Ingólfur Flygenring: ræður


Ræður

Afgreiðsla mála úr nefndum

umræður utan dagskrár

Háskóli Íslands

lagafrumvarp

Kirkjubyggingasjóður

lagafrumvarp

Sjúkrahús o. fl.

lagafrumvarp

Síldarleit

lagafrumvarp

Sjúkrahús o. fl.

lagafrumvarp

Kirkjubyggingasjóður

lagafrumvarp

Sóttvarnarlög

lagafrumvarp

Skipun læknishéraða

lagafrumvarp

Brunatryggingar utan Reykjavíkur

lagafrumvarp

Fuglaveiðar og fuglafriðun

lagafrumvarp

Menntun kennara

lagafrumvarp

Gin- og klaufaveiki

lagafrumvarp

Skipun læknishéraða

lagafrumvarp