Hjörleifur Guttormsson: ræður


Ræður

Samningur milli Íslands og Bandaríkjanna

þingsályktunartillaga

Stefnuræða forsætisráðherra

Truflanir í símakerfinu

fyrirspurn

Síldarsölusamningar við Sovétríkin

umræður utan dagskrár

Sama gjald fyrir símaþjónustu

þingsályktunartillaga

Rannsóknir á botnlægum tegundum á grunnsævi

þingsályktunartillaga

Umferðarlög

(hámarkshraði)
lagafrumvarp

Mismunun gagnvart konum hérlendis

þingsályktunartillaga

Byggðastefna og valddreifing

þingsályktunartillaga

Málefni Nikaragúa

þingsályktunartillaga

Kennaraskortur

fyrirspurn

Húsnæðismál

(störf milliþinganefndar)
fyrirspurn

Samningur milli Íslands og Bandaríkjanna

þingsályktunartillaga

Framleiðnisjóður landbúnaðarins

umræður utan dagskrár

Skógrækt

(heildarlög)
lagafrumvarp

Framkvæmdir við Egilsstaðaflugvöll

fyrirspurn

Frysting kjarnorkuvopna

þingsályktunartillaga

Bann við geimvopnum

þingsályktunartillaga

Eignarréttur íslenska ríkisins að auðlindum hafsbotnsins

lagafrumvarp

Umsóknir um húsnæðislán

fyrirspurn

Bann við tilraunum með kjarnavopn

fyrirspurn

Búseta í heimabyggð

fyrirspurn

Skemmdarverk á eignum Hvals hf.

umræður utan dagskrár

Afstaða Íslands til stöðvunar kjarnorkuvígbúnaðar

(afstaða ríkisstjórnarinnar)
fyrirspurn

Hrun rækjustofnsins í Húnaflóa

umræður utan dagskrár

Umhverfismál og náttúruvernd

þingsályktunartillaga

Útboð opinberra rekstrarverkefna

þingsályktunartillaga

Ákvörðun um fullvirðisrétt

umræður utan dagskrár

Afstaða Íslands til stöðvunar kjarnorkuvígbúnaðar

(yfirlýsing Alþingis)
þingsályktunartillaga

Þróunarsamvinnustofnun Íslands

fyrirspurn

Könnun á búrekstraraðstöðu

þingsályktunartillaga

Aðstoð við hitaveitur

þingsályktunartillaga

Vindorkuver og hraunhiti til húshitunar

þingsályktunartillaga

Stefnumótun í umhverfismálum

þingsályktunartillaga

Greiðslur afurðastöðva til bænda

umræður utan dagskrár

Varaflugvöllur á Akureyri

þingsályktunartillaga

Alþingiskosningar og þinghald

fyrirspurn

Herflugvöllur á Norðurlandi

fyrirspurn

Fjárveitingar til Alþýðuskólans á Eiðum

fyrirspurn

Heimilisfræðsla

(tillögur um endurskipulagningu)
þingsályktunartillaga

Jarðhitaréttindi

lagafrumvarp

Afstaða til stöðvunar kjarnorkuvígbúnaðar

um fundarstjórn

Vísun mála til nefnda

um fundarstjórn

Fjármögnunarfyrirtæki

þingsályktunartillaga

Svör við skriflegum fyrirspurnum

um fundarstjórn

Fjarvera þingmanna og ráðherra

um fundarstjórn

Kaup ríkisins á Borgarspítalanum

fyrirspurn

Skipulagslög

(heildarlög)
lagafrumvarp

Fjárlög 1987

lagafrumvarp

Breytingar á lánskjaravísitölu í september 1983

fyrirspurn

Fyrirspurn um skólaakstur

um fundarstjórn

Umhverfismál

(undirbúningur heildarlöggjafar)
fyrirspurn

Fjárlög 1987

lagafrumvarp

Stjórnarskipunarlög

(heildarlög)
lagafrumvarp

Yfirlýsingar í tengslum við kjarasamninga

fyrirspurn

Hvalveiðar og hvalarannsóknir

fyrirspurn

Framtíðarskipan kennaramenntunar

þingsályktunartillaga

Skipan opinberra framkvæmda

(yfirstjórn verklegra framkvæmda)
lagafrumvarp

Opinber innkaup

lagafrumvarp

Húsnæðisstofnun ríkisins

(lánsréttur o.fl.)
lagafrumvarp

Tilraunasprenging með kjarnavopnum

umræður utan dagskrár

Staða og þróun jafnréttismála

skýrsla

Húsgagnakaup Alþingis

um fundarstjórn

Framkvæmdaáætlun til að ná fram jafnrétti kynjanna

skýrsla

Stjórnarskipunarlög

(heildarlög)
lagafrumvarp

Umhverfismál

(umhverfis- og félagsmálaráðuneyti)
þingsályktunartillaga

Iðnráðgjöf í landshlutunum

fyrirspurn

Álit milliþinganefndar um húsnæðismál

skýrsla

Umferðarlög

(heildarlög)
lagafrumvarp

Rannsóknir á botnlægum tegundum á grunnsævi

þingsályktunartillaga

Flugmálaáætlun

lagafrumvarp

Mat á heimilisstörfum til starfsreynslu

skýrsla

Kosningar til Alþingis

(úthlutun þingsæta o.fl.)
lagafrumvarp

Uppboðsmarkaður fyrir sjávarafla

lagafrumvarp

Erlent áhættufjármagn

fyrirspurn

Utanríkismál

skýrsla

Skýrsla um utanríkismál

um fundarstjórn

Tekjustofnar sveitarfélaga

(álagning útsvara og innheimta)
lagafrumvarp

Umferðarlög

(heildarlög)
lagafrumvarp

Veiting prestakalla

(heildarlög)
lagafrumvarp

Svör við tveim fyrirspurnum til menntmrh.

um fundarstjórn

Vegáætlun 1987-1990

þingsályktunartillaga

Verkfall framhaldsskólakennara

umræður utan dagskrár

Svar við fyrirspurn um húsnæðismál Þjóðskjalasafns

um fundarstjórn