Hjörleifur Guttormsson: ræður


Ræður

Afhending skjala úr ráðuneytum

um fundarstjórn

Skýrsla utanrrh. um niðurstöður samninga um Evrópskt efnahagssvæði

skýrsla ráðherra

Samráðsfundir forseta og formanna þingflokka

um fundarstjórn

Iðnráðgjöf á landsbyggðinni

fyrirspurn

Samgöngumál á Austurlandi

umræður utan dagskrár

Ákvæði þingskapa um óundirbúnar fyrirspurnir

um fundarstjórn

Umhverfismengun af völdum einnota umbúða

lagafrumvarp

Jarðhitaréttindi

lagafrumvarp

Þjóðhagsstofnun

(endurskoðun á starfsemi)
lagafrumvarp

Virkjun Skaftár og Hverfisfljóts

fyrirspurn

Orkuverð frá Landsvirkjun

fyrirspurn

Styrking rafdreifikerfis til sveita

fyrirspurn

Jöfnun atkvæðisréttar

fyrirspurn

Greiðsla kostnaðar við pólitíska fundi

fyrirspurn

Ummæli forsætisráðherra í fjölmiðlum um umræður á Alþingi um þyrlukaup

um fundarstjórn

Breytt viðhorf í samningum um Evrópska efnahagssvæðið

umræður utan dagskrár

Þingleg meðferð EES-samnings

fyrirspurn

Vegrið

fyrirspurn

Móttökuskilyrði hljóðvarps og sjónvarps á Vopnafirði

fyrirspurn

Stjórn þingsins og gæsla þingskapa

um fundarstjórn

Takmörkun á umsvifum erlendra sendiráða

fyrirspurn

Endurvinnsluiðnaður

fyrirspurn

Aðgerðir til stuðnings íslenskum skipasmíðaiðnaði

fyrirspurn

Starfsmenntun í atvinnulífinu

lagafrumvarp

Ráðstafanir í ríkisfjármálum 1992

(breyting ýmissa laga)
lagafrumvarp

Fjárlög 1992

lagafrumvarp

Tilhögun þingfundar

um fundarstjórn

Fjárlög 1992

lagafrumvarp

Orkusáttmáli Evrópu

umræður utan dagskrár

Úrskurður Evrópudómstólsins um EES-samninginn

umræður utan dagskrár

Um dagskrá og vinnubrögð í nefndum

um fundarstjórn

Samstarfssamningur Norðurlanda

þingsályktunartillaga

Vatnsveitur sveitarfélaga

(heildarlög)
lagafrumvarp

Fjárlög 1992

lagafrumvarp

Afstaða ríkisstjórnarinnar til samninga um sölu á saltsíld til Rússlands

umræður utan dagskrár

Ráðstafanir í ríkisfjármálum 1992

(breyting ýmissa laga)
lagafrumvarp

Ummæli forsætisráðherra í fjölmiðlum um stöðu EES-samninganna

umræður utan dagskrár

Afstaða ríkisstjórnarinnar til aðildar Eystrasaltsríkjanna að Norðurlandaráði

umræður utan dagskrár

Framleiðsla vetnis

þingsályktunartillaga

Lánasjóður íslenskra námsmanna

(heildarlög)
lagafrumvarp

Ferð forsætisráðherra til Ísraels

umræður utan dagskrár

Samskipti ráðherra og sendimanna erlendra ríkja á Íslandi

fyrirspurn

Upplýsingaskylda ráðuneyta og opinberra stofnana

fyrirspurn

Ósoneyðandi efni

fyrirspurn

Náttúrufræðistofnun Íslands

(heildarlög)
lagafrumvarp

Sementsverksmiðja ríkisins

(sala hlutafjár)
fyrirspurn

Verðmunur á nauðsynjavörum

fyrirspurn

Veðurathuganir við strönd Austurlands

fyrirspurn

Efling ferðaþjónustu

þingsályktunartillaga

Réttur til veiða í efnahagslögsögu Íslands

