Ingibjörg Sólrún Gísladóttir: ræður


Ræður

Stefnuræða forsætisráðherra og umræða um hana

Þróun efnahagsmála

umræður utan dagskrár

Lækkun matarskatts

fyrirspurnir til ráðherra skv. 7. mgr. 49. gr. þingskapa

Afkomutrygging aldraðra og öryrkja

þingsályktunartillaga

Skipun ráðuneytisstjóra og annarra embættismanna Stjórnarráðsins

þingsályktunartillaga

Niðurstaða fjölmiðlanefndar

athugasemdir um störf þingsins

Staða útflutningsgreina

umræður utan dagskrár

Þróun matvælaverðs

umræður utan dagskrár

Rannsókn á þróun valds og lýðræðis

þingsályktunartillaga

Öryggi og varnir Íslands

þingsályktunartillaga

Seðlabanki Íslands

(bankastjórar, peningastefnunefnd)
lagafrumvarp

Jöfn staða og jafn réttur kvenna og karla

(upplýsingaskylda, málshöfðunarheimild)
lagafrumvarp

Ummæli forsætisráðherra um öryggis- og varnarmál

athugasemdir um störf þingsins

Framlagning stjórnarfrumvarpa

athugasemdir um störf þingsins

Utanríkismál, munnleg skýrsla utanríkisráðherra

skýrsla ráðherra

Skýrsla um stöðu öryrkja

fyrirspurnir til ráðherra skv. 7. mgr. 49. gr. þingskapa

Fjárlög 2006

lagafrumvarp

Örorka og velferð

umræður utan dagskrár

Starfsmannaleigur

lagafrumvarp

Norðlingaölduveita

athugasemdir um störf þingsins

Kjaradómur og kjaranefnd

(ógilding úrskurðar)
lagafrumvarp

Ríkisútvarpið hf.

(heildarlög)
lagafrumvarp

Uppbygging álvera í framtíðinni

fyrirspurnir til ráðherra skv. 7. mgr. 49. gr. þingskapa

Hlutafélög

(opinber hlutafélög)
lagafrumvarp

Hlutafélög

(stjórnhættir, starfskjör stjórnenda)
lagafrumvarp

Hlutafélög

(opinber hlutafélög)
lagafrumvarp

Erlendar fjárfestingar í sjávarútvegi

athugasemdir um störf þingsins

Stefnumótandi byggðaáætlun 2006--2009

þingsályktunartillaga

Stóriðjustefna ríkisstjórnarinnar

umræður utan dagskrár

Framhald umræðu um frumvarp til vatnalaga

athugasemdir um störf þingsins

Fundur iðnaðarnefndar um vatnalögin

um fundarstjórn

Vatnalög

(heildarlög)
lagafrumvarp

Munnleg skýrsla utanríkisráðherra um varnarviðræður Íslands og Bandaríkjanna

skýrsla ráðherra

Staða efnahagsmála

umræður utan dagskrár

Utanríkismál, munnleg skýrsla utanríkisráðherra

skýrsla ráðherra

Staðan í hjúkrunarmálum

athugasemdir um störf þingsins

Þátttaka ráðherra í umræðu

um fundarstjórn

Viðræður í varnarmálum

athugasemdir um störf þingsins

Kjararáð

(heildarlög)
lagafrumvarp

Grunnnet Símans

fyrirspurnir til ráðherra skv. 7. mgr. 49. gr. þingskapa

Útskriftarvandi LSH

athugasemdir um störf þingsins

Tekjuskattur

(gengishagnaður)
lagafrumvarp

Olíugjald og kílómetragjald o.fl.

(framlenging á lækkun olíugjalds)
lagafrumvarp

Stofnun hlutafélags um Áfengis- og tóbaksverslun ríkisins

lagafrumvarp

Svar við fyrirspurn

athugasemdir um störf þingsins

Ólaunuð leyfi starfsmanna ríkisins

fyrirspurn

Viðbrögð í kjölfar upplýsinga um símhleranir

athugasemdir um störf þingsins

Viðbrögð í kjölfar upplýsinga um símhleranir

um fundarstjórn

Aukatekjur ríkissjóðs

(nýjar gjaldtökuheimildir)
lagafrumvarp

Réttarstaða samkynhneigðra

(breyting ýmissa laga)
lagafrumvarp

Hlutafélög

(opinber hlutafélög)
lagafrumvarp

Almennar stjórnmálaumræður

Hlutafélög

(opinber hlutafélög)
lagafrumvarp

Yfirlit yfir ræðutíma og fjölda

Ræðutegund Fjöldi Mínútur
Ræða 52 344,18
Andsvar 56 88,83
Flutningsræða 17 86,85
Um atkvæðagreiðslu 3 5,92
Grein fyrir atkvæði 3 2,65
Samtals 131 528,43
8,8 klst.