Hjörleifur Guttormsson: ræður


Ræður

Réttur til launa í veikindaforföllum

lagafrumvarp

Geymsla forngripa á byggðasöfnum

fyrirspurn

Málefni ferðaþjónustu

fyrirspurn

Skýrsla utanríkisráðherra um utanríkismál

skýrsla ráðherra

Mannanöfn

(heildarlög)
lagafrumvarp

Endurskoðun á verksviði sýslumannsembætta

fyrirspurn

Erfðabreyttar lífverur

lagafrumvarp

Landgræðsla

(innfluttar plöntutegundir o.fl.)
lagafrumvarp

Náttúruvernd

(landslagsvernd)
lagafrumvarp

Viðaukasamningur um álbræðslu við Straumsvík

lagafrumvarp

Orka fallvatna

lagafrumvarp

Schengen-samkomulagið, munnleg skýrsla dómsmálaráðherra

skýrsla ráðherra

Úttekt á hávaða- og hljóðmengun

þingsályktunartillaga

Afnám mismununar gagnvart konum

fyrirspurn

Mengun af brennisteinssamböndum

fyrirspurn

Varnir gegn mengun sjávar

fyrirspurn

Samstarfssamningur milli Norðurlanda

þingsályktunartillaga

Fíkniefna- og ofbeldisvandinn

umræður utan dagskrár

Raforkuframleiðsla Hitaveitu Suðurnesja og Landsvirkjunar

fyrirspurn

Fjárlög 1996

lagafrumvarp

Viðaukasamningur um álbræðslu við Straumsvík

lagafrumvarp

Varnir gegn snjóflóðum og skriðuföllum

(yfirstjórn, rýmingarsvæði, ofanflóðasjóður o.fl.)
lagafrumvarp

Viðaukasamningur um álbræðslu við Straumsvík

lagafrumvarp

Ráðstafanir í ríkisfjármálum

(breyting ýmissa laga)
lagafrumvarp

Starfsleyfi fyrir álver í Straumsvík

athugasemdir um störf þingsins

Útvarpslög

(auglýsingar)
lagafrumvarp

Frumvarp um orku fallvatna og jarðhita

fyrirspurnir til ráðherra skv. 7. mgr. 49. gr. þingskapa

Vegáætlun 1995--1998

(endurskoðun fyrir 1996)
þingsályktunartillaga

Tóbaksvarnir

(aldursmörk, munntóbak, reyklaus svæði o.fl.)
lagafrumvarp

Fjárfesting erlendra aðila í atvinnurekstri

(EES-reglur, fiskveiðar og fiskvinnsla)
lagafrumvarp

Ákvæði hegningarlaga er varða óviðeigandi ummæli um erlenda þjóðhöfðingja

fyrirspurn

Norræna ráðherranefndin 1995

skýrsla

ÖSE-þingið 1995

skýrsla

Flugmálaáætlun 1996--1999

þingsályktunartillaga

Siglingastofnun Íslands

lagafrumvarp

Réttindi og skyldur kennara og skólastjórnenda grunnskóla

lagafrumvarp

Erfðabreyttar lífverur

lagafrumvarp

Náttúruvernd

(heildarlög)
lagafrumvarp

Mannanöfn

(heildarlög)
lagafrumvarp

Gjaldskrá Pósts og síma

fyrirspurn

Vá vegna olíuflutninga

fyrirspurn

Mengunarhætta vegna olíuflutninga

fyrirspurn

Varnir gegn mengun sjávar

lagafrumvarp

Aukastörf dómara

umræður utan dagskrár

Réttindi og skyldur kennara og skólastjórnenda grunnskóla

lagafrumvarp

Ásakanir um kynferðislega áreitni í opinberum stofnunum

umræður utan dagskrár

Mannanöfn

(heildarlög)
lagafrumvarp

Embætti umboðsmanns jafnréttismála

fyrirspurn

Erfðabreyttar lífverur

lagafrumvarp

Umræður um frv. um stéttarfélög og vinnudeilur o.fl.

athugasemdir um störf þingsins

Stéttarfélög og vinnudeilur

(sáttastörf, vinnustaðarfélög, vinnustöðvun o.fl.)
lagafrumvarp

Fjáröflun til vegagerðar

(álagning, eftirlit o.fl.)
lagafrumvarp

Stjórn fiskveiða

(veiðar krókabáta)
lagafrumvarp

Stjórn fiskveiða

umræður utan dagskrár

Schengen-samstarfið

skýrsla

Skaðleg íblöndunarefni í bensín

umræður utan dagskrár

Friðlýsing Hvítár/Ölfusár og Jökulsár á Fjöllum

þingsályktunartillaga

Friðlýsing Íslands fyrir kjarnorku- og eiturefnavopnum

lagafrumvarp

Kosningar til Alþingis

(atkvæðagreiðsla erlendis)
lagafrumvarp

Gæludýrahald

lagafrumvarp

Ástandið í Mið-Austurlöndum

umræður utan dagskrár

Skýrsla utanríkisráðherra um utanríkismál

skýrsla ráðherra

Fullgilding samnings gegn pyndingum

þingsályktunartillaga

Tæknifrjóvgun

lagafrumvarp

Umhverfismat fyrir fiskmjölsverksmiðjuna í Örfirisey

umræður utan dagskrár

Mannanöfn

(heildarlög)
lagafrumvarp

Samningur um veiðar úr norsk-íslenska síldarstofninum, munnleg skýrsla utanríkisráðherra

