Ingibjörg Pálmadóttir: ræður


Ræður

Kjör aldraðra og öryrkja

umræður utan dagskrár

Einkarekstur í heilbrigðisþjónustu

fyrirspurnir til ráðherra skv. 7. mgr. 49. gr. þingskapa

Almannatryggingar

(tekjutenging bóta)
lagafrumvarp

Átak gegn fíkniefnaneyslu

fyrirspurn

Áhættuhegðun karla

fyrirspurn

Skert þjónusta Fjórðungssjúkrahússins í Neskaupstað

fyrirspurn

Greiðsluþátttaka sjúklinga í lyfjakostnaði

umræður utan dagskrár

Sjúkraflug

fyrirspurnir til ráðherra skv. 7. mgr. 49. gr. þingskapa

Miðlægur gagnagrunnur lyfjanotkunar

fyrirspurn

Lækningatæki

lagafrumvarp

Endurhæfingardeild á Kristnesspítala

fyrirspurn

Fjárlög 2001

lagafrumvarp

Manneldis- og neyslustefna

fyrirspurn

Bygging heilsugæslustöðvar í Voga- og Heimahverfi

fyrirspurn

Einkarekið sjúkrahús

athugasemdir um störf þingsins

Málefni aldraðra

(Framkvæmdasjóður aldraðra)
lagafrumvarp

Heilbrigðisáætlun til ársins 2010

þingsályktunartillaga

Stefna í málum Landspítala - háskólasjúkrahúss í Kópavogi

fyrirspurn

Málefni aldraðra

(Framkvæmdasjóður aldraðra)
lagafrumvarp

Meðferð opinberra mála

(opinber rannsókn)
lagafrumvarp

Tóbaksvarnir

(markaðssetning, tóbaksmengun o.fl.)
lagafrumvarp

Almannatryggingar

(tekjutrygging örorkulífeyrisþega)
lagafrumvarp

Örorkubætur

fyrirspurn

Málefni heyrnarskertra

fyrirspurn

Biðlistar hjá Heyrnar- og talmeinastöð Íslands

fyrirspurn

Sálfræði- og geðlæknisþjónusta við fólk í sjálfsvígshugleiðingum

fyrirspurn

Lífeyristryggingar örorku- og ellilífeyrisþega

fyrirspurn

Forvarnastarf gegn sjálfsvígum

fyrirspurn

Umönnunargreiðslur vegna hjartveikra barna

fyrirspurn

Fjárstuðningur við fjölskyldur langveikra barna

fyrirspurn

Forvarnir

fyrirspurn

Afkomutrygging aldraðra og öryrkja

þingsályktunartillaga

Skimun vegna HIV-veiru á Vogi

fyrirspurnir til ráðherra skv. 7. mgr. 49. gr. þingskapa

Almannatryggingar

(tekjutrygging ellilífeyrisþega)
lagafrumvarp

Rannsókn á áhrifum háspennulína á mannslíkamann

fyrirspurn

Viðhald sjúkrahúsbygginga

fyrirspurn

Rekstur heilsugæslustöðva í Reykjavík

fyrirspurn

Sjálfstætt starfandi heimilislæknar

fyrirspurn

Kostnaðarskipting ríkis og sveitarfélaga

fyrirspurn

Fjöldi öryrkja

fyrirspurn

Brjóstastækkanir

fyrirspurn

Einkaframkvæmd í öldrunarþjónustu (Sóltúnsheimilið)

umræður utan dagskrár

Yfirlit yfir ræðutíma og fjölda

Ræðutegund Fjöldi Mínútur
Svar 48 121,5
Flutningsræða 8 65,48
Ræða 18 41,92
Andsvar 27 28,77
Um fundarstjórn 1 2,03
Samtals 102 259,7
4,3 klst.