Hreggviður Jónsson: ræður


Ræður

Varnir gegn mengun frá fiskeldi

þingsályktunartillaga

Byggingarlög

(úrskurðarvald ráðherra)
lagafrumvarp

Greiðslur afurðaverðs til sauðfjárbænda

umræður utan dagskrár

Stefnuræða forsætisráðherra og umræða um hana

Fjárlög 1990

lagafrumvarp

Könnun á aðstöðu einstaklinga með glúten-óþol

þingsályktunartillaga

Klak- og eldisstöð fyrir sjávarfiska

fyrirspurn

Fjögurra ára framkvæmdaáætlun fyrir fatlaða

fyrirspurn

Höfundaréttargjald af innfluttum myndbandsspólum

fyrirspurn

Tvöföldun Reykjanesbrautar

þingsályktunartillaga

Námslán og námsstyrkir

(skipunartími stjórnar lánasjóðs)
lagafrumvarp

Lyfjadreifing

(heildsala til heilsugæslustöðva)
lagafrumvarp

Álag á óunninn fisk til útflutnings

fyrirspurn

Þátttaka Mannvirkjasjóðs Atlantshafsbandalagsins í byggingu varaflugvallar

fyrirspurn

Fjármál og fjárveitingar ríkisstofnana

fyrirspurn

Frestun virðisaukaskatts

umræður utan dagskrár

Könnun á vinnubrögðum löggiltra endurskoðenda

þingsályktunartillaga

Hollustuhættir og heilbrigðiseftirlit

(þvingunarúrræði)
lagafrumvarp

Tekjuskattur og eignarskattur

(eignarskattsútreikningur)
lagafrumvarp

Viðskiptasamningar við Sovétríkin

umræður utan dagskrár

Skráning og meðferð persónuupplýsinga

(heildarlög)
lagafrumvarp

Virkjun við Búrfell

fyrirspurn

Vinnubrögð við undirbúning virðisaukaskatts

umræður utan dagskrár

Stjórnarráð Íslands

(umhverfisráðuneyti)
lagafrumvarp

Vantraust á ríkisstjórnina

vantraust

Lánsfjárlög 1989

(lántökuheimild ríkissjóðs)
lagafrumvarp

Stjórnarráð Íslands

(umhverfisráðuneyti)
lagafrumvarp

Lækkun eignarskatta

fyrirspurn

Skattur á verslunar- og skrifstofuhúsnæði

lagafrumvarp

Tekjuskattur og eignarskattur

(skattstigi o.fl.)
lagafrumvarp

Launaskattur

(gjalddagi)
lagafrumvarp

Bifreiðagjald

(upphæð gjalds)
lagafrumvarp

Uppboðsmarkaður fyrir sjávarafla

(heildarlög)
lagafrumvarp

Viðskiptabankar

(samruni viðskiptabanka)
lagafrumvarp

Tekjuskattur og eignarskattur

(skattstigi o.fl.)
lagafrumvarp

Kjarasamningar opinberra starfsmanna

(breyting á verkaskiptingu ríkis og sveitarfélaga)
lagafrumvarp

Virðisaukaskattur

(skatthlutfall o.fl.)
lagafrumvarp

Fjáraukalög 1989

lagafrumvarp

Afskipti bandaríska sendiherrans af íslenskum innanríkismálum

umræður utan dagskrár

Jólakveðjur

Fjárlög 1990

lagafrumvarp

Dvergkafbátur

þingsályktunartillaga

Uppskurður og hagræðing í ríkiskerfinu

þingsályktunartillaga

Kaup Landsbanka Íslands á hlutabréfum Sambands íslenskra samvinnufélaga í Samvinnubankanum

beiðni um skýrslu

Ráðstafanir vegna kjarasamninga

(breyting ýmissa laga)
lagafrumvarp

Forkönnun á hagkvæmni varaflugvallar

fyrirspurn

Persónuafsláttur látins maka

fyrirspurn

Olíuhöfn

fyrirspurn

Frjáls flugrekstur

þingsályktunartillaga

Bann við atvinnurekstri einstaklings vegna afbrota

lagafrumvarp

Launasjóður stórmeistara í skák

(heildarlög)
lagafrumvarp

Fjáraukalög 1990

lagafrumvarp

Njósnakerfi á vegum öryggisþjónustu Bandaríkjanna

umræður utan dagskrár

Tekjuskattur og eignarskattur

(eignarskattsútreikningur)
lagafrumvarp

Samningur menntamálaráðherra við Sturlu

umræður utan dagskrár

Byggingarsjóður ríkisins

umræður utan dagskrár

Utanríkismál

skýrsla

Könnun á aðstöðu einstaklinga með glúten-óþol

þingsályktunartillaga

Verðjöfnunarsjóður sjávarútvegsins

(heildarlög)
lagafrumvarp

Málefni aldraðra

(hlutdeild vistmanna í dvalarheimiliskostnaði)
lagafrumvarp

Tekjustofnar sveitarfélaga

(gjöld á fasteignir)
lagafrumvarp

Tekjuskattur og eignarskattur

(persónuafsláttur eftirlifandi maka)
lagafrumvarp

Fíkniefnaneysla unglinga

fyrirspurn

Jarðgöng á Vestfjörðum

þingsályktunartillaga

Tekjuskattur og eignarskattur

(húsnæðisbætur)
lagafrumvarp

Listskreytingasjóður ríkisins

(heildarlög)
lagafrumvarp

Óafgreidd þingmál

um fundarstjórn

Húsnæðisstofnun ríkisins

(félagslegar íbúðir)
lagafrumvarp

Ráðstafanir vegna kjarasamninga

(áburðarverð)
lagafrumvarp

Raforkuver

(stækkun Búrfellsvirkjunar)
lagafrumvarp

Frumvarp um yfirstjórn umhverfismála

um fundarstjórn

Almennar stjórnmálaumræður (eldhúsdagsumræður)

Tekjuskattur og eignarskattur

(persónuafsláttur og eignarskattur eftirlifandi maka)
lagafrumvarp

Stjórn fiskveiða

(heildarlög)
lagafrumvarp

Yfirstjórn umhverfismála

(breyting ýmissa laga)
lagafrumvarp

Stjórn fiskveiða

(heildarlög)
lagafrumvarp

Hagræðingarsjóður sjávarútvegsins

lagafrumvarp

Stjórn fiskveiða

(heildarlög)
lagafrumvarp

Sveitarstjórnarlög

(tryggingar Lánasjóðs sveitarfélaga)
lagafrumvarp