(heildarlög)
lagafrumvarp

Lyfjatæknaskóli Íslands

lagafrumvarp

Kaup á fiski sem veiddur er við Kanada

umræður utan dagskrár

Utanríkismál

skýrsla

Öryggi í óbyggðaferðum

fyrirspurn

Vernd gegn innheimtumönnum

fyrirspurn

Akstur utan vega

fyrirspurn

Aðgerðir gegn börnum í Río de Janeiro

fyrirspurn

Orkusáttmáli Evrópu

fyrirspurn

Jöfnun á húshitunarkostnaði

fyrirspurn

Staða karla í breyttu samfélagi

fyrirspurn

Norræna ráðherranefndin 1991--1992

skýrsla

Skálholtsskóli

(heildarlög)
lagafrumvarp

Samkeppnislög

lagafrumvarp

Röð mála á dagskrá

um fundarstjórn

Starfsréttindi norrænna ríkisborgara

lagafrumvarp

Höfundalög

(tölvuforrit, ljósritun o.fl.)
lagafrumvarp

Fullorðinsfræðsla

lagafrumvarp

Skipulag ferðamála

(skipunartími Ferðamálaráðs)
lagafrumvarp

Framhald þingfundar

um fundarstjórn

Ferðamiðlun

lagafrumvarp

Skipulag á Miðhálendi Íslands

lagafrumvarp

Starfsmenntun í atvinnulífinu

lagafrumvarp

Veitinga- og gististaðir

(heildarlög)
lagafrumvarp

EES-samningur og íslensk stjórnskipun

þingsályktunartillaga

Lánasjóður íslenskra námsmanna

(heildarlög)
lagafrumvarp

Samningur um Evrópskt efnahagssvæði og þingleg meðferð hans

umræður utan dagskrár

Áhrif EES-samnings á innflutning og sölu áfengis

fyrirspurn

Stöðvun á notkun ósoneyðandi efna

fyrirspurn

Lánasjóður íslenskra námsmanna

(heildarlög)
lagafrumvarp

Prentun EES-samningsins

um fundarstjórn

Lánasjóður íslenskra námsmanna

(heildarlög)
lagafrumvarp

Evrópskt efnahagssvæði og staða kvenna

þingsályktunartillaga

Náttúrufræðistofnun Íslands

(heildarlög)
lagafrumvarp

Lánasjóður íslenskra námsmanna

(heildarlög)
lagafrumvarp

Framhald umræðna um skýrslu um sjávarútvegsmál og um Lánasjóð íslenskra námsmanna

um fundarstjórn

Almenn hegningarlög

(kynferðisbrot)
lagafrumvarp

Afgreiðsla stjórnarfrumvarpa fyrir þinglok

um fundarstjórn

Lánasjóður íslenskra námsmanna

(heildarlög)
lagafrumvarp

Endurbætur á Árnanesflugvelli í Hornafirði

fyrirspurn

Varnir gegn hávaða- og hljóðmengun

fyrirspurn

Afgreiðsla þingmála

um fundarstjórn

Háskólinn á Akureyri

(heildarlög)
lagafrumvarp

Lánasjóður íslenskra námsmanna

(heildarlög)
lagafrumvarp

Umræða um skýrslu umhverfisnefndar um álver á Keilisnesi o.fl.

um fundarstjórn

Áhrif samnings um Evrópska efnahagssvæðið á innflutning búvara

umræður utan dagskrár

Höfundalög

(tölvuforrit, ljósritun o.fl.)
lagafrumvarp

EES-samningurinn og fylgiefni hans

um fundarstjórn

Yfirlit yfir ræðutíma og fjölda

Ræðutegund Fjöldi Mínútur
Ræða 80 995,65
Flutningsræða 17 219,48
Andsvar 46 92,05
Um fundarstjórn 24 68,05
Grein fyrir atkvæði 12 28,65
Málsh. um fundarstjórn 6 17,68
Um atkvæðagreiðslu 3 6
Ber af sér sakir 1 1
Samtals 189 1428,56
23,8 klst.