Ingólfur Jónsson: ræður


Ræður

Strandferðir

þingsályktunartillaga

Siglingar milli Vestmannaeyja og Þorlákshafnar

þingsályktunartillaga

Verkfall stýrimanna, vélstjóra o.fl.

lagafrumvarp

Stofnlánadeild landbúnaðarins

lagafrumvarp

Framleiðnisjóður landbúnaðarins

lagafrumvarp

Sauðfjárbaðanir

lagafrumvarp

Endurskoðun gjaldskrár Landssímans

fyrirspurn

Símasamband milli Reykjavíkur og Vesturlands

(endurbætur á o.fl.)
fyrirspurn

Sauðfjárbaðanir

lagafrumvarp

Happdrættislán fyrir Vegasjóð vegna brúargerða á Skeiðarársandi

(er opni hringveg um landið)
lagafrumvarp

Vöruflutningar innanlands

fyrirspurn

Strandferðir norðanlands

fyrirspurn

Samgöngumöguleikar yfir Hvalfjörð

(rannsókn o.fl.)
fyrirspurn

Heyverkunaraðferðir

(nýjar)
fyrirspurn

Stofnlánadeild landbúnaðarins

lagafrumvarp

Afurðalán landbúnaðarins

fyrirspurn

Póstgíróþjónusta

fyrirspurn

Fiskiræktarmál

fyrirspurn

Vegalög

lagafrumvarp

Fyrirspurnir um stjórnarráðstafanir o.fl.

um fundarstjórn

Fiskiræktarmál

fyrirspurn

Fiskiræktarsjóður

fyrirspurn

Vegalög

lagafrumvarp

Áburðarverksmiðja ríkisins

lagafrumvarp

Vegalög

lagafrumvarp

Hraðbraut í gegnum Kópavog

(greiðslu kostnaðar við gerð á Hafnarfjarðarvegi)
fyrirspurn

Ferðamálaráð og Ferðaskrifstofa ríkisins

fyrirspurn

Hagnýting jarðhita

(framkvæmd þingsályktunartillögu um)
fyrirspurn

Bann við laxveiði í Norður-Atlantshafi

þingsályktunartillaga

Endurbætur á flugvöllum

fyrirspurn

Kal í túnum

(ráðstafanir vegna)
fyrirspurn

Framleiðnisjóður landbúnaðarins

lagafrumvarp

Happdrættislán fyrir Vegasjóð vegna brúargerða á Skeiðarársandi

(er opni hringveg um landið)
lagafrumvarp

Loðdýrarækt

(br. 68/1969)
lagafrumvarp

Eftirlit með skipum

(framkvæmd laga um)
fyrirspurn

Framleiðnisjóður landbúnaðarins

lagafrumvarp

Happdrættislán fyrir Vegasjóð vegna brúargerða á Skeiðarársandi

(er opni hringveg um landið)
lagafrumvarp

Flugvallargerð á höfuðborgarsvæðinu

fyrirspurn

Þungaskattur

(af bifreið, samvkæmt ökumæli)
fyrirspurn

Framkvæmd vegáætlunar 1970

skýrsla ráðherra

Vegáætlun fyrir árin 1971 og 1972

þingsályktunartillaga

Áburðarverksmiðja ríkisins

lagafrumvarp

Hreinsitæki í Áburðarverksmiðjunni

fyrirspurn

Áburðarverksmiðja ríkisins

lagafrumvarp

Samgöngur við Austurland

fyrirspurn

Áburðarverksmiðja ríkisins

lagafrumvarp

Vegáætlun fyrir árin 1971 og 1972

þingsályktunartillaga

Almennar stjórnmálaumræður