Hjörleifur Guttormsson: ræður


Ræður

Umræður utan dagskrár

Aflamark á smábáta

fyrirspurn

Útvarpslög

lagafrumvarp

Þjónusta við farþega í innanlandsflugi

þingsályktunartillaga

Jarðhitaréttindi

lagafrumvarp

Endurskoðun á ársreikningum ÍSALs 1983

fyrirspurn

Lögverndun á starfsheiti grunnskólakennara

fyrirspurn

Endurskoðun grunnskólalaga

fyrirspurn

Framhaldsskóli

fyrirspurn

Orka fallvatna

lagafrumvarp

Landsvirkjun

lagafrumvarp

Frysting kjarnorkuvopna

þingsályktunartillaga

Umsvif erlendra sendiráða

þingsályktunartillaga

Umræður utan dagskrár

Álbræðsla við Straumsvík

lagafrumvarp

Lögverndun á starfsheiti kennara

lagafrumvarp

Álbræðsla við Straumsvík

lagafrumvarp

Umræður utan dagskrár

Sala Landssmiðjunnar

lagafrumvarp

Verðlagsráð sjávarútvegsins

lagafrumvarp

Álver við Eyjafjörð

fyrirspurn

Yfirtaka Landsvirkunar á Kröfluvirkjun

fyrirspurn

Lækkun húshitunarkostnaðar

þingsályktunartillaga

Fjárlög 1985

lagafrumvarp

Veiðar í fiskveiðilandhelgi Íslands

lagafrumvarp

Sala Landssmiðjunnar

lagafrumvarp

Verðjöfnunargjald af raforkusölu

lagafrumvarp

Um þingsköp

um fundarstjórn

Innkaup opinberra aðila á innlendum iðnaðarvörum

fyrirspurn

Háskóli Íslands

lagafrumvarp

Veiðar í fiskveiðilandhelgi Íslands

lagafrumvarp

Verðjöfnunargjald af raforkusölu

lagafrumvarp

Umræður utan dagskrár

Frestun á fundum Alþingis

frestun funda

Fjárlög 1985

lagafrumvarp

Umhverfismál og náttúruvernd

þingsályktunartillaga

Auðlindarannsóknir á landgrunni Íslands

þingsályktunartillaga

Selveiðar við Ísland

lagafrumvarp

Afvopnun og takmörkun vígbúnaðar

þingsályktunartillaga

Landmælingar Íslands

lagafrumvarp

Um þingsköp

um fundarstjórn

Ríkisstyrkir Norðmanna til sjávarútvegs

fyrirspurn

Hlustunarskilyrði hljóðvarps

fyrirspurn

Kjör og starfsaðstaða framhaldskólakennara

fyrirspurn

Mengunarvarnir í fiskimjölsverksmiðjum

þingsályktunartillaga

Útvarpslög

lagafrumvarp

Framkvæmd iðnaðarstefnu

fyrirspurn

Útvarpslög

lagafrumvarp

Umræður utan dagskrár

Kjarnorkuvopnalaust svæði á Norðurlöndum

þingsályktunartillaga

Umræður utan dagskrár

Útvarpslög

lagafrumvarp

Aðgerðir til að bæta hag sjómanna

lagafrumvarp

Þjóðgarður við Gullfoss og Geysi

þingsályktunartillaga

Selveiðar við Ísland

lagafrumvarp

Grunnskólar

lagafrumvarp

Orkuverð til Járnblendifélagsins

fyrirspurn

Löggjöf um fiskeldi

(um undirbúning að löggjöf um fiskeldi)
fyrirspurn

Verð á áburði

fyrirspurn

Selveiðar við Ísland

lagafrumvarp

Staða skrifstofustjóra í félagsmálaráðuneytinu

fyrirspurn

Olíuleit á landgrunni Íslands

fyrirspurn

Um þingsköp

um fundarstjórn

Frelsi í innflutningi á olíuvörum

þingsályktunartillaga

Afnám misréttis gagnvart konum

þingsályktunartillaga

Lánsfjárlög 1985

lagafrumvarp

Verðuppgjör til bænda

fyrirspurn

Hafnareglugerð

fyrirspurn

Hvalveiðar

fyrirspurn

Skýrsla um utanríkismál

skýrsla ráðherra

Jöfnun og lækkun hitunarkostnaðar

lagafrumvarp

Útvarpslög

lagafrumvarp

Fiskeldi

fyrirspurn

Varamenn taka sæti

varamenn taka þingsæti

Útvarpslög

lagafrumvarp

Ráðstafanir í sjávarútvegi

lagafrumvarp

Áfengislög

lagafrumvarp

Útvarpslög

lagafrumvarp

Áfengislög

lagafrumvarp

Framhald samningaviðræðna við Alusuisse

fyrirspurn

Lögverndun á starfsheiti og starfsréttindum kennara

fyrirspurn

Stjórn efnahagsmála

lagafrumvarp

Kísilmálmverksmiðja á Grundartanga

fyrirspurn

Flótti háskólamenntaðra manna úr þjónustu ríkisins

fyrirspurn

Fiskeldismál

þingsályktunartillaga

Fjárhagsvandi bænda

þingsályktunartillaga

Sama gjald fyrir símaþjónustu

þingsályktunartillaga

Áfengislög

lagafrumvarp

Hafréttarsamningur Sameinuðu þjóðanna

þingsályktunartillaga

Stefna Íslendinga í afvopnunarmálum

þingsályktunartillaga

Náttúrufræðisafn á höfuðborgarsvæðinu

þingsályktunartillaga

Byggðastofnun

lagafrumvarp

Fóstureyðingar

fyrirspurn

Jöfnun og lækkun hitunarkostnaðar

lagafrumvarp

Flutningsjöfnunarsjóður olíu og bensíns

lagafrumvarp

Þörungavinnsla við Breiðafjörð

lagafrumvarp

Byggðastofnun

lagafrumvarp

Um þingsköp

um fundarstjórn

Um þingsköp

um fundarstjórn

Lánsfjárlög 1985

lagafrumvarp

Þjóðskjalasafn Íslands

lagafrumvarp

Nýsköpun í atvinnulífi

lagafrumvarp

Umsvif erlendra sendiráða

þingsályktunartillaga

Mengunarvarnir í fiskimjölsverksmiðjum

þingsályktunartillaga

Um þingsköp

um fundarstjórn

Byggðastofnun

lagafrumvarp

Nýsköpun í atvinnulífi

lagafrumvarp

Framkvæmdasjóður Íslands

lagafrumvarp

Íslandssiglingar Rainbow Navigation

fyrirspurn

Framkvæmdasjóður Íslands

lagafrumvarp

Sóknargjöld

lagafrumvarp

Um þingsköp

um fundarstjórn

Grunnskólar

lagafrumvarp

Lögverndun á starfsheiti kennara

lagafrumvarp

Selveiðar við Ísland

lagafrumvarp