Ingibjörg Sólrún Gísladóttir: ræður


Ræður

Kosning varaforseta skv. 3. mgr. 3. gr. þingskapa, sbr. 5. mgr. 68. gr.

kosningar

Stefnuræða forsætisráðherra og umræða um hana

Málefni St. Jósefsspítala í Hafnarfirði

umræður utan dagskrár

Evrópska efnahagssvæðið (EES)

umræður utan dagskrár

Notkun kjarnakljúfa á höfum úti

fyrirspurn

Umferð kjarnorkuknúinna herskipa um íslenska lögsögu

fyrirspurn

Heilbrigðisþjónusta

(mæðravernd)
lagafrumvarp

Framtíðarsýn forsætisráðherra

fyrirspurnir til ráðherra skv. 7. mgr. 49. gr. þingskapa

Skýrsla utanrrh. um niðurstöður samninga um Evrópskt efnahagssvæði

skýrsla ráðherra

Stefna ríkisstjórnarinnar varðandi ríkisjarðir

fyrirspurn

Fjárveiting til atvinnumála kvenna á landsbyggðinni

fyrirspurn

Lánasjóður íslenskra námsmanna

umræður utan dagskrár

Skýrsla utanrrh. um niðurstöður samninga um Evrópskt efnahagssvæði

skýrsla ráðherra

Stefna ríkisstjórnarinnar í kjaramálum

umræður utan dagskrár

Frestur á framkvæmdum við álver á Keilisnesi

umræður utan dagskrár

Almenn hegningarlög

(kynferðisbrot)
lagafrumvarp

Ákvæði þingskapa um óundirbúnar fyrirspurnir

um fundarstjórn

Lífeyrisréttindi hjóna

lagafrumvarp

Kaup á björgunarþyrlu

umræður utan dagskrár

Breytt viðhorf í samningum um Evrópska efnahagssvæðið

umræður utan dagskrár

Iðjuþjálfun misþroska barna

fyrirspurnir til ráðherra skv. 7. mgr. 49. gr. þingskapa

Umboðsmaður barna

lagafrumvarp

Fullvinnsla botnfiskafla um borð í veiðiskipum

lagafrumvarp

Verndun Stýrimannaskólans

fyrirspurn

Fæðingarorlof

(afgreiðsla frumvarps o.fl.)
fyrirspurn

Sjómælingaskipið Baldur

fyrirspurn

Ráðstafanir í ríkisfjármálum 1992

(breyting ýmissa laga)
lagafrumvarp

Samningur um hefðbundinn herafla í Evrópu

þingsályktunartillaga

Tekjuskattur og eignarskattur

(fjárhæðir, rekstrartap, sjómannaafsláttur, barnabætur, ríkisskattanef)
lagafrumvarp

Úrskurður Evrópudómstólsins um EES-samninginn

umræður utan dagskrár

Heilbrigðisþjónusta

(heilsuverndarstarf í Reykjavík)
lagafrumvarp

Vatnsveitur sveitarfélaga

(heildarlög)
lagafrumvarp

Fjárlög 1992

lagafrumvarp

Vatnsveitur sveitarfélaga

(heildarlög)
lagafrumvarp

Tekjuskattur og eignarskattur

(fjárhæðir, rekstrartap, sjómannaafsláttur, barnabætur, ríkisskattanef)
lagafrumvarp

Fjárlög 1992

lagafrumvarp

Staða íslensks landbúnaðar með tilliti til þróunar viðræðna um nýjan GATT-samning o.fl.

umræður utan dagskrár

Ráðstafanir í ríkisfjármálum 1992

(breyting ýmissa laga)
lagafrumvarp

Landakotsspítali og stefna ríkisstj. í málefnum sjúkrahúsanna á höfuðborgarsvæðinu

