Ingibjörg Pálmadóttir: ræður


Ræður

Stefnuræða forsætisráðherra og umræða um hana (útvarpsumr.)

Lyfjalög

(gildistaka ákvæða um stofnun lyfjabúða o.fl.)
lagafrumvarp

Staða geðverndarmála

umræður utan dagskrár

Fæðingarheimili Reykjavíkur og þjónusta við sængurkonur

fyrirspurn

Réttarstaða barna með langvinna sjúkdóma

fyrirspurn

Fjárlög 1996

lagafrumvarp

Hækkun tryggingabóta

fyrirspurn

Bílalán til öryrkja

fyrirspurn

Samningar ríkisvaldsins um stofnframkvæmdir og viðhald heilbrigðisstofnana

þingsályktunartillaga

Sóttvarnalög

(heildarlög)
lagafrumvarp

Málefni glasafrjóvgunardeildar

fyrirspurn

Innritunargjöld á sjúkrahús

umræður utan dagskrár

Ráðstafanir í ríkisfjármálum

(breyting ýmissa laga)
lagafrumvarp

Fíkniefna- og ofbeldisvandinn

umræður utan dagskrár

Bifreiðakaupalán til öryrkja

athugasemdir um störf þingsins

Tekjuskattur og eignarskattur

(fjárhæðir, sérstakur tekjuskattur, frádráttur lífeyrisþega o.fl.)
lagafrumvarp

Ráðstafanir í ríkisfjármálum

(breyting ýmissa laga)
lagafrumvarp

Fjáraukalög 1995

lagafrumvarp

Fjárlög 1996

lagafrumvarp

Reglugerð um greiðslu fyrir heilbrigðisþjónustu

athugasemdir um störf þingsins

Staða heilsugæslunnar

umræður utan dagskrár

Ástand heilbrigðismála

umræður utan dagskrár

Tóbaksvarnir

(aldursmörk, munntóbak, reyklaus svæði o.fl.)
lagafrumvarp

Lækkun lífeyrisbóta 1. mars

umræður utan dagskrár

Ómskoðanir

fyrirspurn

Læknavaktin á höfuðborgarsvæðinu

umræður utan dagskrár

Rekstur meðferðarheimilisins við Kleifarveg

umræður utan dagskrár

Réttindi sjúklinga

lagafrumvarp

Fæðingarorlof

fyrirspurnir til ráðherra skv. 7. mgr. 49. gr. þingskapa

Lyfið interferon beta við MS-sjúkdómi

fyrirspurnir til ráðherra skv. 7. mgr. 49. gr. þingskapa

Bætur frá Tryggingastofnun

fyrirspurnir til ráðherra skv. 7. mgr. 49. gr. þingskapa

Greiðsla kostnaðar við lækningaferðir psoriasissjúklinga

fyrirspurn

Niðurskurður á fé til heilsugæslu og forvarnastarfs

fyrirspurn

Þróunarverkefni í heilsugæsluforvörnum

fyrirspurn

Húsnæðismál Tryggingastofnunar ríkisins

fyrirspurn

Réttindi langtímaveikra barna

fyrirspurnir til ráðherra skv. 7. mgr. 49. gr. þingskapa

Útbreiðsla fíkniefna og þróun ofbeldis

beiðni um skýrslu

Réttarstaða fólks við gildistöku EES-samningsins

fyrirspurn

Meðferð brunasjúklinga

fyrirspurn

Almannatryggingar

(eingreiðsla skaðabóta)
lagafrumvarp

Rekstur sjúkrahúsanna í Keflavík og Hafnarfirði

fyrirspurnir til ráðherra skv. 7. mgr. 49. gr. þingskapa

Samningar við heilsugæslulækna og sumarlokanir Ríkisspítala

fyrirspurnir til ráðherra skv. 7. mgr. 49. gr. þingskapa

Fjárhagsstaða sjúkrahúsanna og sumarlokanir

umræður utan dagskrár

Frumvarp um heilbrigðisþjónustu og tilhögun þingfundar

um fundarstjórn

Tekjuskattur og eignarskattur

(fjármagnstekjur)
lagafrumvarp

Heilbrigðisþjónusta

(svæðisráð sjúkrahúsa)
lagafrumvarp

Umræður um dagskrármál

um fundarstjórn

Yfirlit yfir ræðutíma og fjölda

Ræðutegund Fjöldi Mínútur
Ræða 53 223,75
Andsvar 54 73,57
Svar 19 47,5
Flutningsræða 5 43,45
Samtals 131 388,27
6,5 klst.