Ingólfur Jónsson: ræður


Ræður

Rekstur Iceland Food Center í London

fyrirspurn

Framleiðsluráð landbúnaðarins

lagafrumvarp

Vegalög

lagafrumvarp

Framleiðsluráð landbúnaðarins

lagafrumvarp

Raforkuþörf Vestur-Skaftfellinga austan Mýrdalssands

fyrirspurn

Framleiðsluráð landbúnaðarins

lagafrumvarp

Vegalög

lagafrumvarp

Framleiðsluráð landbúnaðarins

lagafrumvarp

Vantraust á ríkisstjórnina

vantraust

Ráðstafanir vegna landbúnaðarins í sambandi við breyting á gengi íslenskrar krónu

lagafrumvarp

Áætlun um þjóðvegakerfi

þingsályktunartillaga

Ráðstafanir vegna landbúnaðarins í sambandi við breyting á gengi íslenskrar krónu

lagafrumvarp

Fjárlög 1968

lagafrumvarp

Stofnlánadeild landbúnaðarins

lagafrumvarp

Söluskattur

lagafrumvarp

Framkvæmd vegáætlunar 1967

skýrsla ráðherra

Undirbúningur þess að gera akfært umhverfis landið

þingsályktunartillaga

Breyting á lausaskuldum bænda í föst lán

lagafrumvarp

Fræðsla í fiskirækt og fiskeldi

þingsályktunartillaga

Áburðarverksmiðja

lagafrumvarp

Vegabætur og rannsókn á brúarstæði

fyrirspurn

Eftirlit með framleiðslu og verslun með fóðurvörur

lagafrumvarp

Vegalög

lagafrumvarp

Akreinar á blindhæðum

þingsályktunartillaga

Vegalög

lagafrumvarp

Eftirlit með framleiðslu og verslun með fóðurvörur

lagafrumvarp

Vegalög

lagafrumvarp

Tekjustofnar sveitarfélaga

lagafrumvarp

Kaup ríkissjóðs á hlutabréfum Áburðarverksmiðjunnar

lagafrumvarp

Þóknun fyrir innheimtu opinberra gjalda

lagafrumvarp

Almennar stjórnmálaumræður