Ingibjörg Pálmadóttir: ræður


Ræður

Rekstur dagvistarheimila sjúkrahúsanna

umræður utan dagskrár

Fjárframlög til Gunnarsholts

umræður utan dagskrár

Rjúpnastofninn

fyrirspurn

Fjárlög 1994

lagafrumvarp

Meðferðarheimilið að Staðarfelli í Dölum

fyrirspurn

Lendingar ferjuflugvéla á Rifi

þingsályktunartillaga

Vegur milli Þingvalla og Hvalfjarðar um Leggjabrjót

þingsályktunartillaga

Félagsleg aðstoð

lagafrumvarp

Matvæli

lagafrumvarp

Endurskoðun laga um mannanöfn

fyrirspurn

Tilflutningur sýslumannsembætta

fyrirspurn

Fjöleignarhús

(heildarlög)
lagafrumvarp

Vegalög

(heildarlög)
lagafrumvarp

Rannsókn á afleiðingum atvinnuleysis

fyrirspurn

Laun lækna á sjúkrahúsum

fyrirspurn

Friðunaraðgerðir á Breiðafirði

fyrirspurn

Rannsóknir á áhrifum einstakra veiðarfæra

fyrirspurn

Hafnalög

(heildarlög)
lagafrumvarp

Sameining sveitarfélaga

fyrirspurnir til ráðherra skv. 7. mgr. 49. gr. þingskapa

Rekstur leikskóla á vegum sjúkrahúsa

umræður utan dagskrár

Skattlagning aflaheimilda

umræður utan dagskrár

Einkavæðing embættis húsameistara ríkisins

fyrirspurn

Fjáraukalög 1993

lagafrumvarp

Fjárlög 1994

lagafrumvarp

Ráðstafanir í ríkisfjármálum 1994

(breyting ýmissa laga)
lagafrumvarp

Almannatryggingar

(heildarlög)
lagafrumvarp

Félagsleg aðstoð

lagafrumvarp

Tekjustofnar sveitarfélaga

(afnám aðstöðugjalds, útsvar, fasteignaskattur o.fl.)
lagafrumvarp

Lagaákvæði á sviði heilbrigðis- og tryggingamála vegna EES

lagafrumvarp

Almannatryggingar

(heildarlög)
lagafrumvarp

Félagsleg aðstoð

lagafrumvarp

Málefni aldraðra

(öldrunarmálaráð)
lagafrumvarp

Tekjustofnar sveitarfélaga

(afnám aðstöðugjalds, útsvar, fasteignaskattur o.fl.)
lagafrumvarp

Tilkynning um dagskrá

tilkynningar forseta

Jólakveðjur

Atvinnuleysið og aðgerðir ríkisstjórnarinnar gegn því

umræður utan dagskrár

Lyfjalög

(heildarlög)
lagafrumvarp

Heimildarmyndir

fyrirspurn

Stjórn fiskveiða

(lögbundin endurskoðun)
lagafrumvarp

Þorskveiðiheimildir

fyrirspurnir til ráðherra skv. 7. mgr. 49. gr. þingskapa

Brunavarnir og brunamál

(löggilding slökkviliðsmanna)
lagafrumvarp

Umboðsmaður barna

lagafrumvarp

Rekstur lóranstöðvarinnar að Gufuskálum

fyrirspurn

Varnir gegn útbreiðslu alnæmis

fyrirspurn

Áfengis- og vímuefnavarnir

fyrirspurn

Vernd Breiðafjarðar

lagafrumvarp

Notkun steinsteypu til slitlagsgerðar

þingsályktunartillaga

Sveitarstjórnarlög

(kjörskrár, framboðsfrestur)
lagafrumvarp

Endurskoðun laga um síldarútvegsnefnd

þingsályktunartillaga

Fjöleignarhús

(heildarlög)
lagafrumvarp

Heilbrigðisþjónusta

(trúnaðarmenn sjúklinga)
lagafrumvarp

Samgöngur í sameinuðum sveitarfélögum

fyrirspurn

Stækkun atvinnu- og þjónustusvæða á Vestfjörðum

lagafrumvarp

Bann dragnótaveiða í Faxaflóa

þingsályktunartillaga

Slysavarnaráð

lagafrumvarp

Málefni aldraðra

(öldrunarmálaráð)
lagafrumvarp

Reynslusveitarfélög

lagafrumvarp

Húsaleigubætur

lagafrumvarp

Lyfjaverslun ríkisins

lagafrumvarp

Brunatryggingar

(heildarlög)
lagafrumvarp

Eignarhaldsfélagið Brunabótafélag Íslands

lagafrumvarp

Lyfjaauglýsingar í fjölmiðlum

fyrirspurn

Verkfall meinatækna

umræður utan dagskrár

Breyting á reglugerð um Atvinnuleysistryggingasjóð

athugasemdir um störf þingsins

Lyfjalög

(heildarlög)
lagafrumvarp

Reynslusveitarfélög

lagafrumvarp

Húsaleigubætur

lagafrumvarp

Lyfjalög

(heildarlög)
lagafrumvarp

Störf efh.- og viðskn. og allshn., verkfall meinatækna

athugasemdir um störf þingsins

Lyfjalög

(heildarlög)
lagafrumvarp

Verkfall meinatækna

umræður utan dagskrár

Stækkun atvinnu- og þjónustusvæða á Vestfjörðum

lagafrumvarp

Vandi skipasmíðaiðnaðarins

umræður utan dagskrár

Skerðing á eingreiðslum til lífeyrisþega

umræður utan dagskrár

Yfirlit yfir ræðutíma og fjölda

Ræðutegund Fjöldi Mínútur
Ræða 65 313,12
Flutningsræða 17 129,15
Andsvar 45 55,52
Um fundarstjórn 5 5,02
Grein fyrir atkvæði 6 3,85
Samtals 138 506,66
8,4 klst.