Hjörleifur Guttormsson: ræður


Ræður

Samstarfssamningur Norðurlanda

þingsályktunartillaga

Jarðhitaréttindi

lagafrumvarp

Staðfesting EES-samningsins

fyrirspurnir til ráðherra skv. 7. mgr. 49. gr. þingskapa

Flutningur ríkisstofnana

fyrirspurn

Ferðakostnaður vegna tannréttinga

fyrirspurn

Rannsóknir á áhrifum einstakra veiðarfæra

fyrirspurn

Flutningur útibús Hafrannsóknastofnunar frá Ólafsvík

fyrirspurn

Vernd og veiðar á villtum fuglum og spendýrum

(heildarlög)
lagafrumvarp

Skýrsla um sjúkrahúsmál

athugasemdir um störf þingsins

Landbúnaðarþáttur GATT-samningsins

umræður utan dagskrár

Breytingar á sjúkrahúsmálum

umræður utan dagskrár

Snjómokstur

fyrirspurn

Fundur í Þingvallabænum 1. desember

athugasemdir um störf þingsins

Viðhorf ríkisstjórnarinnar til veiða Íslendinga í Smugunni og við Svalbarða

umræður utan dagskrár

Umræða um skýrslu Byggðastofnunar

athugasemdir um störf þingsins

Fjárlög 1994

lagafrumvarp

Meðferð EES-mála á Alþingi og framtíð þingmannanefndar EFTA

athugasemdir um störf þingsins

Fjárlög 1994

lagafrumvarp

Almannatryggingar

(heildarlög)
lagafrumvarp

Lagaákvæði á sviði heilbrigðis- og tryggingamála vegna EES

lagafrumvarp

Almannatryggingar

(heildarlög)
lagafrumvarp

Afgreiðsla mála á dagskrá

um fundarstjórn

Prestssetur

lagafrumvarp

Starfsleyfi fyrir THORP-endurvinnslustöðina

þingsályktunartillaga

Montreal-bókun um efni sem valda rýrnun ósonlagsins

þingsályktunartillaga

Réttarfar, atvinnuréttindi o.fl.

(breyting ýmissa laga)
lagafrumvarp

Ráðstafanir í ríkisfjármálum 1994

(breyting ýmissa laga)
lagafrumvarp

Tilkynning um dagskrá

tilkynningar forseta

Tengsl aðila við björgunaraðgerðir hérlendis

fyrirspurn

Jöfnun á rekstraraðstöðu mjólkursamlaga

fyrirspurn

Samkomulag stjórnarflokka um sjávarútvegsmál

fyrirspurnir til ráðherra skv. 7. mgr. 49. gr. þingskapa

Framleiðsla og sala á búvörum

(innflutningur búvara, tollskrárviðauki)
lagafrumvarp

Íslenskt heiti á "European Union"

fyrirspurn

Atvinnuleysisbætur smábátaeigenda

fyrirspurn

Álit EFTA-dómstólsins um skýringu samnings um EES

lagafrumvarp

Hvalveiðar

þingsályktunartillaga

Skýrsla forsætisráðherra um Byggðastofnun 1991 og 1992

skýrsla ráðherra

Stefnumótandi byggðaáætlun 1994--1997

þingsályktunartillaga

Norræna ráðherranefndin 1993--1994

skýrsla

Ráðstefnan um öryggi og samvinnu í Evrópu 1993

skýrsla

Fríverslunarsamtök Evrópu 1993

skýrsla

Bætur vegna samninga um riðuveiki

fyrirspurn

Norðurstofnun á Akureyri

þingsályktunartillaga

Vernd Breiðafjarðar

lagafrumvarp

THORP-endurvinnslustöðin fyrir geislavirkan úrgang

fyrirspurnir til ráðherra skv. 7. mgr. 49. gr. þingskapa

Stöðvun verkfalls fiskimanna

(staðfesting bráðabirgðalaga)
lagafrumvarp

Náttúruvernd

(stjórn náttúruverndarmála o.fl.)
lagafrumvarp

Varnir gegn mengun hafsins

þingsályktunartillaga

Héraðsskógar

(skógrækt á eyðijörðum)
lagafrumvarp

Lax- og silungsveiði

lagafrumvarp

Þjóðminjalög

(stjórnkerfi minjavörslu o.fl.)
lagafrumvarp

Sjónvarps- og útvarpssendingar frá Alþingi

þingsályktunartillaga

Mótmæli Íslendinga við THORP-endurvinnslustöðinni

fyrirspurnir til ráðherra skv. 7. mgr. 49. gr. þingskapa

Fullgilding ákvörðunar sameiginlegu EES-nefndarinnar um bókun 47

þingsályktunartillaga

Samningur um líffræðilega fjölbreytni

þingsályktunartillaga

Samningur um Svalbarða

þingsályktunartillaga

Atvinnu- og búseturéttur launafólks innan EES

lagafrumvarp

Hollustuhættir og heilbrigðiseftirlit

(yfirstjórn)
lagafrumvarp

Fundarsókn þingmanna

um fundarstjórn

Hollustuhættir og heilbrigðiseftirlit

(yfirstjórn)
lagafrumvarp

Vegalög

(heildarlög)
lagafrumvarp

Réttindi eftirlitsmanna vegna samnings um herafla í Evrópu

lagafrumvarp

Vegalög

(heildarlög)
lagafrumvarp

Breyting á reglugerð um Atvinnuleysistryggingasjóð

athugasemdir um störf þingsins

Lyfjalög

(heildarlög)
lagafrumvarp

Afgreiðsla mála í iðnaðarnefnd, svar landbrh. við fyrirspurn

athugasemdir um störf þingsins

Lyfjalög

(heildarlög)
lagafrumvarp

Vernd og veiðar á villtum fuglum og spendýrum

(heildarlög)
lagafrumvarp

Stjórn fiskveiða

(lögbundin endurskoðun)
lagafrumvarp

Sjónvarpsútsendingar frá þingfundum

athugasemdir um störf þingsins

50 ára afmæli lýðveldisins

athugasemdir um störf þingsins

Fullgilding ákvörðunar sameiginlegu EES-nefndarinnar um bókun 47

þingsályktunartillaga

Vernd og veiðar á villtum fuglum og spendýrum

(heildarlög)
lagafrumvarp

Lífeyrissjóður sjómanna

lagafrumvarp

Vernd og veiðar á villtum fuglum og spendýrum

(heildarlög)
lagafrumvarp

Yfirlit yfir ræðutíma og fjölda

Ræðutegund Fjöldi Mínútur
Ræða 52 728,93
Andsvar 59 114,08
Flutningsræða 9 66,98
Um fundarstjórn 24 44,08
Grein fyrir atkvæði 14 15,37
Málsh. um fundarstjórn 4 6,08
Samtals 162 975,52
16,3 klst.