Hjörleifur Guttormsson: ræður


Ræður

Þingsköp Alþingis

(forsætisnefnd, ræðutími o.fl.)
lagafrumvarp

Evrópskt efnahagssvæði

lagafrumvarp

Stjórnarskipunarlög

(samningar við önnur ríki)
lagafrumvarp

Jarðhitaleit í Austur-Skaftafellssýslu

fyrirspurn

Kynning á EES-samningi gagnvart sveitarfélögum

fyrirspurn

Skoðanakönnun á þekkingu fólks á EES

fyrirspurn

Áhrif EES-samnings á sveitarfélögin

fyrirspurn

Varnir gegn snjóflóðum og skriðuföllum

fyrirspurn

Lagaákvæði á sviði heilbrigðis- og tryggingamála vegna EES

lagafrumvarp

Upplýsingamiðlun og aðgangur að upplýsingum um umhverfismál

lagafrumvarp

Andsvör

um fundarstjórn

Mat á umhverfisáhrifum

(EES-reglur)
lagafrumvarp

Síldarsölusamningar

umræður utan dagskrár

Hlustunarskilyrði útvarps á Stöðvarfirði og í Breiðdal

fyrirspurn

Vegasamband hjá Jökulsárlóni

þingsályktunartillaga

Íslenskt sendiráð í Japan

þingsályktunartillaga

Jarðhitaréttindi

lagafrumvarp

Bókaútgáfa Menningarsjóðs

umræður utan dagskrár

Verðlagning á raforku

þingsályktunartillaga

Seta forsætisráðherra í borgarstjórn

fyrirspurnir til ráðherra skv. 7. mgr. 49. gr. þingskapa

Fuglaveiðar og fuglafriðun

(EES-reglur)
lagafrumvarp

Endurmat á norrænni samvinnu

skýrsla

Aðild Íslands að Vestur-Evrópusambandinu

umræður utan dagskrár

Aðild Íslands að Vestur-Evrópusambandinu

um fundarstjórn

Staðlar

lagafrumvarp

Mannréttindi í Eystrasaltsríkjunum

fyrirspurn

Mótmæli gegn plútonflutningum

fyrirspurn

Stjórnarskipunarlög

(samningar við önnur ríki)
lagafrumvarp

Viðurkenning á menntun og prófskírteinum

lagafrumvarp

Öryggi raforkudreifingar um landið

umræður utan dagskrár

Samkeppnislög

lagafrumvarp

Samningar við EB um fiskveiðimál

þingsályktunartillaga

Vegáætlun 1992

þingsályktunartillaga

Ný staða í EES-málinu

umræður utan dagskrár

Skýrsla utanríkisráðherra um niðurstöður ráðherrafundar EFTA-ríkjanna

skýrsla ráðherra

Umræða um EES og ummæli utanríkisráðherra

um fundarstjórn

Evrópskt efnahagssvæði

lagafrumvarp

Framhald umræðna um EES og fjarvera utanríkisráðherra

um fundarstjórn

Evrópskt efnahagssvæði

lagafrumvarp

Fjármálaráðstafanir á sviði dóms- og kirkjumálaráðuneytis

lagafrumvarp

Skattamál

(breyting ýmissa laga)
lagafrumvarp

Fjármálaráðstafanir á sviði dóms- og kirkjumálaráðuneytis

lagafrumvarp

Fjárlög 1993

lagafrumvarp

Afstaða Spánar til EES-samningsins

um fundarstjórn

Tekjustofnar sveitarfélaga

(aðstöðugjald)
lagafrumvarp

Samningur um loðnustofninn á hafsvæðinu milli Íslands, Jan Mayen og Grænlands

þingsályktunartillaga

Evrópskt efnahagssvæði

lagafrumvarp

Brottvísun 400 Palestínumanna frá Ísrael

umræður utan dagskrár

Evrópskt efnahagssvæði

lagafrumvarp

Samningar við EB um fiskveiðimál

þingsályktunartillaga

Evrópskt efnahagssvæði

lagafrumvarp

Samningar við EB um fiskveiðimál

þingsályktunartillaga

Grunnskóli

(nemendafjöldi í bekkjum o.fl.)
lagafrumvarp

Frestun á fundum Alþingis

frestun funda

Atvinnuþróun í Mývatnssveit

þingsályktunartillaga

Námsráðgjöf og starfsfræðsla

fyrirspurn

Atvinnuþróun í Mývatnssveit

