Axel Jónsson: ræður


Ræður

Umræður utan dagskrár

Meðferð einkamála í héraði

lagafrumvarp

Ljósmæðralög

lagafrumvarp

Vátryggingasamningar

lagafrumvarp

Hótel- og veitingaskóli Íslands

lagafrumvarp

Útvarpslög

lagafrumvarp

Háskóli Íslands

lagafrumvarp

Hitaveita Suðurnesja

lagafrumvarp

Launasjóður rithöfunda

lagafrumvarp

Hússtjórnarkennaraskóli Íslands

lagafrumvarp

Mörk lögsagnarumdæma Reykjavíkur og Kópavogs

lagafrumvarp

Hússtjórnarkennaraskóli Íslands

lagafrumvarp

Hússtjórnarskólar

lagafrumvarp

Sóknargjöld

lagafrumvarp

Fóstureyðingar

lagafrumvarp

Launajöfnunarbætur

lagafrumvarp

Mörk lögsagnarumdæma Reykjavíkur og Kópavogs

lagafrumvarp

Tónlistarskólar

lagafrumvarp

Gatnagerðargjöld

lagafrumvarp

Leiklistarskóli Íslands

lagafrumvarp

Atvinnuleysistryggingar

lagafrumvarp

Þjóðminjalög

lagafrumvarp

Kvikmyndasjóður

lagafrumvarp

Atvinnuleysistryggingar

lagafrumvarp