Hjörleifur Guttormsson: ræður


Ræður

Tilkynning um stofnun nýs þingflokks

tilkynningar forseta

Umræða um stefnuræðu forsætisráðherra

stefnuræða forsætisráðherra

Réttur til launa í veikindaforföllum

(breyting ýmissa laga)
lagafrumvarp

Jafnréttisfræðsla fyrir æðstu ráðamenn

þingsályktunartillaga

Undirritun Kyoto-bókunarinnar

þingsályktunartillaga

Sjálfbær orkustefna

þingsályktunartillaga

Áhrif veiðarfæra á vistkerfi hafsbotnsins

fyrirspurnir til ráðherra skv. 7. mgr. 49. gr. þingskapa

Mat á umhverfisáhrifum fyrirhugaðrar Fljótsdalsvirkjunar

þingsályktunartillaga

Ályktun fulltrúa ESB- og EES-ríkja um miðlægan gagnagrunn á heilbrigðissviði

fyrirspurn

Eignarréttur á upplýsingum í sjúkraskrám

fyrirspurn

Upplýsingar um lyfjanotkun í gagnagrunn

fyrirspurn

Miðlægur gagnagrunnur og vísindasiðanefnd

fyrirspurn

Miðlægur gagnagrunnur

fyrirspurn

Persónuvernd og gagnagrunnur á heilbrigðissviði

fyrirspurn

Gagnkvæm menningarsamskipti Íslands og Þýskalands

fyrirspurn

Gagnagrunnur á heilbrigðissviði og samkeppnisreglur

fyrirspurn

Umræður um frumvörp um miðlægan gagnagrunn

um fundarstjórn

Gagnagrunnur á heilbrigðissviði

lagafrumvarp

Dreifðir gagnagrunnar á heilbrigðissviði og persónuvernd

þingsályktunartillaga

Gæludýrahald

lagafrumvarp

Íbúaþróun á landsbyggðinni

umræður utan dagskrár

Úttekt á Schengen-aðild og innflutningi fíkniefna

þingsályktunartillaga

Lífsýnasöfn

lagafrumvarp

Vatnajökulsþjóðgarður

þingsályktunartillaga

Skýrsla forsætisráðherra um Byggðastofnun 1997

skýrsla ráðherra

Stjórnarskipunarlög

(kjördæmaskipan)
lagafrumvarp

Skipulag á fólksflutningum með hópferðabifreiðum

(heildarlög)
lagafrumvarp

Undirritun Kyoto-bókunarinnar í ljósi niðurstöðu ráðstefnunnar í Buenos Aires

umræður utan dagskrár

Breyttar áherslur í Evrópumálum

umræður utan dagskrár

Frumvarp um persónuvernd

athugasemdir um störf þingsins

Gagnagrunnur á heilbrigðissviði

lagafrumvarp

Framhald umræðu um gagnagrunn á heilbrigðissviði

um fundarstjórn

Gagnagrunnur á heilbrigðissviði

lagafrumvarp

Fjárlög 1999

lagafrumvarp

Viðvera ráðherra og þingmanna við fjárlagaumræðu

um fundarstjórn

Fjárlög 1999

lagafrumvarp

Framhald umræðu um gagnagrunnsfrumvarpið

athugasemdir um störf þingsins

Beiðni um fundarhlé

um fundarstjórn

Gagnagrunnur á heilbrigðissviði

lagafrumvarp

Heimild Hitaveitu Suðurnesja til virkjunarframkvæmda

umræður utan dagskrár

Gagnagrunnur á heilbrigðissviði

lagafrumvarp

Árásir Bandaríkjamanna og Breta á Írak

umræður utan dagskrár

Stjórn fiskveiða

(veiðileyfi o.fl.)
lagafrumvarp

Skipulags- og byggingarlög

(skipulag miðhálendisins)
lagafrumvarp

Fjarvera ráðherra

um fundarstjórn

Brottför hersins og yfirtaka Íslendinga á rekstri Keflavíkurflugvallar

þingsályktunartillaga

Vinnubrögð í iðnaðarnefnd

athugasemdir um störf þingsins

Úttekt á hávaða- og hljóðmengun

þingsályktunartillaga

Náttúruvernd

(landslagsvernd)
lagafrumvarp

Flutningur ríkisstofnana

þingsályktunartillaga

Landgræðsla

(innfluttar plöntur)
lagafrumvarp

Sjálfbær nýting lífvera á hafsbotni

þingsályktunartillaga

Skipulags- og byggingarlög

(skipulag miðhálendisins)
lagafrumvarp

Orka fallvatna og nýting hennar

lagafrumvarp

