Hjörleifur Guttormsson: ræður


Ræður

Sjónvarpsútsendingar frá Alþingi

athugasemdir um störf þingsins

Jarðhitaréttindi

lagafrumvarp

Afstaða samgönguráðherra til jarðgangagerðar á Austurlandi

umræður utan dagskrár

Réttur til launa í veikindaforföllum

(verkafólk og sjómenn)
lagafrumvarp

Forgangsröð kennslu erlendra tungumála

fyrirspurn

Afnám tvísköttunar af lífeyrisgreiðslum

þingsályktunartillaga

Jarðalög

(EES-reglur o.fl.)
lagafrumvarp

Áhrif EES-samningsins á forsendur fjárlaga

fyrirspurn

Jarðalög

(EES-reglur o.fl.)
lagafrumvarp

Hádegisverðarhlé

athugasemdir um störf þingsins

Náttúruvernd

(stjórn náttúruverndarmála o.fl.)
lagafrumvarp

Framtíð Kísiliðjunnar við Mývatn

umræður utan dagskrár

Veiting ríkisborgararéttar

(fyrra stjfrv.)
lagafrumvarp

Stjórnarskipunarlög

(mannréttindaákvæði)
lagafrumvarp

Lánsfjárlög 1995

lagafrumvarp

Ráðstafanir í ríkisfjármálum 1995

(breyting ýmissa laga)
lagafrumvarp

Útflutningur hrossa

(heildarlög)
lagafrumvarp

Samningur um stofnun Alþjóðaviðskiptastofnunar

þingsályktunartillaga

Vegáætlun 1995--1998

þingsályktunartillaga

Mannanöfn

(heildarlög)
lagafrumvarp

Stofnun Vilhjálms Stefánssonar á Akureyri

þingsályktunartillaga

Varnir gegn snjóflóðum og skriðuföllum

(eftirlitsmenn, greiðslur úr ofanflóðasjóði)
lagafrumvarp

Fjöleignarhús

(katta- og hundahald)
lagafrumvarp

Framkvæmd búvörusamningsins

beiðni um skýrslu

Landgræðsla

(innfluttar plöntutegundir o.fl.)
lagafrumvarp

Samstarf Alþýðuskólans á Eiðum og Menntaskólans á Egilsstöðum

fyrirspurn

Embættisfærsla umhverfisráðherra

þingsályktunartillaga

Vegasamband milli Austurlands og Norðurlands

þingsályktunartillaga

Embættisfærsla umhverfisráðherra

þingsályktunartillaga

Umfjöllun allshn. um þáltill. um embættisfærslu umhverfisráðherra

athugasemdir um störf þingsins

Refsiákvæði nokkurra skattalaga

lagafrumvarp

Skýrsla utanríkisráðherra um utanríkismál

skýrsla ráðherra

Tilkynning um dagskrá

tilkynningar forseta

Löggæslukostnaður

fyrirspurn

Náttúruvernd

(stjórn náttúruverndarmála o.fl.)
lagafrumvarp

Hrefnuveiðar

umræður utan dagskrár

Náttúruvernd

(stjórn náttúruverndarmála o.fl.)
lagafrumvarp

Iðnþróunarsjóður

(framlenging laga)
lagafrumvarp

Flugmálaáætlun 1994--1997

(lækkun framkvæmdafjár)
þingsályktunartillaga

Vegtenging um utanverðan Hvalfjörð

(breyting á samningi)
þingsályktunartillaga

Almennar stjórnmálaumræður (útvarpsumr.)

Leigubifreiðar

(heildarlög)
lagafrumvarp

Varnir gegn snjóflóðum og skriðuföllum

(eftirlitsmenn, greiðslur úr ofanflóðasjóði)
lagafrumvarp

Afgreiðsla sjúkraliðafrv. úr nefnd

um fundarstjórn

Vegáætlun 1995--1998

þingsályktunartillaga

Kennaraverkfallið

umræður utan dagskrár

Vernd Breiðafjarðar

lagafrumvarp

Vegáætlun 1995--1998

þingsályktunartillaga

Afgreiðsla frv. um tóbaksvarnir

athugasemdir um störf þingsins

Yfirlit yfir ræðutíma og fjölda

Ræðutegund Fjöldi Mínútur
Ræða 41 762,35
Andsvar 54 99,58
Flutningsræða 9 97,23
Um fundarstjórn 15 28,15
Grein fyrir atkvæði 4 6,28
Málsh. um fundarstjórn 2 3,4
Um atkvæðagreiðslu 1 2,97
Samtals 126 999,96
16,7 klst.