Axel Jónsson: ræður


Ræður

Tekjustofnar sveitarfélaga

lagafrumvarp

Húsnæðismál

fyrirspurn

Virkjunarrannsóknir á Fljótsdalsheiði

fyrirspurn

Hæli fyrir drykkjusjúka á Vífilsstöðum

fyrirspurn

Þátttaka ríkissjóðs í greiðslum til löggæslumanna

fyrirspurn

Kvikmyndasjóður

fyrirspurn

Húsnæðismál

fyrirspurn

Virkjunarrannsóknir á Fljótsdalsheiði

fyrirspurn

Hæli fyrir drykkjusjúka á Vífilsstöðum

fyrirspurn

Þátttaka ríkissjóðs í greiðslum til löggæslumanna

fyrirspurn

Kvikmyndasjóður

fyrirspurn

Kaupstaðarréttindi til handa Njarðvíkurhreppi

lagafrumvarp

Kaupstaðarréttindi til handa Garðahreppi

lagafrumvarp

Almannatryggingar

lagafrumvarp

Vísitala byggingarkostnaðar

lagafrumvarp

Verkefni sveitarfélaga

lagafrumvarp

Söluskattur

lagafrumvarp

Fjárlög 1976

lagafrumvarp

Atvinnuleysistryggingar

fyrirspurn

Sálfræðingar

lagafrumvarp

Fjölbýlishús

lagafrumvarp

Þjóðleikhús

lagafrumvarp

Álbræðsla við Straumsvík

lagafrumvarp

Skipan sóknarnefnda og héraðsnefnda

lagafrumvarp

Kjarasamningar Bandalags starfsmanna ríkis og bæja

lagafrumvarp

Sveitarstjórnarlög

lagafrumvarp

Námslán og námsstyrkir

lagafrumvarp

Gatnagerðargjald á Akureyri

lagafrumvarp

Álbræðsla við Straumsvík

lagafrumvarp

Háskóli Íslands

lagafrumvarp

Almenningsbókasöfn

lagafrumvarp

Viðskiptamenntun á framhaldsskólastigi

lagafrumvarp

Framleiðsluráð landbúnaðarins

lagafrumvarp

Íslensk stafsetning

lagafrumvarp

Umferðarlög

lagafrumvarp

Íslensk stafsetning

lagafrumvarp