þingsályktunartillaga

Skipulags- og byggingarlög

(heildarlög)
lagafrumvarp

Smábátaveiðar

þingsályktunartillaga

Útsendingar Sýnar

um fundarstjórn

Afstaða Spánar til EES-samningsins

fyrirspurnir til ráðherra skv. 7. mgr. 49. gr. þingskapa

Hollustuhættir og heilbrigðiseftirlit

(EES-reglur)
lagafrumvarp

Dýravernd

(heildarlög)
lagafrumvarp

Þingmannanefnd Fríverslunarsamtaka Evrópu 1992

skýrsla

Evrópuráðsþingið

skýrsla

Umhverfisskattar

þingsályktunartillaga

Vernd og veiðar á villtum fuglum og spendýrum

lagafrumvarp

Umhverfisskattar

þingsályktunartillaga

Dagskrá

um fundarstjórn

Norræna ráðherranefndin 1992--1993

skýrsla

Evrópskt efnahagssvæði

(brottfall ákvæða er varða Sviss)
lagafrumvarp

Tvíhliða samskipti við Evrópubandalagið

þingsályktunartillaga

Ráðning framkvæmdastjóra ríkissjónvarpsins

umræður utan dagskrár

Aukaaðild að Vestur-Evrópusambandinu

þingsályktunartillaga

Afgreiðsla mála í iðnaðarnefnd

um fundarstjórn

Bann gegn viðskiptum við Suður-Afríku

lagafrumvarp

Aukaaðild að Vestur-Evrópusambandinu

þingsályktunartillaga

Röð mála á dagskrá

um fundarstjórn

Opnun sendiráðs í Peking

þingsályktunartillaga

Aukaaðild að Vestur-Evrópusambandinu

þingsályktunartillaga

Umhverfisgjald

þingsályktunartillaga

Evrópskt efnahagssvæði

(brottfall ákvæða er varða Sviss)
lagafrumvarp

Tvíhliða samskipti við Evrópubandalagið

þingsályktunartillaga

Réttarstaða starfsmanna við aðilaskipti að fyrirtækjum

(EES-reglur)
lagafrumvarp

Evrópskt efnahagssvæði

(brottfall ákvæða er varða Sviss)
lagafrumvarp

Tvíhliða samskipti við Evrópubandalagið

þingsályktunartillaga

Störf í nefndum

um fundarstjórn

Fyrirhugaður niðurskurður í herstöðinni í Keflavík

umræður utan dagskrár

Rammasamningur Sameinuðu þjóðanna um loftslagsbreytingar

þingsályktunartillaga

Fríverslunarsamningur milli ríkja Fríverslunarsamtaka Evrópu og Póllands

þingsályktunartillaga

Skipulagslög

(skipulag miðhálendisins)
lagafrumvarp

Fríverslunarsamningur milli ríkja Fríverslunarsamtaka Evrópu og Ísraels

(reglur stofnana)
þingsályktunartillaga

Staða iðnaðarins

umræður utan dagskrár

Fríverslunarsamningur milli ríkja Fríverslunarsamtaka Evrópu og Ísraels

(reglur stofnana)
þingsályktunartillaga

Rannsóknir á botndýrum við Ísland

þingsályktunartillaga

Veiðiheimildir í lögsögu annarra ríkja

þingsályktunartillaga

Mat á umhverfisáhrifum

(EES-reglur)
lagafrumvarp

Atvinnuþróun í Mývatnssveit

þingsályktunartillaga

Fuglaveiðar og fuglafriðun

(EES-reglur)
lagafrumvarp

Fríverslunarsamningur milli ríkja Fríverslunarsamtaka Evrópu og Ísraels

(reglur stofnana)
þingsályktunartillaga

Frestun á fundum Alþingis

frestun funda

Framhald þingfundar

um fundarstjórn

Frestun á fundum Alþingis

frestun funda

Framleiðsla og sala á búvörum

(fráviksmörk greiðslumarks)
lagafrumvarp

Yfirlit yfir ræðutíma og fjölda

Ræðutegund Fjöldi Mínútur
Ræða 81 1322,77
Andsvar 82 168,73
Flutningsræða 15 167,22
Um fundarstjórn 31 78,72
Grein fyrir atkvæði 25 40,95
Málsh. um fundarstjórn 6 16,62
Um atkvæðagreiðslu 5 8,35
Samtals 245 1803,36
30,1 klst.