Axel Jónsson: ræður


Ræður

Fyrirframinnheimta opinberra gjalda

lagafrumvarp

Happdrættislán fyrir Vegasjóð vegna brúargerða á Skeiðarársandi

(er opni hringveg um landið)
lagafrumvarp

Bann gegn veiðum með botnvörpu og flotvörpu

(br. 21/1969, 62/1967)
lagafrumvarp

Lögsagnarumdæmi Hafnarfjarðarkaupstaðar

lagafrumvarp

Byggingarsjóður aldraðs fólks

(br. 49/1963og 23/1968)
lagafrumvarp