Lífsiðfræðiráð

þingsályktunartillaga

Aðstaða fyrir ferðafólk í skóglendum ríkisins

fyrirspurn

Náttúrugripasafn Íslands

fyrirspurn

Stjórnarskipunarlög

(kjördæmaskipan)
lagafrumvarp

Atvinnumál á Breiðdalsvík

fyrirspurnir til ráðherra skv. 7. mgr. 49. gr. þingskapa

Langtímaáætlun í gerð jarðganga á Íslandi

þingsályktunartillaga

Stjórnarskipunarlög

(kjördæmaskipan)
lagafrumvarp

Bæklingur ríkisstjórnarinnar um hálendi Íslands

umræður utan dagskrár

Egilsstaðaflugvöllur sem varaflugvöllur í millilandaflugi

fyrirspurn

Raforkuver

(Vatnsfells-, Búðarháls- og Villinganesvirkjanir)
lagafrumvarp

Jafnréttislög

(heildarlög)
lagafrumvarp

Skógrækt og skógvernd

(heildarlög)
lagafrumvarp

Frestun umræðu um náttúruvernd

um fundarstjórn

Náttúruvernd

(heildarlög)
lagafrumvarp

Frestun undirritunar Kyoto-bókunarinnar

athugasemdir um störf þingsins

Skýrsla utanríkisráðherra um utanríkismál

skýrsla ráðherra

Orkulög

(eignarhlutur Rafmagnsveitna ríkisins í félögum)
lagafrumvarp

Þingsköp Alþingis

(nefndir, ræðutími o.fl.)
lagafrumvarp

Undirritun Kyoto-bókunarinnar

fyrirspurnir til ráðherra skv. 7. mgr. 49. gr. þingskapa

Fyrirhuguð sala Áburðarverksmiðjunnar

umræður utan dagskrár

Fyrirhugaðar stóriðjuframkvæmdir

fyrirspurn

Vísindasiðanefnd

fyrirspurn

Tengsl heilbrigðisstétta við rekstrarleyfishafa gagnagrunns á heilbrigðissviði

fyrirspurn

Orkusjóður

lagafrumvarp

Stjórnarskipunarlög

(kjördæmaskipan)
lagafrumvarp

Raforkuver

(Vatnsfells-, Búðarháls- og Villinganesvirkjanir)
lagafrumvarp

Hvalveiðar

þingsályktunartillaga

Langtímaáætlun í gerð jarðganga á Íslandi

þingsályktunartillaga

Raforkuver

(Vatnsfells-, Búðarháls- og Villinganesvirkjanir)
lagafrumvarp

Dagskrártillaga

athugasemdir um störf þingsins

Hvalveiðar

þingsályktunartillaga

Raforkuver

(Vatnsfells-, Búðarháls- og Villinganesvirkjanir)
lagafrumvarp

Vatnajökulsþjóðgarður

þingsályktunartillaga

Skipulags- og byggingarlög

(skipulag miðhálendisins)
lagafrumvarp

Endurgreiðslur vegna kvikmyndagerðar á Íslandi

lagafrumvarp

Skipulags- og byggingarlög

(skipulag miðhálendisins)
lagafrumvarp

Undirritun Kyoto-bókunarinnar

þingsályktunartillaga

Náttúruvernd

(heildarlög)
lagafrumvarp

Framhald þingfundar

um fundarstjórn

Hollustuhættir og mengunarvarnir

(gjaldskrá sveitarfélaga)
lagafrumvarp

Langtímaáætlun í gerð jarðganga á Íslandi

þingsályktunartillaga

Umræða um málefni sjávarútvegsins

athugasemdir um störf þingsins

Raforkuver

(Vatnsfells-, Búðarháls- og Villinganesvirkjanir)
lagafrumvarp

Endurgreiðslur vegna kvikmyndagerðar á Íslandi

lagafrumvarp

Skipulags- og byggingarlög

(skipulag miðhálendisins)
lagafrumvarp

Undirritun Kyoto-bókunarinnar

þingsályktunartillaga

Náttúruvernd

(heildarlög)
lagafrumvarp

Hollustuhættir og mengunarvarnir

(gjaldskrá sveitarfélaga)
lagafrumvarp

Langtímaáætlun í gerð jarðganga á Íslandi

þingsályktunartillaga

Stjórn fiskveiða

(veiðar krókabáta)
lagafrumvarp

Stjórnarskipunarlög

(kjördæmaskipan)
lagafrumvarp

Yfirlit yfir ræðutíma og fjölda

Ræðutegund Fjöldi Mínútur
Ræða 85 1163,53
Flutningsræða 34 303,57
Andsvar 153 297,9
Grein fyrir atkvæði 22 22,3
Um fundarstjórn 7 11,82
Ber af sér sakir 1 0,5
Samtals 302 1799,62
30 klst.