Hreggviður Jónsson: ræður


Ræður

Síðustu efnahagsákvarðanir ríkisstjórnarinnar

umræður utan dagskrár

Klak- og eldisstöð fyrir sjávarfiska

þingsályktunartillaga

Sala Útvegsbankans

umræður utan dagskrár

Ráðstefna í Reykjavík um afvopnun á norðurhöfum

þingsályktunartillaga

Húsnæðisstofnun ríkisins

(skerðing lána, vextir o.fl.)
lagafrumvarp

Sala fiskiskipa frá Suðurnesjum

umræður utan dagskrár

Kópavogshælið

fyrirspurn

Fjárlög 1988

lagafrumvarp

Birting heimildar um öryggismál Íslands

umræður utan dagskrár

Sjóðir og stofnanir

lagafrumvarp

Áfengislög

(áfengt öl)
lagafrumvarp

Þjónustumiðstöð fyrir heyrnarskerta

þingsályktunartillaga

Kosningar til Alþingis

(sameiginlegt forval o.fl.)
lagafrumvarp

Viðskiptabankar

(bankastjórar)
lagafrumvarp

Áfengislög

(áfengt öl)
lagafrumvarp

Könnun á mikilvægi íþrótta

þingsályktunartillaga

Lagning vegar með suðurströnd Reykjanesskaga

þingsályktunartillaga

Viðskiptabankar

(bankastjórar)
lagafrumvarp

Útflutningsleyfi

lagafrumvarp

Vinnubrögð við undirbúning fjárlaga

um fundarstjórn

Atvinnuleyfi erlendra leiðsögumanna

fyrirspurn

Kjötbirgðir og útflutningsbætur

fyrirspurn

Staðgreiðslulán vegna sauðfjárafurða

fyrirspurn

Fjármögnun lána vegna sauðfjárafurða

fyrirspurn

Húsnæðisstofnun ríkisins

(skerðing lána, vextir o.fl.)
lagafrumvarp

Tekjuskattur og eignarskattur

(skattlagning fyrirtækja)
lagafrumvarp

Launaskattur

(gjaldskylda)
lagafrumvarp

Greinargerð utanrrh. um byggingu flugstöðvar

skýrsla ráðherra

Skattur á verslunar- og skrifstofuhúsnæði

lagafrumvarp

Tollalög

(tollskrá)
lagafrumvarp

Fjárlög 1988

lagafrumvarp

Stjórn fiskveiða

(heildarlög)
lagafrumvarp

Söluskattur

(matvæli, undanþágur o.fl.)
lagafrumvarp

Stjórn fiskveiða

(heildarlög)
lagafrumvarp

Þinghald í neðri deild og nefndarstörf

um fundarstjórn

Stjórn fiskveiða

(heildarlög)
lagafrumvarp

Frumvarp um verkaskiptingu ríkis og sveitarfélaga

um fundarstjórn

Starfsmenn á vernduðum vinnustöðum

fyrirspurn

Haf- og fiskveiðasafn

þingsályktunartillaga

Frárennslis- og sorpmál

þingsályktunartillaga

Staðan í efnahags- og kjaramálum

umræður utan dagskrár

Verðstýring á sölu eggja og kjúklinga

umræður utan dagskrár

Ráðstafanir í ríkisfjármálum 1988

lagafrumvarp

Launabætur

þingsályktunartillaga

Verðtrygging

þingsályktunartillaga

Björgunar- og slysavarnaskóli Íslands

þingsályktunartillaga

Hálendisvegir

þingsályktunartillaga

Haf- og fiskirannsóknir

þingsályktunartillaga

Áfengislög

(innflutningur og sala á áfengu öli)
lagafrumvarp

Lausn kjaradeilnanna

umræður utan dagskrár

Fréttaflutningur Ríkisútvarpsins um utanríkismál

beiðni um skýrslu

Húsnæðisstofnun ríkisins

(kaupleiguíbúðir)
lagafrumvarp

Kaupskipaeign Íslendinga

fyrirspurn

Mengun í álverinu í Straumsvík

fyrirspurn

Einstaklingar með glútenóþol

fyrirspurn

Ritskoðun á fréttastofu sjónvarps

fyrirspurn

Akstur utan vega

þingsályktunartillaga

Kynbótastöð fyrir eldislax

þingsályktunartillaga

Bann gegn viðskiptum við Suður-Afríku og Namibíu

lagafrumvarp

Almennar stjórnmálaumræður

Kostnaður vegna auglýsinga

fyrirspurn

Ríkisendurskoðun

(skoðunarheimildir)
lagafrumvarp

Virðisaukaskattur

lagafrumvarp