Hjörleifur Guttormsson: ræður


Ræður

Smíði skuttogara fyrir Marokkó

umræður utan dagskrár

Hvalveiðibann

lagafrumvarp

Plútonflutningar

fyrirspurn

PCB-mengun

fyrirspurn

Einnota umbúðir

fyrirspurn

Mengunarvarnir hjá Íslenska álfélaginu hf.

fyrirspurn

Bann við geimvopnum

þingsályktunartillaga

Sjálfseignarstofnanir

þingsályktunartillaga

Umhverfisfræðsla

þingsályktunartillaga

Jafnréttisráðgjafar

þingsályktunartillaga

Menningarsjóður félagsheimila

þingsályktunartillaga

Bygging ráðhúss í Reykjavíkurtjörn

þingsályktunartillaga

Hvalveiðibann

lagafrumvarp

Bygging ráðhúss í Reykjavíkurtjörn

þingsályktunartillaga

Endurskoðun á varnarsamningi Íslands og Bandaríkjanna

þingsályktunartillaga

Iðnráðgjafar

fyrirspurn

Afstaða utanríkisráðherra á alþjóðavettvangi

umræður utan dagskrár

Nýtt álver við Straumsvík

um fundarstjórn

Nýtt álver við Straumsvík

umræður utan dagskrár

Efling atvinnu fyrir konur í dreifbýli

þingsályktunartillaga

Ummæli viðskiptaráðherra um gróðurvernd

umræður utan dagskrár

Kjararannsóknir

þingsályktunartillaga

Könnun á jarðvarma, jarðsjó og ferskvatni á Vesturlandi

þingsályktunartillaga

Búminjasafn á Hvanneyri

þingsályktunartillaga

Skattur á verslunar- og skrifstofuhúsnæði

lagafrumvarp

Umhverfisfræðsla

þingsályktunartillaga

Menningarsjóður félagsheimila

þingsályktunartillaga

Bætt samkeppnisstaða innlends skipaiðnaðar

þingsályktunartillaga

Atvinna kvenna á landsbyggðinni

fyrirspurn

Meðferð trúnaðarmála

fyrirspurn

Störf ósonnefndar

fyrirspurn

Stofnlánadeild landbúnaðarins

(fiskeldislán)
lagafrumvarp

Fjárlög 1989

lagafrumvarp

Gjaldþrotameðferð fyrirtækja

fyrirspurn

Flugfargjöld

fyrirspurn

Deilur Ísraels og Palestínumanna

þingsályktunartillaga

Ályktanir Vestnorræna þingmannaráðsins 1988

þingsályktunartillaga

Stjórn umhverfismála

lagafrumvarp

Efnahagsáætlun Norðurlanda 1989-1992

fyrirspurn

Afvopnun á höfunum

fyrirspurn

Afstaða Íslands á fundi EFTA-landanna

umræður utan dagskrár

Verndun vatnsfalla og jarðhitasvæða

þingsályktunartillaga

Íslenskt mál í sjónvarpi

þingsályktunartillaga

Verðbréfaviðskipti

lagafrumvarp

Húsnæðisstofnun ríkisins

(húsbréfaviðskipti)
lagafrumvarp

Lánsfjárlög 1989

lagafrumvarp

Heræfingar varnarliðsins

umræður utan dagskrár

Mannvirkjasjóður NATO

fyrirspurn

Bann við kjarnavopnum

fyrirspurn

Skógrækt

(heildarlög)
lagafrumvarp

Framlagning stjórnarfrumvarpa fyrir eindaga

um fundarstjórn

Verð á matvælum

fyrirspurn

Beitarþolsmat og beitarþolsrannsóknir

fyrirspurn

Jöfnun símagjalda

fyrirspurn

Sorpbrennslan á Skarfaskeri við Hnífsdal

fyrirspurn

Loftmengun á höfuðborgarsvæðinu

fyrirspurn

Reglur þingskapa um umræður um fyrirspurnir

um fundarstjórn

Sveigjanleg starfslok

þingsályktunartillaga

Kjararannsóknir

