Hjörleifur Guttormsson: ræður


Ræður

Stjórnarskipunarlög

(útgáfa bráðabirgðalaga)
lagafrumvarp

Rannsókn álmálsins

þingsályktunartillaga

Jöfnun orkukostnaðar

fyrirspurn

Bráðabirgðalög um launamál

umræður utan dagskrár

Bygging og rekstur álvers

umræður utan dagskrár

Stefnuræða forsætisráðherra og umræða um hana

Jarðhitaréttindi

lagafrumvarp

Launamál

(staðfesting bráðabirgðalaga)
lagafrumvarp

Skrifstofur heilbrigðismála í kjördæmum landsins

þingsályktunartillaga

Lágmarksframfærslukostnaður

þingsályktunartillaga

Samningaviðræður um Evrópska efnahagssvæðið

skýrsla

Jarðgangagerð á Austurlandi

þingsályktunartillaga

Viðurkenning á fullveldi Eistlands, Lettlands og Litáens

þingsályktunartillaga

Ferðamálastefna

þingsályktunartillaga

Tilkynningar um afstöðu til bráðabirgðalaga um launamál

tilkynningar forseta

Takmörkun á umsvifum erlendra sendiráða

fyrirspurn

Launamál

(staðfesting bráðabirgðalaga)
lagafrumvarp

Landbrot við Jökulsá á Breiðamerkursandi

fyrirspurn

Endurvinnslustöðin í Dounreay

umræður utan dagskrár

Veiðiheimildir smábáta

umræður utan dagskrár

Útflutningsráð Íslands

(heildarlög)
lagafrumvarp

Stuðningur við sjálfstæðisbaráttu Eystrasaltsríkja

þingsályktunartillaga

Ferðaþjónusta

lagafrumvarp

Iðnlánasjóður

lagafrumvarp

Útflutningsráð Íslands

(heildarlög)
lagafrumvarp

Iðnlánasjóður

lagafrumvarp

Átak gegn einelti

þingsályktunartillaga

Lágmarksframfærslukostnaður

þingsályktunartillaga

Atburðirnir í Litáen og við Persaflóa

skýrsla ráðherra

Sérþjálfaðar leynisveitir hérlendis

fyrirspurn

Síðustu atburðir í Eystrasaltsríkjunum

umræður utan dagskrár

Íslensk heilbrigðisáætlun

þingsályktunartillaga

Ástand mála í Eystrasaltsríkjunum

skýrsla ráðherra

Störf frambjóðenda hjá ríkisfjölmiðlum

fyrirspurn

Hlustunarskilyrði útvarps á miðunum fyrir Austurlandi

fyrirspurn

Sala á veiðiheimildum

fyrirspurn

Skipulagsnefnd um öryggis- og varnarmál

fyrirspurn

Réttur útlendinga til að fjárfesta í landareignum

fyrirspurn

Fjárfesting erlendra aðila í atvinnurekstri

(heildarlög)
lagafrumvarp

Skrifstofur heilbrigðismála í kjördæmum landsins

þingsályktunartillaga

Vegalagning í óbyggðum

þingsályktunartillaga

Friðlýsing Hvítár/Ölfusár og Jökulsár á Fjöllum

þingsályktunartillaga

Stjórnarskipunarlög

(deildaskipting Alþingis o.fl.)
lagafrumvarp

Einkaleyfi

(heildarlög)
lagafrumvarp

Vandamál atvinnulífs á Seyðisfirði

fyrirspurn

Kynning á vörum frá vernduðum vinnustöðum

þingsályktunartillaga

Læknisþjónusta á landsbyggðinni

þingsályktunartillaga

Ferðaþjónusta

lagafrumvarp

Skipulagsnefnd um öryggis- og varnarmál

fyrirspurn

Samningar um álver

þingsályktunartillaga

Náttúrufræðistofnun Íslands

lagafrumvarp

Fjárfesting erlendra aðila í atvinnurekstri

(heildarlög)
lagafrumvarp

Næturfundir o.fl.

um fundarstjórn

Samningar um álver

þingsályktunartillaga

Fjárfesting erlendra aðila í atvinnurekstri

(heildarlög)
lagafrumvarp

Lagaákvæði er varða fjárfestingu erlendra aðila í atvinnurekstri o.fl.

(breyting ýmissa laga)
lagafrumvarp

Kvöldfundir

um fundarstjórn

Alþjóðasamþykkt um varnir gegn efnum sem valda krabbameini

þingsályktunartillaga

Samningar um álver

þingsályktunartillaga

Lagaákvæði er varða fjárfestingu erlendra aðila í atvinnurekstri o.fl.

(breyting ýmissa laga)
lagafrumvarp

Vegalög

(reiðvegaáætlun)
lagafrumvarp

Jöfn staða og jafn réttur kvenna og karla

lagafrumvarp

Þinghaldið

um fundarstjórn

Veiting ríkisborgararéttar

lagafrumvarp

Ráðstafanir vegna aflabrests í loðnuveiðum

lagafrumvarp

Skattaleg meðferð á lífeyrissparnaði

þingsályktunartillaga

Alþjóðasamþykkt um öryggi og heilbrigði við vinnu

þingsályktunartillaga

Lækkun húshitunarkostnaðar

þingsályktunartillaga

Íslensk heilbrigðisáætlun

þingsályktunartillaga

Samningar um álver

þingsályktunartillaga

Húsnæðisstofnun ríkisins

(lánveitingar Byggingasjóðs ríkisins)
lagafrumvarp

Lánsfjárlög 1991

lagafrumvarp

Kosning í stjórnir og ráð

um fundarstjórn