Hjörleifur Guttormsson: ræður


Ræður

Eignarréttur íslenska ríkisins að auðlindum hafsbo

lagafrumvarp

Ráðstafanir í ferðamálum

þingsályktunartillaga

Síðustu efnahagsákvarðanir ríkisstjórnarinnar

umræður utan dagskrár

Kjarnorkuvopnalaust Ísland

fyrirspurn

Umhverfismál

fyrirspurn

Framkvæmdir við Egilsstaðaflugvöll

fyrirspurn

Sláturleyfi sláturhússins á Bíldudal

umræður utan dagskrár

Tillaga um bann við geimvopnum

um fundarstjórn

Umhverfisfræðsla

þingsályktunartillaga

Klak- og eldisstöð fyrir sjávarfiska

þingsályktunartillaga

Leyfi til slátrunar

(Sláturfélag Arnfirðinga)
lagafrumvarp

Bann við geimvopnum

þingsályktunartillaga

Frysting kjarnorkuvopna

þingsályktunartillaga

Ráðstefna í Reykjavík um afvopnun á norðurhöfum

þingsályktunartillaga

Einnota umbúðir

þingsályktunartillaga

Fjöldauppsagnir á Orkustofnun

fyrirspurn

Framtíðarskipan kennaramenntunar

þingsályktunartillaga

Mótmæli gegn stækkun kjarnorkuendurvinnslustöðvar

þingsályktunartillaga

Jarðhitaréttindi

lagafrumvarp

Endurvinnsla úrgangsefna

þingsályktunartillaga

Skógrækt á Fljótsdalshéraði

þingsályktunartillaga

Launakostnaður við mötuneyti framhaldsskólanna

þingsályktunartillaga

Friðlýsing Íslands fyrir kjarnorku- og eiturefnavopnum

lagafrumvarp

Þjóðhagsstofnun

lagafrumvarp

Jöfn staða og jafn réttur kvenna og karla

(fulltrúar í opinberum nefndum)
lagafrumvarp

Þingstörf og fjarvera ráðherra og þingmanna

um fundarstjórn

Jöfn staða og jafn réttur kvenna og karla

(fulltrúar í opinberum nefndum)
lagafrumvarp

Náttúrufræðisafn

fyrirspurn

Snjóflóðahætta

fyrirspurn

Birting heimildar um öryggismál Íslands

umræður utan dagskrár

Lífríki Tjarnarinnar í Reykjavík

þingsályktunartillaga

Jöfn staða og jafn réttur kvenna og karla

(fulltrúar í opinberum nefndum)
lagafrumvarp

Jarðgangaáætlun

þingsályktunartillaga

Ráðning í stöðu þjóðgarðsvarðar

fyrirspurn

Úrgangsefni frá álverinu í Straumsvík

fyrirspurn

Samgöngur á Austurlandi

þingsályktunartillaga

Flugfargjöld

þingsályktunartillaga

Könnun á mikilvægi íþrótta

þingsályktunartillaga

Heimsóknir herskipa og kjarnavopn

fyrirspurn

Orkusala erlendis

fyrirspurn

Mývatnsrannsóknir

fyrirspurn

Mælingar á geislavirkni í sjávarafurðum og umhverfi

þingsályktunartillaga

Fjarvistir þingmanna og afgreiðsla mála

um fundarstjórn

Vinnubrögð við undirbúning fjárlaga

um fundarstjórn

Leiðbeinendur og stundakennarar í grunnskólum og framhaldsskólum

fyrirspurn

Snjómokstur á fjallvegum á Austurlandi

fyrirspurn

Atvinnuleyfi erlendra leiðsögumanna

fyrirspurn

Réttur til fiskveiða í landhelgi Íslands

(færeysk og grænlensk fiskiskip)
lagafrumvarp

Frumvarp um Húsnæðisstofnun ríkisins

um fundarstjórn

Húsnæðisstofnun ríkisins

(skerðing lána, vextir o.fl.)
lagafrumvarp

Fjárlög 1988

lagafrumvarp

Launaskattur

(gjaldskylda)
lagafrumvarp

Afstaða Íslands til framkvæmdar afvopnunartillagna

fyrirspurn

Uppprentun þingskjala

um fundarstjórn

Launaskattur

(gjaldskylda)
lagafrumvarp

Tollalög

(tollskrá)
lagafrumvarp

Húsnæðisstofnun ríkisins

(skerðing lána, vextir o.fl.)
lagafrumvarp

Verkaskipting ríkis og sveitarfélaga

(breyting ýmissa laga)
lagafrumvarp

Söluskattur

(matvæli, undanþágur o.fl.)
lagafrumvarp

Fjárlög 1988

lagafrumvarp

Stjórn fiskveiða

(heildarlög)
lagafrumvarp

Söluskattur

(matvæli, undanþágur o.fl.)
lagafrumvarp

Framleiðsla og sala á búvörum

(staðfesting bráðabirgðalaga)
lagafrumvarp

Vörugjald

(heildarlög)
lagafrumvarp

Tilhögun þingfundar

um fundarstjórn

Vörugjald

