Ingibjörg Pálmadóttir: ræður


Ræður

Stefnuræða forsætisráðherra og umræða um hana (útvarpsumr.)

Lyfjalög

(lyfsala dýralækna)
lagafrumvarp

Takmörkun á ráðstöfun síldar til bræðslu

lagafrumvarp

Staða garðyrkju- og kartöflubænda

umræður utan dagskrár

Greiðsla sveitarfélaga til Atvinnuleysistryggingasjóðs 1994

fyrirspurn

Störf landpósta

umræður utan dagskrár

Greiðsla fyrir vottorð til Tryggingastofnunar

fyrirspurnir til ráðherra skv. 7. mgr. 49. gr. þingskapa

Vinnudeila ríkisins og sjúkraliða

umræður utan dagskrár

Vernd barna og ungmenna

(barnaverndarstofa)
lagafrumvarp

Lyfjalög

(lyfsala dýralækna, eftirlit, hámarksverð o.fl.)
lagafrumvarp

Viðlagatrygging

(skíðalyftur o.fl.)
lagafrumvarp

Þróunarsjóður sjávarútvegsins

(innflutningur úreltra skipa)
lagafrumvarp

Fjárlög 1995

lagafrumvarp

Vátryggingastarfsemi

(vátryggingarskuld, ársuppgjör 1995)
lagafrumvarp

Brunatryggingar

(umsýslugjald o.fl.)
lagafrumvarp

Verkfall sjúkraliða

umræður utan dagskrár

Fjárlög 1995

lagafrumvarp

Ráðstafanir í ríkisfjármálum 1995

(breyting ýmissa laga)
lagafrumvarp

Málefni fatlaðra

skýrsla

Vegáætlun 1995--1998

þingsályktunartillaga

Dragnótaveiðar

fyrirspurn

Launamyndun og kynbundinn launamismunur

umræður utan dagskrár

Tilvísanakerfið

umræður utan dagskrár

Raforkukostnaður garðyrkjunnar

umræður utan dagskrár

Framhald þingfundar

um fundarstjórn

Glasafrjóvgunardeild Landspítalans

þingsályktunartillaga

Lyfjalög

(refsiákvæði o.fl.)
lagafrumvarp

Viðlagatrygging Íslands

(álag á iðgjöld)
lagafrumvarp

Afgreiðsla sjúkraliðafrv. úr nefnd

um fundarstjórn

Afgreiðsla frv. um tóbaksvarnir

athugasemdir um störf þingsins

Yfirlit yfir ræðutíma og fjölda

Ræðutegund Fjöldi Mínútur
Ræða 25 120,23
Flutningsræða 7 27,25
Andsvar 12 16,7
Um fundarstjórn 5 7,52
Samtals 49 171,7
2,9 klst.