þingsályktunartillaga

Kafbátsslys við Bjarnarey

tilkynning frá ríkisstjórninni

Breytingar á dagskrá og skýrsla utanríkisráðherra

um fundarstjórn

Verkaskipting ríkis og sveitarfélaga

(breyting ýmissa laga)
lagafrumvarp

Umhverfismál

(umhverfisráðuneyti)
lagafrumvarp

Lengd skólaárs og samfelldur skóladagur

þingsályktunartillaga

Efling atvinnu fyrir konur í dreifbýli

þingsályktunartillaga

Verndun vatnsfalla og jarðhitasvæða

þingsályktunartillaga

Úrbætur í atvinnumálum kvenna

þingsályktunartillaga

Heimild til að leyfa Köfunarstöðinni hf. innflutning á skipum

lagafrumvarp

Utanríkismál

skýrsla

Úrskurður forseta um takmörkun umræðna

um fundarstjórn

Hornafjarðarós

fyrirspurn

Afnám ýmissa laga um iðnaðar- og orkumál

lagafrumvarp

Járnblendiverksmiðja í Hvalfirði

(fjárfestingar í öðrum atvinnurekstri)
lagafrumvarp

Almannatryggingar

(endurhæfingarlífeyrir)
lagafrumvarp

Ríkisprentsmiðjan Gutenberg

(stofnun hlutafélags)
lagafrumvarp

Umhverfismengun af völdum einnota umbúða

lagafrumvarp

Íslenskt mál í sjónvarpi

þingsályktunartillaga

Tónmenntakennsla í grunnskólum

þingsályktunartillaga

Aðstoð við leigjendur

þingsályktunartillaga

Búminjasafn á Hvanneyri

þingsályktunartillaga

Dagvistarmál fatlaðra barna

þingsályktunartillaga

Endurskoðun laga um rekstur heilbrigðisstofnana

þingsályktunartillaga

Húsnæðisstofnun ríkisins

(húsbréfaviðskipti)
lagafrumvarp

Mengun hafanna í kringum Ísland

umræður utan dagskrár

Húsnæðisstofnun ríkisins

(húsbréfaviðskipti)
lagafrumvarp

Verkfræðingar

(landslagshönnuðir)
lagafrumvarp

Verkaskipting ríkis og sveitarfélaga

(breyting ýmissa laga)
lagafrumvarp

Tekjustofnar sveitarfélaga

(heildarlög)
lagafrumvarp

Húsnæðisstofnun ríkisins

(húsbréfaviðskipti)
lagafrumvarp

Tilhögun þingfunda

tilkynning frá forseta

Staðgreiðsla opinberra gjalda

(forgangur skattkrafna við skipti)
lagafrumvarp

Vínarsamningur um vernd ósonlagsins

þingsályktunartillaga

Verkaskipting ríkis og sveitarfélaga

(breyting ýmissa laga)
lagafrumvarp

Umhverfismengun af völdum einnota umbúða

lagafrumvarp

Leigubifreiðar

(heildarlög)
lagafrumvarp

Réttur til fiskveiða í landhelgi Íslands

(færeysk og grænlensk fiskiskip)
lagafrumvarp

Þingfararkaup alþingismanna

(biðlaun)
lagafrumvarp

Deilur Ísraels og Palestínumanna

þingsályktunartillaga

Heimilisrekstrarbrautir í framhaldsskólum

þingsályktunartillaga

Staða og þróun jafnréttismála

skýrsla

Tekjustofnar sveitarfélaga

(heildarlög)
lagafrumvarp

Málefni aldraðra

(heildarlög)
lagafrumvarp

Tekjustofnar sveitarfélaga

(heildarlög)
lagafrumvarp

Manneldis-og neyslustefna

þingsályktunartillaga

Ályktunarfær þingfundur

um fundarstjórn

Leigubifreiðar

(heildarlög)
lagafrumvarp

Stjórnarráð Íslands

(umhverfisráðuneyti, aðstoðarráðuneytisstjórar o.fl.)
lagafrumvarp