(heildarlög)
lagafrumvarp

Stjórn fiskveiða

(heildarlög)
lagafrumvarp

Fréttir í Sjónvarpinu

um fundarstjórn

Stjórn fiskveiða

(heildarlög)
lagafrumvarp

Þinghald í neðri deild og nefndarstörf

um fundarstjórn

Stjórn fiskveiða

(heildarlög)
lagafrumvarp

Lánsfjárlög 1988

lagafrumvarp

Frumvarp um verkaskiptingu ríkis og sveitarfélaga

um fundarstjórn

Skipulag þingstarfa

um fundarstjórn

Veiting atvinnurekstrarleyfa til erlendra ferðaskrifstofa

fyrirspurn

Haf- og fiskveiðasafn

þingsályktunartillaga

Framtíðarhlutverk héraðsskólanna

þingsályktunartillaga

Staða ullariðnaðarins

fyrirspurn

Rafskautaverksmiðja við álverið í Straumsvík

fyrirspurn

Mótmæli gegn stækkun kjarnorkuendurvinnslustöðvar

þingsályktunartillaga

Jafnréttismál

fyrirspurn

Húsnæðismál á landsbyggðinni

fyrirspurn

Aðstoð við riðuveikisvæði

fyrirspurn

Vörugjald á búrnet til loðdýraræktar

fyrirspurn

Aflagjald til hafna

fyrirspurn

Innflutningur loðdýra til kynbóta

þingsályktunartillaga

Stefnumörkun í raforkumálum

þingsályktunartillaga

Tilhögun þingfunda

tilkynningar forseta

Húsnæðisstofnun ríkisins

(skipting lána milli kjördæma o.fl.)
lagafrumvarp

Könnun á búrekstraraðstöðu

fyrirspurn

Mat á heimilisstörfum

þingsályktunartillaga

Efling Ríkisútvarpsins

þingsályktunartillaga

Hálendisvegir

þingsályktunartillaga

Framlagning stjórnarfrumvarpa

um fundarstjórn

Hreindýr

fyrirspurn

Haf- og fiskirannsóknir

þingsályktunartillaga

Jafnréttisráðgjafar

þingsályktunartillaga

Áfengislög

(innflutningur og sala á áfengu öli)
lagafrumvarp

Dagvistarmál fatlaðra barna

þingsályktunartillaga

Jöfnun á orkuverði

þingsályktunartillaga

Tímabundnar aðgerðir til að bæta stöðu kvenna

þingsályktunartillaga

Skógrækt

(heildarlög)
lagafrumvarp

Þjóðminjalög

(heildarlög)
lagafrumvarp

Flugvellir á Akureyri og Egilsstöðum

fyrirspurn

Vegamál

fyrirspurn

Gölluð rafskaut hjá Ísal

fyrirspurn

Úttekt vegna nýrrar álbræðslu

þingsályktunartillaga

Áfengislög

(innflutningur og sala á áfengu öli)
lagafrumvarp

Óvissa um ráðningu kennara

umræður utan dagskrár

Fréttaflutningur Ríkisútvarpsins um utanríkismál

beiðni um skýrslu

Frumvarp um viðskiptabanka

um fundarstjórn

Húsnæðisstofnun ríkisins

(kaupleiguíbúðir)
lagafrumvarp

Mengun í álverinu í Straumsvík

fyrirspurn

Förgun hættulegs efnaúrgangs

fyrirspurn

Birting heimilda um utanríkismál

fyrirspurn

Ritskoðun á fréttastofu sjónvarps

fyrirspurn

Lausar stöður kennara og skólastjóra og ráðning í þær

fyrirspurn

Vinnubrögð og fundahald

um fundarstjórn

Akstur utan vega

þingsályktunartillaga

Löggjöf um forskólastig og uppbyggingu dagvistarstofnana

þingsályktunartillaga

Kynbótastöð fyrir eldislax

þingsályktunartillaga

Sama gjald fyrir símaþjónustu

þingsályktunartillaga

Plútóníumflutningar í grennd við Ísland

umræður utan dagskrár

Almennar stjórnmálaumræður

Kennaraháskóli Íslands

(heildarlög)
lagafrumvarp

Jöfn staða og jafn réttur kvenna og karla

(fulltrúar í opinberum nefndum)
lagafrumvarp

Deilur kennarasamtaka og ríkisins

fyrirspurn

Iðnráðgjöf

fyrirspurn

Skýrsla forsætisráðherra um Byggðastofnun

skýrsla ráðherra

Ríkisendurskoðun

(skoðunarheimildir)
lagafrumvarp

Vegáætlun 1987--1990

þingsályktunartillaga

Flugfargjöld

þingsályktunartillaga

Lækkun raforkukostnaðar í gróðurhúsum

þingsályktunartillaga

Umferðarlög

(skoðun og skráning ökutækja)
lagafrumvarp

Virðisaukaskattur

lagafrumvarp

Verndun ósonlagsins

þingsályktunartillaga

Haf- og fiskirannsóknir

þingsályktunartillaga