Hjörleifur Guttormsson: ræður


Ræður

Tilhögun þingfundar

tilkynningar forseta

Jarðhitaréttindi

lagafrumvarp

Eigendaskýrsla um Landsvirkjun

umræður utan dagskrár

Jarðhitaréttindi

lagafrumvarp

Staða jafnréttismála

umræður utan dagskrár

Skipulags- og byggingarlög

(heildarlög)
lagafrumvarp

Lífræn og vistræn framleiðsla íslenskra afurða

þingsályktunartillaga

Mat á umhverfisáhrifum

(markmið laganna o.fl.)
lagafrumvarp

Náttúruhamfarir á Skeiðarársandi

umræður utan dagskrár

Flutningur ríkisstofnana

þingsályktunartillaga

Fjárstyrkur til heilsárshótela á landsbyggðinni 1995

umræður utan dagskrár

Nektardansstaðir

fyrirspurnir til ráðherra skv. 7. mgr. 49. gr. þingskapa

Atvinnuleyfi fyrir nektardansara

fyrirspurnir til ráðherra skv. 7. mgr. 49. gr. þingskapa

Landmælingar og kortagerð

(heildarlög)
lagafrumvarp

Veðurspár

fyrirspurn

Staðlar fyrir gistirými í fjallaskálum

fyrirspurn

Þátttaka ríkisins í náttúrustofum í kjördæmum

fyrirspurn

Jafnréttisfræðsla í grunn- og framhaldsskólum

fyrirspurn

Hússtjórnarskólinn á Hallormsstað

fyrirspurn

Landsvirkjun

(arðgreiðslur, skipun stjórnar o.fl.)
lagafrumvarp

Umferðarlög

(EES-reglur, vegheiti o.fl.)
lagafrumvarp

Þátttaka Íslendinga í alþjóðasamstarfi

þingsályktunartillaga

Staðsetning nýrra ríkisfyrirtækja á landsbyggðinni

þingsályktunartillaga

Reglur um tæki sem senda rafsegulbylgjur

fyrirspurn

Mengunarvarnareglugerð

fyrirspurn

Umferðarlög

(EES-reglur, vegheiti o.fl.)
lagafrumvarp

Fjárlög 1997

lagafrumvarp

Schengen-samstarfið

umræður utan dagskrár

Skipulag miðhálendis Íslands

fyrirspurn

Póst- og fjarskiptastofnun

lagafrumvarp

Fjáraukalög 1996

lagafrumvarp

Skipulagslög

(skipan skipulagsstjórnar)
lagafrumvarp

Ráðstafanir í ríkisfjármálum 1997

(breyting ýmissa laga)
lagafrumvarp

Málefni fatlaðra

(yfirtaka sveitarfélaga o.fl.)
lagafrumvarp

Fjárlög 1997

lagafrumvarp

Löggildingarstofa

lagafrumvarp

Fjárlög 1997

lagafrumvarp

Varnir gegn snjóflóðum og skriðuföllum

(heildarlög)
lagafrumvarp

Álver á Grundartanga

umræður utan dagskrár

Breytingar umhverfisráðherra á reglugerð um mengunarvarnir

umræður utan dagskrár

Upplýsinga- og fræðslumiðstöð háskólastigsins á Austurlandi

þingsályktunartillaga

Ákvörðun um álbræðslu á Grundartanga

fyrirspurnir til ráðherra skv. 7. mgr. 49. gr. þingskapa

Landsvirkjun

(arðgreiðslur, skipun stjórnar o.fl.)
lagafrumvarp

Hættuleg eggvopn

fyrirspurn

Kynning MIL á Íslandi fyrir erlenda fjárfesta

umræður utan dagskrár

Norræna ráðherranefndin 1996

skýrsla

Fríverslunarsamtök Evrópu 1996

skýrsla

Landsvirkjun

(arðgreiðslur, skipun stjórnar o.fl.)
lagafrumvarp

Afgreiðsla frumvarps um Landsvirkjun

um fundarstjórn

Landsvirkjun

(arðgreiðslur, skipun stjórnar o.fl.)
lagafrumvarp

Magnesíumverksmiðja

fyrirspurn

Landsvirkjun

(arðgreiðslur, skipun stjórnar o.fl.)
lagafrumvarp

Staða þjóðkirkjunnar

lagafrumvarp

Ríkisendurskoðun

(heildarlög)
lagafrumvarp

Úttekt á hávaða- og hljóðmengun

þingsályktunartillaga

Landgræðsla

(innfluttar plöntur)
lagafrumvarp

Stofnun Vilhjálms Stefánssonar

lagafrumvarp

