Ingibjörg Pálmadóttir: ræður


Ræður

Staðan í heilbrigðisþjónustunni

athugasemdir um störf þingsins

Félagsleg aðstoð

(umönnunargreiðslur)
lagafrumvarp

Fjárlög 1998

lagafrumvarp

Stefnan í heilbrigðismálum

umræður utan dagskrár

Réttur tannsmiða og sjóntækjafræðinga

fyrirspurn

Staða aldraðra og öryrkja

fyrirspurnir til ráðherra skv. 7. mgr. 49. gr. þingskapa

Framkvæmd EES-reglugerðar um félagslegt öryggi

fyrirspurn

Kjör lífeyrisþega

fyrirspurnir til ráðherra skv. 7. mgr. 49. gr. þingskapa

Hjúkrunarrými fyrir aldraða í Reykjavík

fyrirspurnir til ráðherra skv. 7. mgr. 49. gr. þingskapa

Íslensk erfðagreining og Gagnalind hf.

fyrirspurnir til ráðherra skv. 7. mgr. 49. gr. þingskapa

Heilbrigðisþjónusta

(skipunartími stjórnarformanna heilsugæslustöðva og sjúkrahúsa)
lagafrumvarp

Framkvæmd laga um réttindi sjúklinga

fyrirspurnir til ráðherra skv. 7. mgr. 49. gr. þingskapa

Greiðslur langlegusjúklinga til sjúkrastofnana

fyrirspurn

Uppsagnir sérfræðilækna

fyrirspurn

Ummæli ráðherra

um fundarstjórn

Fjáraukalög 1997

(innan fjárhagsárs)
lagafrumvarp

Fjárlög 1998

lagafrumvarp

Fæðingarorlof

(feður)
lagafrumvarp

Dánarbætur

fyrirspurn

Afleiðingar af uppsögnum ungra lækna

umræður utan dagskrár

Frumvörp um almannatryggingar

um fundarstjórn

Endurgreiðsla sérfræðikostnaðar

fyrirspurnir til ráðherra skv. 7. mgr. 49. gr. þingskapa

Kjaradeila sérfræðinga sem starfa utan sjúkrahúsa

fyrirspurnir til ráðherra skv. 7. mgr. 49. gr. þingskapa

Almannatryggingar

(lögheimilisskilyrði, slysatrygging sjómanna o.fl.)
lagafrumvarp

Þjónustugjöld í heilsugæslu

(breyting ýmissa laga)
lagafrumvarp

Vasapeningagreiðslur til lífeyrisþega

fyrirspurn

Ummæli ráðherra í fyrirspurnatíma

um fundarstjórn

Fjöldatakmarkanir við Háskóla Íslands

fyrirspurn

Fjármagn vegna mælinga á geislavirkum efnum í sjó

fyrirspurn

Framhald umræðu um fæðingarorlof

um fundarstjórn

Málefni Heyrnar- og talmeinastöðvar Íslands

fyrirspurn

Fæðingarorlof

(breyting ýmissa laga)
lagafrumvarp

Biðlistar áfengis- og eiturlyfjasjúklinga

fyrirspurnir til ráðherra skv. 7. mgr. 49. gr. þingskapa

Almannatryggingar

(endurgreiðsla sérfræðikostnaðar)
lagafrumvarp

Öldrunardeildin Ljósheimar á Selfossi

fyrirspurn

Skipulagsbreytingar í heilbrigðisþjónustu

fyrirspurn

Greiðslur í fæðingarorlofi

fyrirspurn

Bifreiðakaupastyrkir fyrir hreyfihamlaða

fyrirspurn

Dánarvottorð o.fl.

(heildarlög)
lagafrumvarp

Áfengis- og vímuvarnaráð

lagafrumvarp

Þjónusta geðlækna í fangelsum

fyrirspurn

Fyrirkomulag meðferðar ósakhæfra geðsjúklinga

fyrirspurn

Heilsugæslumál á Eskifirði og Reyðarfirði

fyrirspurn

Tilkostnaður við tannréttingar

fyrirspurn

Aðgangur að Grensáslaug

fyrirspurn

Læknalög

(óvæntur skaði og mistök)
lagafrumvarp

Gagnagrunnar á heilbrigðissviði

lagafrumvarp

Lyfjalög

(Lyfjamálastofnun o.fl.)
lagafrumvarp

Fjárhagsvandi Fjórðungssjúkrahússins á Akureyri

umræður utan dagskrár

Geðheilbrigðismál barna og unglinga

fyrirspurn

Innheimta komugjalda heilsugæslustöðva

fyrirspurn

Svör ráðherra við fyrirspurn

um fundarstjórn

Tannlæknaþjónusta

fyrirspurn

Tóbaksvarnir

fyrirspurn

Uppsagnir hjúkrunarfræðinga

fyrirspurnir til ráðherra skv. 7. mgr. 49. gr. þingskapa

Almannatryggingar

(lögheimilisskilyrði, slysatrygging sjómanna o.fl.)
lagafrumvarp

Heilbrigðismál

umræður utan dagskrár

Almannatryggingar

(lögheimilisskilyrði, slysatrygging sjómanna o.fl.)
lagafrumvarp

Áfengis- og vímuvarnaráð

lagafrumvarp

Yfirlit yfir ræðutíma og fjölda

Ræðutegund Fjöldi Mínútur
Ræða 53 117,63
Flutningsræða 12 116,3
Svar 43 115,2
Andsvar 70 87,8
Um fundarstjórn 5 4,85
Grein fyrir atkvæði 4 2,63
Ber af sér sakir 2 1,3
Samtals 189 445,71
7,4 klst.