umræður utan dagskrár

Ferð forsætisráðherra til Ísraels

umræður utan dagskrár

Ferða- og dagpeningar opinberra starfsmanna

fyrirspurn

Samskipti ráðherra og sendimanna erlendra ríkja á Íslandi

fyrirspurn

Lánasjóður íslenskra námsmanna

(heildarlög)
lagafrumvarp

Viðbrögð ríkisstjórnarinnar við atvinnuleysi í landinu

umræður utan dagskrár

Málefni fatlaðra

(heildarlög)
lagafrumvarp

Ummæli menntamálaráðherra í fjölmiðlum um störf kennara

umræður utan dagskrár

Lánasjóður íslenskra námsmanna

(heildarlög)
lagafrumvarp

Heimsókn forsætisráðherra til Ísraels

umræður utan dagskrár

Skaðabótalög

lagafrumvarp

Atvinnumál á Suðurnesjum

þingsályktunartillaga

Auglýsingakostnaður í dagblöðum og sjónvarpi

fyrirspurn

Fjárhagsaðstoð félagsmálastofnana

fyrirspurn

Afgreiðsla lagafrumvarpa í tengslum við EES-samninginn

um fundarstjórn

Beiting lögregluvalds í forræðismálum

fyrirspurn

Afgreiðsla lagafrumvarpa í tengslum við EES-samninginn

tilkynningar forseta

Lyfjatæknaskóli Íslands

lagafrumvarp

Staða kjarasamninga

umræður utan dagskrár

Safnahúsið við Hverfisgötu

fyrirspurnir til ráðherra skv. 7. mgr. 49. gr. þingskapa

Kaup á fiski sem veiddur er við Kanada

umræður utan dagskrár

Friðlýsing Íslands fyrir kjarnorku- og eiturefnavopnum

lagafrumvarp

Réttindi heimavinnandi fólks

fyrirspurn

Kjarasamningar

umræður utan dagskrár

Utanríkismál

skýrsla

Aðgerðir gegn börnum í Río de Janeiro

fyrirspurn

Röð mála á dagskrá

um fundarstjórn

Vernd barna og ungmenna

(heildarlög)
lagafrumvarp

Staða samkynhneigðs fólks

þingsályktunartillaga

Myndbirtingar af börnum í dagblöðum

fyrirspurn

Sóttvarnalög

(heildarlög)
lagafrumvarp

Almannatryggingar

(barnalífeyrir)
lagafrumvarp

Starfsmenntun í atvinnulífinu

lagafrumvarp

Fæðingarheimili Reykjavíkur

umræður utan dagskrár

Ráðning þjóðminjavarðar

umræður utan dagskrár

Samningur um Evrópskt efnahagssvæði og þingleg meðferð hans

umræður utan dagskrár

Málefni menntamálaráðs

umræður utan dagskrár

Samningur um réttindi barna

þingsályktunartillaga

Nefnd til að endurskoða útvarpslögin

fyrirspurnir til ráðherra skv. 7. mgr. 49. gr. þingskapa

Lánasjóður íslenskra námsmanna

(heildarlög)
lagafrumvarp

Sumarlokun á legudeild barna

fyrirspurn

Lánasjóður íslenskra námsmanna

(heildarlög)
lagafrumvarp

Kynning á íslenskri menningu

lagafrumvarp

Röð mála á þingfundi

um fundarstjórn

Almenn hegningarlög

(kynferðisbrot)
lagafrumvarp

Afgreiðsla stjórnarfrumvarpa fyrir þinglok

um fundarstjórn

Framhald umræðna um skýrslu Byggðastofnunar, ummæli forsætisráðherra um þingstörf o.fl.

um fundarstjórn

Lánasjóður íslenskra námsmanna

(heildarlög)
lagafrumvarp

Bókmenntaverðlaun Halldórs Laxness

fyrirspurn

Lánasjóður íslenskra námsmanna

(heildarlög)
lagafrumvarp

Málefni fatlaðra

(heildarlög)
lagafrumvarp

Umræða um skýrslu umhverfisnefndar um álver á Keilisnesi o.fl.

um fundarstjórn

Málefni fatlaðra

(heildarlög)
lagafrumvarp

Vernd barna og ungmenna

(heildarlög)
lagafrumvarp

Fríverslunarsamningur EFTA við Tyrkland

þingsályktunartillaga

Framkvæmdaáætlun til að ná fram jafnrétti kynjanna

um fundarstjórn

Fríverslunarsamningur EFTA við Tyrkland

þingsályktunartillaga

Málefni og hagur aldraðra

beiðni um skýrslu

Kosning í menntamálaráð

um fundarstjórn

Yfirlit yfir ræðutíma og fjölda

Ræðutegund Fjöldi Mínútur
Ræða 90 905,97
Flutningsræða 15 86,77
Andsvar 31 49,12
Um fundarstjórn 16 30,07
Grein fyrir atkvæði 11 15,5
Um atkvæðagreiðslu 3 4
Málsh. um fundarstjórn 3 4
Ber af sér sakir 1 2
Samtals 170 1097,43
18,3 klst.