Suðurlandsvegar

fyrirspurn

Röðun mála á dagskrá

athugasemdir um störf þingsins

Fjárlög 2006

lagafrumvarp

Stefna stjórnvalda í alþjóðasamstarfi gegn vá af völdum loftslagsbreytinga

umræður utan dagskrár

Ástand íslenska þorskstofnsins og veiðihorfur

umræður utan dagskrár

Fjarskiptasjóður

lagafrumvarp

Hæstaréttardómur í máli jafnréttisstýru

athugasemdir um störf þingsins

Eldsneytisflutningar til Keflavíkurflugvallar

fyrirspurn

Siglingastofnun Íslands

(fulltrúi skemmtibátaeigenda í siglingaráði)
lagafrumvarp

Siglingalög

(öryggi á sjó)
lagafrumvarp

Hafnalög

(frestun framkvæmda o.fl.)
lagafrumvarp

Umræða um störf þingsins

um fundarstjórn

Ríkisútvarpið hf.

(heildarlög)
lagafrumvarp

Stjórn fiskveiða

(afnám sérúthlutunar á þorski)
lagafrumvarp

Rannsóknir og nýting á auðlindum í jörðu

(vatnsaflsrannsóknir, leyfi o.fl.)
lagafrumvarp

Útreikningar fjármálaráðuneytis í skattamálum -- Fríhöfnin

athugasemdir um störf þingsins

Málefni Fríhafnarinnar

um fundarstjórn

Skattalegt umhverfi íslenskra kaupskipaútgerða

umræður utan dagskrár

Skólafatnaður

fyrirspurn

Sameining opinberra háskóla

fyrirspurn

Háskólar

(heildarlög)
lagafrumvarp

Stytting náms til stúdentsprófs

umræður utan dagskrár

Grunnskólar

(sjálfstætt reknir grunnskólar o.fl.)
lagafrumvarp

Æskulýðslög

lagafrumvarp

Loðnuveiðar

umræður utan dagskrár

Stjórn fiskveiða

(hámark á krókaaflahlutdeild o.fl.)
lagafrumvarp

Hlutafélög

(opinber hlutafélög)
lagafrumvarp

Lög um fæðingarorlof -- undirbúningur að fjölmiðlafrumvarpi

athugasemdir um störf þingsins

Þjóðarblóm Íslendinga

þingsályktunartillaga

Brottfall laga um Flugskóla Íslands hf.

lagafrumvarp

Samkomulag Kennarasambandsins og menntamálaráðherra

athugasemdir um störf þingsins

Stúdentspróf

fyrirspurn

Rekstur framhaldsskóla

fyrirspurn

Sveitarstjórnarmál

skýrsla

Hræringar í fjármála- og efnahagslífinu

athugasemdir um störf þingsins

Staða útlendinga hér á landi

umræður utan dagskrár

Beiðni um utandagskrárumræðu

athugasemdir um störf þingsins

Flugmálastjórn Keflavíkurflugvallar

(stjórn og rekstur flugvallarins)
lagafrumvarp

Reiknilíkan framhaldsskóla

fyrirspurn

Samræmd lokapróf í grunnskóla

fyrirspurn

Viðbrögð í kjölfar upplýsinga um símhleranir

athugasemdir um störf þingsins

Réttarstaða samkynhneigðra

(breyting ýmissa laga)
lagafrumvarp

Ferðasjóður íþróttafélaga

þingsályktunartillaga

Yfirlit yfir ræðutíma og fjölda

Ræðutegund Fjöldi Mínútur
Ræða 50 174,8
Andsvar 28 40,18
Flutningsræða 6 27,28
Grein fyrir atkvæði 2 2,08
Samtals 86 244,34
4,1 klst.