Hjörleifur Guttormsson: ræður


Ræður

Varnir gegn mengun frá fiskeldi

þingsályktunartillaga

Þjóðhagsstofnun

(upplýsingar eftir kjördæmum)
lagafrumvarp

Húshitunarkostnaður

fyrirspurn

PCB-mengun

fyrirspurn

Kjarnorkuafvopnun á norðurhöfum

þingsályktunartillaga

Greiðslur afurðaverðs til sauðfjárbænda

umræður utan dagskrár

Kjarnorkuafvopnun á norðurhöfum

þingsályktunartillaga

Verndun vatnsbóla

þingsályktunartillaga

Atvinnumálanefndir

fyrirspurn

Ályktanir Vestnorræna þingmannaráðsins 1989

þingsályktunartillaga

Álag á óunninn fisk til útflutnings

fyrirspurn

Þátttaka Mannvirkjasjóðs Atlantshafsbandalagsins í byggingu varaflugvallar

fyrirspurn

Viðskiptasamningar við Sovétríkin

umræður utan dagskrár

Jarðhitaréttindi

lagafrumvarp

Eignarréttur íslenska ríkisins að auðlindum hafsbotnsins

lagafrumvarp

Virkjun við Búrfell

fyrirspurn

Alþjóðleg friðarvika Sameinuðu þjóðanna

fyrirspurn

Glasafrjóvganir á Landspítalanum

fyrirspurn

Afstaða til Kambódíu

fyrirspurn

Olíuleki frá birgðastöð á Bolafjalli

umræður utan dagskrár

Könnunarviðræður EFTA-ríkjanna við Evrópubandalagið

skýrsla

Vantraust á ríkisstjórnina

vantraust

Könnunarviðræður EFTA-ríkjanna við Evrópubandalagið

skýrsla

Röð mála á fundinum

um fundarstjórn

Kjarnorkuvopnalaust svæði á norðurslóðum

fyrirspurn

Tekjuskattur og eignarskattur

(skattstigi o.fl.)
lagafrumvarp

Mengunarvarnir í álverinu við Straumsvík

fyrirspurn

Álver við Eyjafjörð

fyrirspurn

Varnir gegn mengun frá fiskeldi

þingsályktunartillaga

Tæknifrjóvganir

þingsályktunartillaga

Kísilgúrverksmiðja við Mývatn

(fjárfestingar í öðrum atvinnurekstri)
lagafrumvarp

Afskipti bandaríska sendiherrans af íslenskum innanríkismálum

umræður utan dagskrár

Fjárlög 1990

lagafrumvarp

Könnunarviðræður EFTA-ríkjanna við Evrópubandalagið

skýrsla

Fréttatilkynning utanríkisráðuneytisins um

um fundarstjórn

Útbreiðsla svæðisútvarps á Austurlandi

fyrirspurn

Skilyrði fyrir farsíma í Austurlandskjördæmi

fyrirspurn

Orkunotkun í nýbyggingu Fjórðungssjúkrahússins á Ísafirði

fyrirspurn

Norrænt samstarf 1989

skýrsla

Alþjóðaþingmannasambandið

skýrsla

Þingmannanefnd Fríverslunarsamtaka Evrópu, EFTA

skýrsla

Stjórnarráð Íslands

(umhverfisráðuneyti)
lagafrumvarp

Akstur utan vega

fyrirspurn

Álver á Grundartanga

fyrirspurn

Alþjóðasamþykkt um starfsendurhæfingu og atvinnumál fatlaðra

þingsályktunartillaga

Hollustuhættir og heilbrigðiseftirlit

(þvingunarúrræði)
lagafrumvarp

Réttur til fiskveiða í landhelgi Íslands

(færeysk og grænlensk fiskiskip)
lagafrumvarp

Steinataka og söfnun steingervinga

þingsályktunartillaga

Kynning á sérstöðu Alþýðubandalagsins gagnvart viðræðum EFTA og EB

fyrirspurn

Forkönnun á hagkvæmni varaflugvallar

fyrirspurn

Ríkisstyrkir til sjávarútvegs í Noregi

fyrirspurn

Samningaviðræður við Evrópubandalagið

þingsályktunartillaga

Jöfn staða og jafn réttur kvenna og karla

(heildarlög)
lagafrumvarp

Njósnakerfi á vegum öryggisþjónustu Bandaríkjanna

umræður utan dagskrár

Utanríkismál

skýrsla

Breytingar á samningi um stofnun Fríverslunarsamtaka Evrópu

þingsályktunartillaga

Utanríkismál

skýrsla

Eignarréttur íslenska ríkisins að auðlindum hafsbotnsins

lagafrumvarp

Skoðunarferðir um Hótel Borg

um fundarstjórn

Könnun á aðstöðu einstaklinga með glúten-óþol

þingsályktunartillaga

Menningarsamskipti við Vestur-Íslendinga í Kanada

þingsályktunartillaga

Jöfnun orkukostnaðar

þingsályktunartillaga

Tekjuskattur og eignarskattur

(húsnæðisbætur)
lagafrumvarp

Varðveisla ljósvakaefnis

þingsályktunartillaga

Tilfærsla verkefna og tekjustofna frá ríki til sveitarfélaga og héraða

þingsályktunartillaga

Ferðamálastefna

þingsályktunartillaga

Málefni aldraðra

(gjald í Framkvæmdasjóð aldraðra)
lagafrumvarp

Fjarvera ráðherra

um fundarstjórn

Alþjóðasamþykkt um stefnu í atvinnumálum

þingsályktunartillaga

Mötuneyti og heimavistir fyrir framhaldsskólanemendur

þingsályktunartillaga

Ofbeldi í myndmiðlum

þingsályktunartillaga

Frelsi í gjaldeyrismálum

þingsályktunartillaga

Heilbrigðisþjónusta

(heildarendurskoðun)
lagafrumvarp

Breytingar á samningi um stofnun Fríverslunarsamtaka Evrópu

þingsályktunartillaga

Heimild til að kaupa eða leigja húsnæði fyrir Alþingi

þingsályktunartillaga

Raforkuver

(stækkun Búrfellsvirkjunar)
lagafrumvarp

Sjómannalög

(hlýðnisskylda skipverja)
lagafrumvarp

Yfirstjórn umhverfismála

(breyting ýmissa laga)
lagafrumvarp

Íslensk heilbrigðisáætlun

þingsályktunartillaga

Skólamáltíðir

þingsályktunartillaga

Útreikningur þjóðhagsstærða

þingsályktunartillaga

Réttindi og skyldur á vinnumarkaði

þingsályktunartillaga

Námsaðstaða fyrir fatlaða í heimavistarskólum

þingsályktunartillaga

Lífeyrisréttindi foreldra í fæðingarorlofi

þingsályktunartillaga

Fræðsla fyrir útlendinga búsetta á Íslandi

þingsályktunartillaga

Þróunarsjóður lagmetisiðnaðarins

lagafrumvarp

Raforkuver

(stækkun Búrfellsvirkjunar)
lagafrumvarp

Vegtenging um utanverðan Hvalfjörð

lagafrumvarp