Ingi Björn Albertsson: ræður


Ræður

Hvalveiðibann

lagafrumvarp

Stefnuræða forsætisráðherra

Framhald fundar í Sþ.

um fundarstjórn

Fyrirspurn um innflutning á hundum

um fundarstjórn

Ummæli viðskiptaráðherra um gróðurvernd

umræður utan dagskrár

Umferðarlög

(forgangur hringvegarins)
lagafrumvarp

Skattur á verslunar- og skrifstofuhúsnæði

lagafrumvarp

Vörugjald

(gjaldflokkar og gjaldstofn)
lagafrumvarp

Búminjasafn á Hvanneyri

þingsályktunartillaga

Fjárlög 1989

lagafrumvarp

Vinnubrögð í fjárhags- og viðskiptanefnd og

um fundarstjórn

Vörugjald

(gjaldflokkar og gjaldstofn)
lagafrumvarp

Tekjuskattur og eignarskattur

(skatthlutföll, persónuafsláttur o.fl.)
lagafrumvarp

Heimild til að hækka útsöluverð áfengis og tóbaks

lagafrumvarp

Stofnlánadeild landbúnaðarins

(fiskeldislán)
lagafrumvarp

Kynferðisleg misnotkun á börnum

þingsályktunartillaga

Útvarpslög

lagafrumvarp

Innflutningur á vörum á fölsuðum upprunaskírteinum

þingsályktunartillaga

Iðgjöld vegna bifreiðatrygginga

þingsályktunartillaga

Innflutningur á vörum á fölsuðum upprunaskírteinum

þingsályktunartillaga

Björgunarþyrla

fyrirspurn

Fyrirspurn um varaflugvöll

um fundarstjórn

Fræðsluherferð um áfengismál meðal skólafólks

fyrirspurn

Fræðsluátak um áfengismál

fyrirspurn

Fræðsla og forvarnir í áfengismálum

fyrirspurn

Sala notaðra bifreiða

lagafrumvarp

Neyðarsími

fyrirspurn

Sjónvarpssendingar um gervihnetti

þingsályktunartillaga

Útsendingar veðurfregna

þingsályktunartillaga

Lánsfjárlög 1989

lagafrumvarp

Yfirlýsing um stofnun nýs þingflokks

umræður utan dagskrár

Heimild til að ganga til samninga um kaup á Hótel Borg

þingsályktunartillaga

Innflutningur á vörum á fölsuðum upprunaskírteinum

þingsályktunartillaga

Almennar stjórnmálaumræður

Búminjasafn á Hvanneyri

þingsályktunartillaga

Mengun hafanna í kringum Ísland

umræður utan dagskrár

Þjóðarbókhlaða og endurbætur menningarbygginga

lagafrumvarp

Húsnæðisstofnun ríkisins

(húsbréfaviðskipti)
lagafrumvarp

Söluskattur

(vélar til garðyrkju)
lagafrumvarp

Verkaskipting ríkis og sveitarfélaga

(breyting ýmissa laga)
lagafrumvarp

Þingfararkaup alþingismanna

(biðlaun)
lagafrumvarp

Skógrækt á eyðijörðum í ríkiseign

þingsályktunartillaga

Kosningar, nefndarstörf o.fl.

um fundarstjórn