Hreggviður Jónsson: ræður


Ræður

Verðbréfaviðskipti

lagafrumvarp

Frumvarp um hvalveiðibann

tilkynningar forseta

Hvalveiðibann

lagafrumvarp

Verðbréfaviðskipti

lagafrumvarp

Hvalveiðibann

lagafrumvarp

Getraunir

(vinningshlutfall o.fl.)
lagafrumvarp

Námslán og námsstyrkir

(framfærslugrunnur)
lagafrumvarp

Bygging ráðhúss í Reykjavíkurtjörn

þingsályktunartillaga

Húsnæðisstofnun ríkisins

(skipting lána milli kjördæma)
lagafrumvarp

Útflutningsleyfi

lagafrumvarp

Fjárlög 1989

lagafrumvarp

Skipan gjaldeyris- og viðskiptamála

(vörukaupalán)
lagafrumvarp

Hvalveiðistefna Íslendinga

þingsályktunartillaga

Vandi sjávarútvegsins

umræður utan dagskrár

Þingsályktunartillaga um bætta samkeppnisstöðu

um fundarstjórn

Skattur á verslunar- og skrifstofuhúsnæði

lagafrumvarp

Vörugjald

(gjaldflokkar og gjaldstofn)
lagafrumvarp

Húsnæðisstofnun ríkisins

(sala eignarhluta í kaupleiguíbúð)
lagafrumvarp

Áfengislög

(leyfi til áfengisveitinga o.fl.)
lagafrumvarp

Tekjuskattur og eignarskattur

(skatthlutföll, persónuafsláttur o.fl.)
lagafrumvarp

Aðgerðir í efnahagsmálum

(staðfesting bráðabirgðalaga frá 20. maí 1988)
lagafrumvarp

Efnahagsaðgerðir

(staðfesting bráðabirgðalaga)
lagafrumvarp

Tekjuskattur og eignarskattur

(skatthlutföll, persónuafsláttur o.fl.)
lagafrumvarp

Umræður um vinnubrögð í Seðlabanka

um fundarstjórn

Efnahagsaðgerðir

(staðfesting bráðabirgðalaga)
lagafrumvarp

Varaflugvöllur

umræður utan dagskrár

Efnahagsráðstafanir í kjölfar fyrstu aðgerða ríkisstjórnarinnar

tilkynning frá ríkisstjórninni

Tekjuskattur og eignarskattur

(íbúðarhúsnæði ellilífeyrisþega)
lagafrumvarp

Tekjuskattur og eignarskattur

(starfslok launþega)
lagafrumvarp

Björgunarþyrla

fyrirspurn

Fræðsluátak um áfengismál

fyrirspurn

Fræðsla og forvarnir í áfengismálum

fyrirspurn

Verðlag, samkeppnishömlur og óréttmætir viðskiptahættir

(Verðlagsráð, skýrslur og verðlagning orku)
lagafrumvarp

Framkvæmdasjóður á sviði menningarmála

lagafrumvarp

Verðjöfnunarsjóður fiskiðnaðarins

(sérreikningar framleiðenda)
lagafrumvarp

Húsnæðisstofnun ríkisins

(húsbréfaviðskipti)
lagafrumvarp

Vinnuvernd í verslunum

þingsályktunartillaga

Tekjuskattur og eignarskattur

(vaxtabætur)
lagafrumvarp

Lánsfjárlög 1989

lagafrumvarp

Heræfingar varnarliðsins

umræður utan dagskrár

Réttur til fiskveiða í landhelgi Íslands

(færeysk og grænlensk fiskiskip)
lagafrumvarp

Varaflugvellir fyrir millilandaflug

fyrirspurn

Endurnýting á ónýtum bifreiðum

fyrirspurn

Mannvirkjasjóður NATO

fyrirspurn

Þjóðarbókhlaða og endurbætur menningarbygginga

lagafrumvarp

Hagþjónusta landbúnaðarins

lagafrumvarp

Yfirlýsing um stofnun nýs þingflokks

umræður utan dagskrár

Ástandið í efnahags- og kjaramálum

umræður utan dagskrár

Tekjustofnar sveitarfélaga

(heildarlög)
lagafrumvarp

Endurbætur forsetasetursins á Bessastöðum

lagafrumvarp

Umhverfismál

(umhverfisráðuneyti)
lagafrumvarp

Stjórnarráð Íslands

(umhverfisráðuneyti, aðstoðarráðuneytisstjórar o.fl.)
lagafrumvarp

Tekjuskattur og eignarskattur

(eignarskattur af íbúðarhúsnæði)
lagafrumvarp

Ríkisbókhald, ríkisreikningur og fjárlög

(fjáraukalög)
lagafrumvarp

Tekjuskattur og eignarskattur

(ónotaður persónuafsláttur barna)
lagafrumvarp

Umhverfismál

(umhverfisráðuneyti)
lagafrumvarp

Kvöld- og næturfundir

um fundarstjórn

Utanríkismál

skýrsla

Stjórnarskipunarlög

(deildaskipting Alþingis o.fl.)
lagafrumvarp

Almennar stjórnmálaumræður

Aðskilnaður dómsvalds og umboðsvalds í héraði

lagafrumvarp

Þingfararkaup alþingismanna

(biðlaun)
lagafrumvarp

Útfararþjónusta

fyrirspurn

Dvergkafbátur

þingsályktunartillaga

Þjónustumiðstöð fyrir heyrnarskerta

þingsályktunartillaga

Könnun á aðstöðu einstaklinga með glúten-óþol

þingsályktunartillaga

Skýrsla umboðsmanns Alþingis

munnleg skýrsla þingmanns

Kosningar, nefndarstörf o.fl.

um fundarstjórn

Ráðstafanir vegna kjarasamninga

(breyting ýmissa laga)
lagafrumvarp

Framhaldsskólar

(rekstrarkostnaður, skólanefndir o.fl.)
lagafrumvarp

Málefni aldraðra

(heildarlög)
lagafrumvarp