Vernd og veiðar á villtum fuglum og spendýrum

(veiðar jarðeiganda)
lagafrumvarp

Náttúruvernd

(landslagsvernd)
lagafrumvarp

Rafknúin farartæki á Íslandi

þingsályktunartillaga

Öryggi ferðamanna á Skeiðarársandi

fyrirspurn

Framkvæmd á framtíðarsýn ríkisstjórnar Íslands um upplýsingasamfélagið

fyrirspurn

Miðlun EES-gerða á íslensku um tölvunet

fyrirspurn

Netaðgangur að Lagasafni

athugasemdir um störf þingsins

Stækkun járnblendiverksmiðjunnar á Grundartanga

athugasemdir um störf þingsins

Íslenskt sendiráð í Japan

þingsályktunartillaga

Úttekt á áhrifum Efnahags- og myntbandalags Evrópu

þingsályktunartillaga

Orkusala Landsvirkjunar til stóriðju

fyrirspurnir til ráðherra skv. 7. mgr. 49. gr. þingskapa

Stækkun járnblendiverksmiðjunnar á Grundartanga og breytingar á eignaraðild að henni

umræður utan dagskrár

Veiðiþol beitukóngs

þingsályktunartillaga

Strand flutningaskipsins Víkartinds

umræður utan dagskrár

Umhverfisáhrif frá álverinu í Straumsvík

fyrirspurn

Ráðgjafanefnd um erfðabreytingar á lífverum

fyrirspurn

Tilraunadýranefnd

fyrirspurn

Vinnubrögð við niðurskurð í rekstri sjúkrahúsa á landsbyggðinni

umræður utan dagskrár

Samkomulag um stækkun verksmiðju Íslenska járnblendifélagsins hf. og um breytingu á eignaraðild

umræður utan dagskrár

Brunavarnir og brunamál

(yfirstjórn)
lagafrumvarp

Tæknifrjóvgun

fyrirspurn

Hættumat vegna virkjanaframkvæmda

fyrirspurn

Endurskoðun laga um tæknifrjóvgun

fyrirspurn

Kjarnavopn á Íslandi

fyrirspurn

Úthlutunarreglur dreifbýlisstyrkja

fyrirspurn

Álbræðsla á Grundartanga

lagafrumvarp

Breyting á umferðarlögum

þingsályktunartillaga

Hámarkstími til að svara erindum

þingsályktunartillaga

Áætlanir sveitarfélaga um sjálfbæra þróun

þingsályktunartillaga

Lífsiðfræðiráð

þingsályktunartillaga

Útgáfa starfsleyfis og upphaf framkvæmda við álbræðslu á Grundartanga

umræður utan dagskrár

Hvalveiðar

fyrirspurnir til ráðherra skv. 7. mgr. 49. gr. þingskapa

Varnir gegn snjóflóðum og skriðuföllum

(heildarlög)
lagafrumvarp

Viðskipti með aflaheimildir

umræður utan dagskrár

Landmælingar og kortagerð

(heildarlög)
lagafrumvarp

Stofnun Vilhjálms Stefánssonar

lagafrumvarp

Varðveisla ósnortinna víðerna

þingsályktunartillaga

Varnir gegn snjóflóðum og skriðuföllum

(heildarlög)
lagafrumvarp

Staða þjóðkirkjunnar

lagafrumvarp

Landmælingar og kortagerð

(heildarlög)
lagafrumvarp

Skipulags- og byggingarlög

(heildarlög)
lagafrumvarp

Skattaleg meðferð lífeyris og bætur almannatrygginga

fyrirspurn

Atkvæðaskýringar

um fundarstjórn

Suðurlandsskógar

lagafrumvarp

Vegáætlun 1997 og 1998

þingsályktunartillaga

Réttur almennings til athugasemda við starfsleyfi til atvinnurekstrar

umræður utan dagskrár

Álbræðsla á Grundartanga

lagafrumvarp

Suðurlandsskógar

lagafrumvarp

Álbræðsla á Grundartanga

lagafrumvarp

Suðurlandsskógar

lagafrumvarp

Yfirlit yfir ræðutíma og fjölda

Ræðutegund Fjöldi Mínútur
Ræða 99 993,13
Flutningsræða 31 208,58
Andsvar 75 150,02
Grein fyrir atkvæði 17 19,02
Um fundarstjórn 2 2,12
Um atkvæðagreiðslu 2 1,57
Samtals 226 1374,44
22,9 klst.