Ingi Tryggvason: ræður


Ræður

Tekjuskattur og eignarskattur

lagafrumvarp

Meðferð einkamála í héraði

lagafrumvarp

Veiðar með botnvörpu, flotvörpu og dragnót í fiskveiðilandhelginni

lagafrumvarp

Atvinnuleysistryggingar

fyrirspurn

Jöfnun símgjalda

fyrirspurn

Atvinnumál aldraðra

fyrirspurn

Flokkun og mat á gærum

lagafrumvarp

Vinnsla mjólkur í verkföllum

lagafrumvarp

Niðurgreiðslur á landbúnaðarafurðum

þingsályktunartillaga

Snjómokstur á vegum

fyrirspurn

Innlend orka til upphitunar húsa

þingsályktunartillaga

Almenn hegningarlög

lagafrumvarp

Meðferð opinberra mála

lagafrumvarp

Ráðstafanir til að koma í veg fyrir atvinnuleysi og búseturöskun í Norður-Þingeyjarsýslu

þingsályktunartillaga

Kafarastörf

lagafrumvarp

Almenn hegningarlög

lagafrumvarp

Hámarkslaun

þingsályktunartillaga

Lögsagnarumdæmi í Austur-Skaftafellssýslu

lagafrumvarp

Sala þriggja landareigna í Suður-Þingeyjarsýslu

lagafrumvarp

Varamenn taka sæti

varamenn taka þingsæti

Framleiðsluráð landbúnaðarins

lagafrumvarp

Orkubú Vestfjarða

lagafrumvarp

Afréttamálefni

lagafrumvarp

Umferðarlög

lagafrumvarp

Veiting ríkisborgararéttar

lagafrumvarp

Gatnagerðargjald á Akureyri

lagafrumvarp

Meðferð einkamála í héraði

lagafrumvarp

Norræn vitnaskylda

lagafrumvarp

Happdrætti Háskóla Íslands

lagafrumvarp

Skotvopn

lagafrumvarp

Opinberar fjársafnanir

lagafrumvarp

Meðferð einkamála í héraði

lagafrumvarp

Skotvopn

lagafrumvarp

Framleiðsluráð landbúnaðarins

lagafrumvarp

Umferðarlög

lagafrumvarp

Jafnrétti kvenna og karla

lagafrumvarp

Bráðabirgðavegáætlun 1976

þingsályktunartillaga