skýrsla ráðherra

Starfshættir í umhverfisnefnd

athugasemdir um störf þingsins

Hvalveiðar

umræður utan dagskrár

Fyrirkomulag utandagskrárumræðu

um fundarstjórn

Réttindi og skyldur starfsmanna ríkisins

(heildarlög)
lagafrumvarp

Tölvuskráning símtala

fyrirspurnir til ráðherra skv. 7. mgr. 49. gr. þingskapa

Fjárfesting erlendra aðila í atvinnurekstri

(EES-reglur, fiskveiðar og fiskvinnsla)
lagafrumvarp

Tæknifrjóvgun

lagafrumvarp

Lögræðislög

(sjálfræðisaldur)
lagafrumvarp

Tæknifrjóvgun

lagafrumvarp

Réttindi og skyldur starfsmanna ríkisins

(heildarlög)
lagafrumvarp

Fjárfesting erlendra aðila í atvinnurekstri

(EES-reglur, fiskveiðar og fiskvinnsla)
lagafrumvarp

Tæknifrjóvgun

lagafrumvarp

Stéttarfélög og vinnudeilur

(sáttastörf, vinnustaðarfélög, vinnustöðvun o.fl.)
lagafrumvarp

Varnir gegn snjóflóðum og skriðuföllum

(forvarnagjald, lántökur)
lagafrumvarp

Tóbaksvarnir

(aldursmörk, munntóbak, reyklaus svæði o.fl.)
lagafrumvarp

Spilliefnagjald

lagafrumvarp

Vegáætlun 1995--1998

(endurskoðun fyrir 1996)
þingsályktunartillaga

Spilliefnagjald

lagafrumvarp

Norðurlandasamningur um félagslega aðstoð og félagslega þjónustu

lagafrumvarp

Varnir gegn snjóflóðum og skriðuföllum

(forvarnagjald, lántökur)
lagafrumvarp

Stéttarfélög og vinnudeilur

(sáttastörf, vinnustaðarfélög, vinnustöðvun o.fl.)
lagafrumvarp

Spilliefnagjald

lagafrumvarp

Réttindi og skyldur starfsmanna ríkisins

(heildarlög)
lagafrumvarp

Réttarstaða fólks við gildistöku EES-samningsins

fyrirspurn

Merkingar afurða erfðabreyttra lífvera

fyrirspurn

Efnistaka úr Seyðishólum

fyrirspurn

Losun koltvísýrings

fyrirspurn

Skipulag miðhálendis Íslands

fyrirspurn

Forsendur vistvænna landbúnaðarafurða

fyrirspurn

Tilskipanir Evrópusambandsins um orkumál og stefna íslenskra stjórnvalda

umræður utan dagskrár

Vörugjald af ökutækjum

(gjaldflokkar fólksbifreiða)
lagafrumvarp

Almennar stjórnmálaumræður (útvarps- og sjónvarpsumr.)

Verkefnaskrá ríkisstjórnarinnar

fyrirspurnir til ráðherra skv. 7. mgr. 49. gr. þingskapa

Stofnun hlutafélags um rekstur Póst- og símamálastofnunar

lagafrumvarp

Samningar um veiðar úr norsk-íslenska síldarstofninum

þingsályktunartillaga

Byggingarlög

(raflagnahönnuðir)
lagafrumvarp

Stefnumótun í íþróttum stúlkna og kvenna

þingsályktunartillaga

Fjarskipti

(meðferð einkaréttar ríkisins)
lagafrumvarp

Svar við fyrirspurn

athugasemdir um störf þingsins

Stjórn fiskveiða

(veiðar krókabáta)
lagafrumvarp

Stofnun hlutafélags um rekstur Póst- og símamálastofnunar

lagafrumvarp

Mat á jarðskjálftahættu og styrkleika mannvirkja á Suðurlandi

þingsályktunartillaga

Fiskveiðar utan lögsögu Íslands

lagafrumvarp

Náttúruvernd

(heildarlög)
lagafrumvarp

Yfirlit yfir ræðutíma og fjölda

Ræðutegund Fjöldi Mínútur
Ræða 113 1812,53
Andsvar 128 255,28
Flutningsræða 17 196,1
Grein fyrir atkvæði 30 28,95
Um fundarstjórn 4 4,78
Samtals 292 2297,64
38,3 klst.