Ingibjörg Sólrún Gísladóttir: ræður


Ræður

Rekstur dagvistarheimila sjúkrahúsanna

umræður utan dagskrár

Þingsköp Alþingis

(ræðutími, nefndastörf)
lagafrumvarp

Málefni Seðlabankans

umræður utan dagskrár

Leyfi setts framkvæmdastjóra ríkissjónvarpsins

fyrirspurnir til ráðherra skv. 7. mgr. 49. gr. þingskapa

Lagaákvæði á sviði heilbrigðis- og tryggingamála vegna EES

lagafrumvarp

Staða brotaþola í kynferðisbrotamálum

fyrirspurn

Réttaráhrif tæknifrjóvgunar

fyrirspurn

Réttur feðra til launa í fæðingarorlofi

fyrirspurn

Kostir þess að gera landið að einu kjördæmi

þingsályktunartillaga

Endurmat iðn- og verkmenntunar

þingsályktunartillaga

Skýrsla Ríkisendurskoðunar um fjármálaleg samskipti Hrafns Gunnlaugssonar við ýmsa opinbera aðila

umræður utan dagskrár

Þingfararkaup alþingismanna

(fæðingarorlof, biðlaun)
lagafrumvarp

Styrkir til tannviðgerða

fyrirspurn

Ferðakostnaður vegna tannréttinga

fyrirspurn

Hæstiréttur Íslands

(skipun dómara o.fl.)
lagafrumvarp

Rekstur leikskóla á vegum sjúkrahúsa

umræður utan dagskrár

Tekjustofnar sveitarfélaga

(afnám aðstöðugjalds, útsvar, fasteignaskattur o.fl.)
lagafrumvarp

Lánskjör og ávöxtun sparifjár

lagafrumvarp

Aðstæður fatlaðra í skólum

fyrirspurn

Viðhorf ríkisstjórnarinnar til veiða Íslendinga í Smugunni og við Svalbarða

umræður utan dagskrár

Fjárlög 1994

lagafrumvarp

Meðferð EES-mála á Alþingi og framtíð þingmannanefndar EFTA

athugasemdir um störf þingsins

Fjárlög 1994

lagafrumvarp

Skuldastaða heimilanna

umræður utan dagskrár

Ráðstafanir í ríkisfjármálum 1994

(breyting ýmissa laga)
lagafrumvarp

Svör við fyrirspurnum

athugasemdir um störf þingsins

Hollustuhættir og heilbrigðiseftirlit

(yfirstjórn)
lagafrumvarp

Tekjustofnar sveitarfélaga

(afnám aðstöðugjalds, útsvar, fasteignaskattur o.fl.)
lagafrumvarp

Ráðstafanir í ríkisfjármálum 1994

(breyting ýmissa laga)
lagafrumvarp

Skattamál

(breyting ýmissa laga)
lagafrumvarp

Fjárlög 1994

lagafrumvarp

Atvinnuleysið og aðgerðir ríkisstjórnarinnar gegn því

umræður utan dagskrár

Lyfjalög

(heildarlög)
lagafrumvarp

Afskipti ráðherra af málefnum Ríkisútvarpsins, sjónvarps

umræður utan dagskrár

Staðsetning hæstaréttarhúss

þingsályktunartillaga

Málefni aldraðra

(íbúðir fyrir aldraða)
lagafrumvarp

Störf útvarpslaganefndar

fyrirspurnir til ráðherra skv. 7. mgr. 49. gr. þingskapa

Fríverslunarsamtök Evrópu 1993

skýrsla

Kostnaður atvinnulausra vegna heilbrigðisþjónustu

fyrirspurnir til ráðherra skv. 7. mgr. 49. gr. þingskapa

Skipun nefndar til að kanna útlánatöp

lagafrumvarp

Sveitarstjórnarlög

(kjörskrár, framboðsfrestur)
lagafrumvarp

Framleiðsla og sala á búvörum

(innflutningur búvara, tollskrárviðauki)
lagafrumvarp

Stækkun atvinnu- og þjónustusvæða á Vestfjörðum

lagafrumvarp

Húsnæðisstofnun ríkisins

(skyldusparnaður, lán til lögbýla og varsla sjóða)
lagafrumvarp

Réttindi og skyldur starfsmanna ríkisins

(fjarvistir vegna barnsburðar)
lagafrumvarp

Brunatryggingar

(heildarlög)
lagafrumvarp

Lyfjalög

(heildarlög)
lagafrumvarp

Húsaleigubætur

lagafrumvarp

Lyfjalög

(heildarlög)
lagafrumvarp

Húsaleigubætur

lagafrumvarp

Verkfall meinatækna

umræður utan dagskrár

Skuldastaða heimilanna

beiðni um skýrslu

Rannsókn á afleiðingum atvinnuleysis

skýrsla

Yfirlit yfir ræðutíma og fjölda

Ræðutegund Fjöldi Mínútur
Ræða 44 319,38
Flutningsræða 10 75,08
Andsvar 24 34,73
Grein fyrir atkvæði 8 8,05
Málsh. um fundarstjórn 2 4,18
Um fundarstjórn 3 3,72
Samtals 91 445,14
7,4 klst.