Ingibjörg Sólrún Gísladóttir: ræður


Ræður

Stefnuræða forsætisráðherra og umræða um hana

Varnarmál, munnleg skýrsla forsætisráðherra

skýrsla ráðherra

Vaxandi ójöfnuður á Íslandi

umræður utan dagskrár

Kárahnjúkavirkjun og Hálslón, munnleg skýrsla iðnaðarráðherra

skýrsla ráðherra

Ný framtíðarskipan lífeyrismála

þingsályktunartillaga

Rannsóknir á meintum hlerunum -- áhrif Kárahnjúkavirkjunar á efnahagslífið

athugasemdir um störf þingsins

Nám í fótaaðgerðafræði

fyrirspurn

Hvalveiðar

athugasemdir um störf þingsins

Útvarpslög, prentréttur og samkeppnislög

(eignarhald á fjölmiðlum o.fl.)
lagafrumvarp

Almenn hegningarlög og skaðabótalög

(ærumeiðingar og hækkun miskabóta)
lagafrumvarp

Fjölgun útlendinga á Íslandi

umræður utan dagskrár

Utanríkismál, munnleg skýrsla utanríkisráðherra

skýrsla ráðherra

Ummæli formanns Framsóknarflokksins um stuðning við innrásina í Írak

athugasemdir um störf þingsins

Afbrigði

afbrigði um dagskrármál

Forsendur fyrir stuðningi við innrásina í Írak

fyrirspurnir til ráðherra skv. 7. mgr. 49. gr. þingskapa

Vörugjald og virðisaukaskattur

(lækkun matarskatts)
lagafrumvarp

Ummæli formanns Samfylkingarinnar á fundi í Keflavík -- förgun fugla í Húsdýragarðinum

athugasemdir um störf þingsins

Fjárlög 2007

lagafrumvarp

Ríkisútvarpið ohf.

(heildarlög)
lagafrumvarp

Hvalveiðar Íslendinga og markaðir í Bandaríkjunum

athugasemdir um störf þingsins

Símhleranir

umræður utan dagskrár

Fjármál stjórnmálasamtaka og frambjóðenda

(heildarlög)
lagafrumvarp

Sundabraut -- ástandið í Palestínu

athugasemdir um störf þingsins

Almannatryggingar og málefni aldraðra

(lífeyrisgreiðslur elli- og örorkulífeyrisþega o.fl.)
lagafrumvarp

Tekjuskattur og staðgreiðsla skatts á fjármagnstekjur

(lækkun tekjuskatts o.fl.)
lagafrumvarp

Vörugjald og virðisaukaskattur

(lækkun matarskatts)
lagafrumvarp

Afgreiðsla frumvarps um RÚV

um fundarstjórn

Ríkisútvarpið ohf.

(heildarlög)
lagafrumvarp

Efnahagsmál

umræður utan dagskrár

Stefna í loftslagsmálum

fyrirspurnir til ráðherra skv. 7. mgr. 49. gr. þingskapa

Úttekt á upptökuheimilum

athugasemdir um störf þingsins

Rammaáætlun um náttúruvernd

þingsályktunartillaga

Niðurstöður loftslagsnefndar Sameinuðu þjóðanna

umræður utan dagskrár

Samgönguáætlun fyrir árin 2007--2018

þingsályktunartillaga

Ráðstefna klámframleiðenda

fyrirspurnir til ráðherra skv. 7. mgr. 49. gr. þingskapa

Málefni byggðarlaga utan landshlutakjarna

umræður utan dagskrár

Kjaradeila grunnskólakennara

athugasemdir um störf þingsins

Aðild að Efnahags- og myntbandalagi Evrópu

fyrirspurn

Frumvarp til stjórnarskipunarlaga

athugasemdir um störf þingsins

Stjórnarskipunarlög

(þjóðareign á náttúruauðlindum)
lagafrumvarp

Almennar stjórnmálaumræður

Frumvarp til stjórnarskipunarlaga

athugasemdir um störf þingsins

Framleiðsla, verðlagning og sala á búvörum

(sauðfjársamningur)
lagafrumvarp

Yfirlit yfir ræðutíma og fjölda

Ræðutegund Fjöldi Mínútur
Ræða 40 238,52
Flutningsræða 9 54,15
Andsvar 22 38,53
Um atkvæðagreiðslu 4 8,67
Grein fyrir atkvæði 2 2,27
Samtals 77 342,14
5,7 klst.